Jätä oma havaintosi-ikoni Jätä oma havaintosi

Kuivuustilanne 5.7.2022

Maankosteudeltaan vähävetisiä alueita etenkin maan etelä- ja keskiosissa, pienten pohjavesiesiintymien pinnat painuneet monin paikoin alle keskimääräisen

Maankosteus on vähentynyt koko maassa, mikä on kesälle tyypillistä haihdunnan ollessa suurta. Suuressa osassa maata maankosteustilanne on normaali. Vähävetisiä alueita esiintyy etenkin maan etelä- ja keskiosissa sekä pohjoisimmassa Lapissa. Ennusteiden mukaan maankosteus on alimmalla tasollaan heinäkuussa. Syksyä kohden haihdunta tyypillisesti vähenee ja maankosteus lisääntyy.

Pohjaveden pinnat ovat kesälle tyypilliseen tapaan laskussa lähes koko maassa. Pienet pohjavesiesiintymät reagoivat säätilan muutoksiin nopeammin ja voimakkaammin kuin suuret ja keskisuuret pohjavesimuodostumat. Kesäkuun helteiden myötä pienten esiintymien pinnankorkeudet ovat painuneet monin paikoin ajankohdan keskimääräisten arvojen alapuolelle. Maan etelä- ja keskiosissa pienten esiintymien pinnat ovat pääosin lähellä keskiarvoja tai 10–50 cm niiden alapuolella. Maan pohjoisosassa pienten esiintymien pinnat ovat monin paikoin keskiarvojen tuntumassa tai 10–40 cm niitä alempana, mutta paikoitellen esiintyy myös hieman keskimääräistä korkeampia pintoja. Suurten ja keskisuurten pohjavesimuodostumien pinnankorkeudet ovat koko maassa enimmäkseen lähellä ajankohdan keskiarvoja tai 10–40 cm niitä korkeammalla.

Miten varaudun kuivuuteen?

Kuivuus saattaa heikentää kaivoveden saantia ja laatua. Se voi myös vaikeuttaa maatalouden harjoittamista ja puutarhaviljelyä. Kuivuuteen voi ja kannattaa varautua.

Seuraa ja suunnittele

Kuivuus kehittyy hitaasti, älä anna sen yllättää! Tarkkaile luontoa ja seuraa säätiedotuksia. Voit myös seurata oman alueesi pohjavesi- ja maankosteustilannetta. Tarkkaile kaivosi vedenkorkeutta. Selvitä, mistä voit saada talousvettä, jos kaivosi kuivuu. Jos käytät vesijohtovettä, seuraa kuivakautena vesilaitoksen tai vesiosuuskunnan ilmoituksia.

Tarkkaile ja varastoi

Kaivossa veden laatu voi heiketä, kun vedenpinta laskee. Tarkkaile kaivosi vedenlaatua; jos epäilet vedessä laatuvikaa, lopeta veden käyttö keittiössä ja tutkituta vesi. Vettä voi mahdollisuuksien mukaan varastoida myös säiliöön tai kastelualtaisiin. Ota kuitenkin huomioon, että seisovan veden laatu heikkenee nopeasti.

Kastele ajoissa

Viljelmien kastelu on syytä aloittaa hyvissä ajoin. Jos maanpinta on jo päässyt kuivumaan, kasteluvesi ei imeydy maahan niin hyvin vaan valuu pois. Kuivuudelle alttiilla mailla kuivuusriski kannattaa ottaa huomioon myös viljelykasvien valinnassa. Kuivuuden haittoja voi lisäksi pienentää sopivilla maanmuokkausmenetelmillä ja muulla viljelytekniikalla.

Tiesitkö tämän kuivuudesta