Jätä oma havaintosi-ikoni Jätä oma havaintosi

Kuivuustilanne 5.1.2022

Maankosteus suuri, pohjaveden pinnat laskussa

Maankosteus on korkealla tasolla suuressa osassa maata, mutta sisämaassa maankosteustilanne on paikoin normaali. Maa on märkää etenkin maan eteläosassa. Ennusteiden mukaan maankosteustilanne säilyy talven ajan melko samankaltaisena. Talvisin maavesi yleensä jäätyy muodostaen routaa.

Pohjaveden pinnat ovat talviseen tapaan laskussa. Maan pohjoisosan suurissa ja keskisuurissa pohjavesimuodostumissa pinnat ovat ajankohdan keskiarvojen tuntumassa tai 10–35 cm niiden yläpuolella. Pienten muodostumien pinnat vaihtelevat pääosin 0–30 cm keskiarvojen kummallakin puolen. Maan etelä- ja keskiosien suurissa pohjavesimuodostumissa pinnankorkeudet ovat enimmäkseen lähellä keskimääräistä tai 10–35 cm sitä korkeammalla. Keskisuurissa ja pienissä pohjavesiesiintymissä pinnat ovat pääosin lähellä ajankohdan keskiarvoja tai 10–30 cm niiden alapuolella.

Miten varaudun kuivuuteen?

Kuivuus saattaa heikentää kaivoveden saantia ja laatua. Se voi myös vaikeuttaa maatalouden harjoittamista ja puutarhaviljelyä. Kuivuuteen voi ja kannattaa varautua.

Seuraa ja suunnittele

Kuivuus kehittyy hitaasti, älä anna sen yllättää! Tarkkaile luontoa ja seuraa säätiedotuksia. Voit myös seurata oman alueesi pohjavesi- ja maankosteustilannetta. Tarkkaile kaivosi vedenkorkeutta. Selvitä, mistä voit saada talousvettä, jos kaivosi kuivuu. Jos käytät vesijohtovettä, seuraa kuivakautena vesilaitoksen tai vesiosuuskunnan ilmoituksia.

Tarkkaile ja varastoi

Kaivossa veden laatu voi heiketä, kun vedenpinta laskee. Tarkkaile kaivosi vedenlaatua; jos epäilet vedessä laatuvikaa, lopeta veden käyttö keittiössä ja tutkituta vesi. Vettä voi mahdollisuuksien mukaan varastoida myös säiliöön tai kastelualtaisiin. Ota kuitenkin huomioon, että seisovan veden laatu heikkenee nopeasti.

Kastele ajoissa

Viljelmien kastelu on syytä aloittaa hyvissä ajoin. Jos maanpinta on jo päässyt kuivumaan, kasteluvesi ei imeydy maahan niin hyvin vaan valuu pois. Kuivuudelle alttiilla mailla kuivuusriski kannattaa ottaa huomioon myös viljelykasvien valinnassa. Kuivuuden haittoja voi lisäksi pienentää sopivilla maanmuokkausmenetelmillä ja muulla viljelytekniikalla.

Tiesitkö tämän kuivuudesta