Jätä oma havaintosi-ikoni Jätä oma havaintosi

Kuivuustilanne 21.11.2022

Maaperä on märkä, pohjaveden pinnat nousseet

Maankosteus on koko maassa joko normaalilla tasolla tai maaperä on märkä. Vähävetisyyttä ei enää esiinny. Tämä on tyypillinen tilanne loppusyksyllä. Maankosteus yleensä lisääntyy, kunnes maaperä on roudassa.

Pohjavettä on muodostunut tasaisesti syksyn aikana ja pohjaveden pinnat ovat yleisesti ottaen nousseet kesän alimmista tasoista. Suurimmassa osassa maata pohjavesien pinnankorkeudet ovat tavanomaisella tasolla tai hiukan sen yläpuolella.

Pohjois-Suomessa pohjavesien pinnankorkeudet ovat suurissa ja keskisuurissa muodostumissa pääosin marraskuun pitkän ajan keskiarvon tuntumassa tai sen yläpuolella, mutta pienissä muodostumissa pohjaveden pinnat ovat paikoin vielä noin 20 senttimetriä alempana. Pohjaveden pintojen nousussa on havaittavissa hidastumista.

Maan etelä- ja keskiosissa suurissa pohjavesimuodostumissa pohjaveden pinnat ovat laskeneet, mutta ovat silti paikoin jonkin verran pitkän ajan keskiarvoa korkeammalla. Sen sijaan pienissä muodostumissa pohjaveden pinnakorkeudet ovat tavanomaisen keskiarvon alapuolella. Näissä pinnankorkeus on tasaisesti noussut elokuulta lähtien. Nousu on paikoitellen selvästi hidastunut.

Miten varaudun kuivuuteen?

Kuivuus saattaa heikentää kaivoveden saantia ja laatua. Se voi myös vaikeuttaa maatalouden harjoittamista ja puutarhaviljelyä. Kuivuuteen voi ja kannattaa varautua.

Seuraa ja suunnittele

Kuivuus kehittyy hitaasti, älä anna sen yllättää! Tarkkaile luontoa ja seuraa säätiedotuksia. Voit myös seurata oman alueesi pohjavesi- ja maankosteustilannetta. Tarkkaile kaivosi vedenkorkeutta. Selvitä, mistä voit saada talousvettä, jos kaivosi kuivuu. Jos käytät vesijohtovettä, seuraa kuivakautena vesilaitoksen tai vesiosuuskunnan ilmoituksia.

Tarkkaile ja varastoi

Kaivossa veden laatu voi heiketä, kun vedenpinta laskee. Tarkkaile kaivosi vedenlaatua; jos epäilet vedessä laatuvikaa, lopeta veden käyttö keittiössä ja tutkituta vesi. Vettä voi mahdollisuuksien mukaan varastoida myös säiliöön tai kastelualtaisiin. Ota kuitenkin huomioon, että seisovan veden laatu heikkenee nopeasti.

Kastele ajoissa

Viljelmien kastelu on syytä aloittaa hyvissä ajoin. Jos maanpinta on jo päässyt kuivumaan, kasteluvesi ei imeydy maahan niin hyvin vaan valuu pois. Kuivuudelle alttiilla mailla kuivuusriski kannattaa ottaa huomioon myös viljelykasvien valinnassa. Kuivuuden haittoja voi lisäksi pienentää sopivilla maanmuokkausmenetelmillä ja muulla viljelytekniikalla.

Tiesitkö tämän kuivuudesta