Veden lämpötila 11.7.2024

Pintaveden lämpötila laajalti ajankohdan keskimääräisten lukemien tuntumassa

Pintavesien lämpötila on laajalti lähellä ajankohdan keskimääräistä lukemaa tai pari astetta sitä lämpimämpää tai viileämpää. Lapissa Kilpisjärvellä ja Inarijärvellä pintavesi oli yli kaksi astetta heinäkuun puolivälin keskimääräistä lämpötilaa korkeampi, samoin myös Pohjois-Savon Kallavedellä. Toisaalta pari astetta keskimääräistä viileämpää pintavesi oli Kuivajärvellä Tammelassa. Torstaina 11.7. Etelä-Suomessa pintavesien lämpötila vaihteli 18-20 asteen välillä, keskisessä ja itäisessä Suomessa puolestaan 18-21 asteen välillä. Pohjois-Suomessa pintavedet olivat 15-19 -asteisia. Kilpisjärvellä pintaveden lämpötila oli 11 astetta. Pintaveden lämpötila mitataan aamuisin klo 8, 20 cm:n syvyydeltä avovesikaudella.

Tuoreimmat havainnot löytyvät veden lämpötilakartalta. Jokaisen on mahdollista tallentaa myös omat havaintonsa, jolloin ne näkyvät kartalla. Syke ei tarkista näitä havaintoja. Pintavesien lämpötilan yleispiirteistä kehittymistä voi seurata kartan värien avulla.

Lisätietoa

Tämän sivun tiedot on tuottanut Suomen ympäristökeskus (Syke).

 

Nuori iloinen poika ui järvessä.

Miten vesien pintalämpötilaa mitataan?

Pintaveden lämpötila vaihtelee suuresti vuodenajan ja säätilan mukaan. Pintaveden lämpötilaa mitataan järvissä, joissa ja merellä sulan veden aikana. Mittauksia tehdään päivittäin, ja tulokset ovat saatavilla nopeasti.

Järvet ja joet

Järvien ja jokien pintaveden lämpötilaa mitataan 34 asemalla. Kaikkiaan tietoja pintaveden lämpötilasta on 80 kohteesta. Mittaus tehdään kelluvalla automaattisella mittauslaitteella. Laite on rannan tuntumassa 20 senttimetrin syvyydessä. Mittaustulokset ovat nähtävissä lähes ajantasaisesti. Vertailun virallisena perusteena pidetään aamulla kahdeksalta mitattua lukemaa.

Merialueet

Merellä veden pintalämpötilaa mitataan poijuilla. Poijut mittaavat lämpötilaa muutaman kymmenen senttimetrin syvyydestä. Merialueilta veden lämpötilasta saadaan tietoja myös vedenkorkeuden mittausasemilta. Ne ovat paikallaan ympäri vuoden. Niiden antamia tuloksia ei kuitenkaan voida verrata poijujen lukemiin, koska ne mittaavat veden lämpötilaa 2–3 metrin syvyydestä.

Tiesitkö tämän veden lämpötilasta