Mikä on analyysitulkki?

Kaivoveden analyysitulkki on sekä kaivoveden laatuasioiden parissa työskenteleville että kaivonomistajille tarkoitettu työkalu kaivoveden laadun arvioimiseen.

Analyysitulkkiin syötetään kaivovedestä teetetyn laboratorio-tutkimuksen tulokset.

Analyysitulkin tulokset

Tulkki kertoo kunkin ominaisuuden osalta:

  • onko vesi hyvää vai huonoa
  • mitä haittaa huonosta laadusta voi seurata
  • mitkä ovat todennäköisimmät huonon laadun syyt
  • mitä voidaan tehdä tilanteen parantamiseksi

Kaikki ehdotukset ovat viitteellisiä ja ryhdyttäessä toimenpiteisiin kannattaa pyytää apua alan asiantuntijoilta.

Analyysitulkki perustuu Suomen ympäristökeskuksen kokoonkutsuman kaivoasioiden asiantuntijaryhmän (nk. Kaivoverkosto) arvioon ja sosiaali- ja terveysministeriön (STM) asetukseen 401/2001 talousveden laatuvaatimuksista ja -suosituksista.

Aloita kaivovesitulkin käyttö