Jätä oma havaintosi-ikoni Jätä oma havaintosi

Kuivuustilanne 16.9.2021

Maankosteustilanne normaali tai märkä, pohjaveden pinnat yhä paikoitellen keskimääräistä alempana

Maankosteustilanne on normaali tai märkä koko maassa. Märempiä alueita esiintyy etenkin Kainuussa ja Pohjois-Pohjanmaalla sekä Uudellamaalla. Ennusteiden mukaan maankosteus lisääntyy syksyn edetessä.

Pohjaveden pinnat ovat suuressa osassa maata lähellä ajankohdan keskiarvoja tai niiden yläpuolella. Suurissa ja keskisuurissa pohjavesimuodostumissa pinnat ovat pääosin keskiarvojen tuntumassa tai 10–40 cm niiden yläpuolella. Pienissä pohjavesiesiintymissä pinnat ovat elokuun runsaiden sateiden myötä monin paikoin lähellä ajankohdan keskiarvoja tai 10–50 cm niitä korkeammalla. Paikoitellen esiintyy yhä 10–50 cm keskimääräistä alhaisempia pinnankorkeuksia. Syksyisin sadanta täydentää pohjavesivarantoja ja nostaa pintoja talven tuloon saakka.

Miten varaudun kuivuuteen?

Kuivuus saattaa heikentää kaivoveden saantia ja laatua. Se voi myös vaikeuttaa maatalouden harjoittamista ja puutarhaviljelyä. Kuivuuteen voi ja kannattaa varautua.

Seuraa ja suunnittele

Kuivuus kehittyy hitaasti, älä anna sen yllättää! Tarkkaile luontoa ja seuraa säätiedotuksia. Voit myös seurata oman alueesi pohjavesi- ja maankosteustilannetta. Tarkkaile kaivosi vedenkorkeutta. Selvitä, mistä voit saada talousvettä, jos kaivosi kuivuu. Jos käytät vesijohtovettä, seuraa kuivakautena vesilaitoksen tai vesiosuuskunnan ilmoituksia.

Tarkkaile ja varastoi

Kaivossa veden laatu voi heiketä, kun vedenpinta laskee. Tarkkaile kaivosi vedenlaatua; jos epäilet vedessä laatuvikaa, lopeta veden käyttö keittiössä ja tutkituta vesi. Vettä voi mahdollisuuksien mukaan varastoida myös säiliöön tai kastelualtaisiin. Ota kuitenkin huomioon, että seisovan veden laatu heikkenee nopeasti.

Kastele ajoissa

Viljelmien kastelu on syytä aloittaa hyvissä ajoin. Jos maanpinta on jo päässyt kuivumaan, kasteluvesi ei imeydy maahan niin hyvin vaan valuu pois. Kuivuudelle alttiilla mailla kuivuusriski kannattaa ottaa huomioon myös viljelykasvien valinnassa. Kuivuuden haittoja voi lisäksi pienentää sopivilla maanmuokkausmenetelmillä ja muulla viljelytekniikalla.

Tiesitkö tämän kuivuudesta