Kuivuustilanne 8.6.2021

Maankosteus ja pohjaveden pinnat ajankohdalle tyypilliset

Maankosteustilanne on suurimmassa osassa maata ajankohdalle tyypillinen. Lapissa on paikoitellen myös kosteampia alueita ja länsi- ja lounaisrannikolla maa on taas kuivempaa. Ennusteiden mukaan maankosteus pienenee kesän edetessä koko maassa, jolloin pohjavettä ei pääse enää muodostumaan. Etenkin maan etelä- ja keskiosissa voi esiintyä vähävetisempiä alueita kesän aikana.

Pohjaveden pinnat ovat lähellä ajankohdan keskiarvoja tai niiden yläpuolella lähes koko maassa. Pinnat ovat lähellä ajankohdan keskiarvoja etenkin rannikolla, mutta myös osittain sisämaassa. Sisämaassa pinnat ovat pääosin 10–55 cm yli ajankohdan keskiarvojen. Pohjois-Suomessa pinnat ovat paikoin jopa 55–100 cm ajankohdan keskiarvojen yläpuolella. Myös rannikolla esiintyy paikoitellen keskiarvon ylittäviä pinnankorkeuksia.

Pohjaveden pinnat kääntyvät yleensä laskuun alkukesästä haihdunnan lisääntyessä. Tyypillisesti pintojen lasku jatkuu, kunnes syyssateet nostavat taas pohjavedenpintoja.

 

Miten varaudun kuivuuteen?

Kuivuus saattaa heikentää kaivoveden saantia ja laatua. Se voi myös vaikeuttaa maatalouden harjoittamista ja puutarhaviljelyä. Kuivuuteen voi ja kannattaa varautua.

Seuraa ja suunnittele

Kuivuus kehittyy hitaasti, älä anna sen yllättää! Tarkkaile luontoa ja seuraa säätiedotuksia. Voit myös seurata oman alueesi pohjavesi- ja maankosteustilannetta. Tarkkaile kaivosi vedenkorkeutta. Selvitä, mistä voit saada talousvettä, jos kaivosi kuivuu. Jos käytät vesijohtovettä, seuraa kuivakautena vesilaitoksen tai vesiosuuskunnan ilmoituksia.

Tarkkaile ja varastoi

Kaivossa veden laatu voi heiketä, kun vedenpinta laskee. Tarkkaile kaivosi vedenlaatua; jos epäilet vedessä laatuvikaa, lopeta veden käyttö keittiössä ja tutkituta vesi. Vettä voi mahdollisuuksien mukaan varastoida myös säiliöön tai kastelualtaisiin. Ota kuitenkin huomioon, että seisovan veden laatu heikkenee nopeasti.

Kastele ajoissa

Viljelmien kastelu on syytä aloittaa hyvissä ajoin. Jos maanpinta on jo päässyt kuivumaan, kasteluvesi ei imeydy maahan niin hyvin vaan valuu pois. Kuivuudelle alttiilla mailla kuivuusriski kannattaa ottaa huomioon myös viljelykasvien valinnassa. Kuivuuden haittoja voi lisäksi pienentää sopivilla maanmuokkausmenetelmillä ja muulla viljelytekniikalla.

Tiesitkö tämän kuivuudesta