Julkaistu: 19.1.2021

Tämän tiedon on tuottanut Suomen ympäristökeskus

Miten ilmastonmuutos vaikuttaa vesivaroihin eri vuodenaikoina?

Ilmastonmuutoksen tiedetään lisäävän sademääriä. Sateet eivät kuitenkaan jakaudu tasaisesti ympäri vuoden. Miten muutos vaikuttaa tulevien kesien ja talvien vesitilanteeseen?

Ilmastonmuutoksen ennustetaan lisäävän erityisesti talven sademääriä. Koska talvet muuttuvat myös leudommiksi, suurempi osa sateesta tulee vetenä. Talvella myös veden haihtuminen on vähäistä. Vettä on siis tulevaisuuden talvina yllin kyllin.

Osa talvisateista imeytyy sulaan maahan ja vajoaa pohjavedeksi. Pohjaveden tason arvioidaankin nousevan talvisin nykyistä korkeammalle. Näin käy erityiseste Keski-, Itä- ja Pohjois-Suomessa, missä pohjaveden pinta on yleensä laskenut talven mittaan.

Kaikki satava vesi ei kuitenkaan päädy pohjavedeksi, vaan osa virtaa vesistöihin. Niinpä myös järvien vedenpinta voi nousta talvisin nykyistä korkeammalle.

Kesällä tilanne on toinen. Ilmojen lämmetessä vettä haihtuu enemmän. Tulevaisuudessa kesät pitenevät, ja kesäisin koetaan myös nykyistä pidempiä vähäsateisia hellejaksoja. Silloin maaperän kosteus vähenee, ja pohjaveden pinta voi aleta.

Eniten ongelmia kuivuus tulee aiheuttamaan Lounais-Suomessa. Siellä kärsitään jo nykyisin paikoin veden niukkuudesta. Lounais-Suomessa joudutaan tulevaisuudessa ehkä lisäämään viljelymaiden kastelua varsinkin alkukesällä. Kuivuus voi haitata myös esimerkiksi vedenhankintaa ja vesivoiman tuotantoa.

Kuva: © Frauke Riether, Pixabay

Sukella syvemmälle tähän aihepiiriin