Veden lämpötila 23.6.2022

Pintavedet laajalti lämpenemässä

Viileähkön viikon jälkeen vesistöjen pintavedet ovat lämpenemässä juhannusta kohti mentäessä eri puolilla Suomea. Keskiviikkona 22.6. pintaveden lämpötila vaihteli Etelä- ja Länsi-Suomessa 17 ja 19 asteen tuntumassa ja lämpötila eri havaintopaikoilla oli keskimääräisen arvon tuntumassa tai pari astetta sitä lämpimämpää. Keski- ja Itä-Suomessa pintavedet olivat 16-19-asteisia ja lämpötila oli pääsääntöisesti ajankohdan keskimääräisen lämpötilan tuntumassa, paikoin pari astetta keskimääräistä viileämpää. Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa pintavesien lämpötila vaihteli 14 ja 17 asteen välillä ja lämpötila eri havaintopaikoilla oli ajankohdan keskimääräisen lukeman tuntumassa. Lapin havaintopaikoilla pintaveden lämpötila vaihteli 6 ja 15 asteen välillä ja pintavedet olivat lähellä ajankohdan keskimääräistä lämpötilaa. Tämänhetkisten vesistöennusteiden mukaan vesistöjen pintavedet voivat lämmetä edelleen kesäkuun loppupuolta ja heinäkuun alkupuolta kohden mentäessä lämpenevän sään myötä. Pintaveden lämpötila mitataan aamulla klo 8 20 cm:n syvyydeltä.

 

Nuori iloinen poika ui järvessä.

Miten vesien pintalämpötilaa mitataan?

Pintaveden lämpötila vaihtelee suuresti vuodenajan ja säätilan mukaan. Pintaveden lämpötilaa mitataan järvissä, joissa ja merellä sulan veden aikana. Mittauksia tehdään päivittäin, ja tulokset ovat saatavilla nopeasti.

Järvet ja joet

Järvien ja jokien pintaveden lämpötilaa mitataan 34 asemalla. Kaikkiaan tietoja pintaveden lämpötilasta on 80 kohteesta. Mittaus tehdään kelluvalla automaattisella mittauslaitteella. Laite on rannan tuntumassa 20 senttimetrin syvyydessä. Mittaustulokset ovat nähtävissä lähes ajantasaisesti. Vertailun virallisena perusteena pidetään aamulla kahdeksalta mitattua lukemaa.

Merialueet

Merellä veden pintalämpötilaa mitataan poijuilla. Poijut mittaavat lämpötilaa muutaman kymmenen senttimetrin syvyydestä. Merialueilta veden lämpötilasta saadaan tietoja myös vedenkorkeuden mittausasemilta. Ne ovat paikallaan ympäri vuoden. Niiden antamia tuloksia ei kuitenkaan voida verrata poijujen lukemiin, koska ne mittaavat veden lämpötilaa 2–3 metrin syvyydestä.

Tiesitkö tämän veden lämpötilasta