Jätä oma havaintosi-ikoni Jätä oma havaintosi

Kuivuustilanne 3.6.2024

Maaperän vähävetisyyttä alkaa esiintyä paikoitellen, ja pohjaveden pinnat laskevat suuressa osassa maata

Maankosteus on vähentynyt koko maassa. Länsirannikolla sekä maan itäosassa alkaa paikoin esiintyä maaperän vähävetisyyttä, kun taas pohjoisessa maaperä on vielä monin paikoin märkä. Pohjaveden pinnat ovat jo pääsääntöisesti kääntyneet kesälle ominaiseen laskuun, mutta pohjoisessa suurempien pohjavesivarantojen täydentyminen jatkuu yhä.

Pienten pohjavesiesiintymien pinnankorkeudet ovat enimmäkseen ajankohdalle tavanomaisia maan etelä- ja keskiosissa, mutta paikoitellen esiintyy myös hieman keskimääräistä korkeampia tai matalampia pintoja. Maan pohjoisosassa pienten esiintymien pinnat ovat pääosin lähellä ajankohdan keskiarvoja tai 10–50 cm niitä ylempänä.

Keskisuurten ja suurten pohjavesimuodostumien pinnankorkeudet ovat maan etelä- ja keskiosissa monin paikoin 15–55 cm ajankohdan keskiarvojen yläpuolella ja paikoitellen korkeammallakin. Pohjoisessa pinnat ovat pääosin keskiarvojen tuntumassa tai 10–30 cm ylempänä.

Pohjaveden pinnat laskevat yleensä läpi kesän. Lämmin sää ja kasvit lisäävät haihduntaa, jolloin maankosteus ja pohjaveden muodostuminen vähenevät. Kasvukauden päättyessä syksyllä maankosteus lisääntyy jälleen ja pohjaveden pinnat kääntyvät nousuun. Runsaat sateet voivat nostaa pohjaveden pintoja kesälläkin. Pienet pohjavesiesiintymät reagoivat säätilan muutoksiin nopeimmin ja voimakkaimmin.

Miten varaudun kuivuuteen?

Kuivuus saattaa heikentää kaivoveden saantia ja laatua. Se voi myös vaikeuttaa maatalouden harjoittamista ja puutarhaviljelyä. Kuivuuteen voi ja kannattaa varautua.

Seuraa ja suunnittele

Kuivuus kehittyy hitaasti, älä anna sen yllättää! Tarkkaile luontoa ja seuraa säätiedotuksia. Voit myös seurata oman alueesi pohjavesi- ja maankosteustilannetta. Tarkkaile kaivosi vedenkorkeutta. Selvitä, mistä voit saada talousvettä, jos kaivosi kuivuu. Jos käytät vesijohtovettä, seuraa kuivakautena vesilaitoksen tai vesiosuuskunnan ilmoituksia.

Tarkkaile ja varastoi

Kaivossa veden laatu voi heiketä, kun vedenpinta laskee. Tarkkaile kaivosi vedenlaatua; jos epäilet vedessä laatuvikaa, lopeta veden käyttö keittiössä ja tutkituta vesi. Vettä voi mahdollisuuksien mukaan varastoida myös säiliöön tai kastelualtaisiin. Ota kuitenkin huomioon, että seisovan veden laatu heikkenee nopeasti.

Kastele ajoissa

Viljelmien kastelu on syytä aloittaa hyvissä ajoin. Jos maanpinta on jo päässyt kuivumaan, kasteluvesi ei imeydy maahan niin hyvin vaan valuu pois. Kuivuudelle alttiilla mailla kuivuusriski kannattaa ottaa huomioon myös viljelykasvien valinnassa. Kuivuuden haittoja voi lisäksi pienentää sopivilla maanmuokkausmenetelmillä ja muulla viljelytekniikalla.

Tiesitkö tämän kuivuudesta