Jätä oma havaintosi-ikoni Jätä oma havaintosi

Kuivuustilanne 13.9.2023

Maaperä on monin paikoin märkä ja pohjaveden pinnat ovat keskimääräistä ylempänä

Sateet ovat kastelleet maaperän monin paikoin märäksi, eikä vähävetisyyttä enää esiinny. Pienten pohjavesiesiintymien pinnat ovat jo monin paikoin kääntyneet nousuun syksylle ominaiseen tapaan. Suuremmissakin pohjavesimuodostumissa pintojen lasku on hidastumassa, ja pinnat ovat vähitellen kääntymässä nousuun.

Maan etelä- ja keskiosissa pienten pohjavesiesiintymien pinnankorkeudet ovat pääosin ajankohdan keskiarvojen tuntumassa tai 10–60 cm niiden yläpuolella. Pohjoisessa pienten esiintymien pinnat ovat enimmäkseen lähellä keskiarvoja tai 10–70 cm niitä korkeammalla. Paikoin esiintyy yhä hieman keskimääräistä alhaisempia pinnankorkeuksia.

Suurten ja keskisuurten pohjavesimuodostumien pinnankorkeudet ovat maan eteläosassa pääosin ajankohdalle tavanomaisia. Maan keskiosassa pinnat ovat monin paikoin lähellä keskimääräistä tai 10–55 cm korkeammalla. Lännen runsaimmin sateita saaneilla alueilla esiintyy kuitenkin paikoitellen huomattavasti korkeampia pintoja. Maan pohjoisosassa suurten ja keskisuurten muodostumien pinnankorkeudet ovat enimmäkseen keskiarvojen tuntumassa tai 10–25 cm niiden yläpuolella.

Syksyllä maankosteus lisääntyy ja pohjaveden pintojen lasku hidastuu, kun haihdunta vähenee viilenevän sään ja kasvukauden päättymisen myötä. Syys-lokakuussa pohjaveden pinnat kääntyvät yleensä nousuun. Talvella nousu kääntyy jälleen laskuksi, kun routainen maa ja lumena satava vesi hidastavat veden imeytymistä maaperään sekä pohjaveden muodostumista.

Miten varaudun kuivuuteen?

Kuivuus saattaa heikentää kaivoveden saantia ja laatua. Se voi myös vaikeuttaa maatalouden harjoittamista ja puutarhaviljelyä. Kuivuuteen voi ja kannattaa varautua.

Seuraa ja suunnittele

Kuivuus kehittyy hitaasti, älä anna sen yllättää! Tarkkaile luontoa ja seuraa säätiedotuksia. Voit myös seurata oman alueesi pohjavesi- ja maankosteustilannetta. Tarkkaile kaivosi vedenkorkeutta. Selvitä, mistä voit saada talousvettä, jos kaivosi kuivuu. Jos käytät vesijohtovettä, seuraa kuivakautena vesilaitoksen tai vesiosuuskunnan ilmoituksia.

Tarkkaile ja varastoi

Kaivossa veden laatu voi heiketä, kun vedenpinta laskee. Tarkkaile kaivosi vedenlaatua; jos epäilet vedessä laatuvikaa, lopeta veden käyttö keittiössä ja tutkituta vesi. Vettä voi mahdollisuuksien mukaan varastoida myös säiliöön tai kastelualtaisiin. Ota kuitenkin huomioon, että seisovan veden laatu heikkenee nopeasti.

Kastele ajoissa

Viljelmien kastelu on syytä aloittaa hyvissä ajoin. Jos maanpinta on jo päässyt kuivumaan, kasteluvesi ei imeydy maahan niin hyvin vaan valuu pois. Kuivuudelle alttiilla mailla kuivuusriski kannattaa ottaa huomioon myös viljelykasvien valinnassa. Kuivuuden haittoja voi lisäksi pienentää sopivilla maanmuokkausmenetelmillä ja muulla viljelytekniikalla.

Tiesitkö tämän kuivuudesta