Veden lämpötila 15.9.2023

Lämpimän syyssään ansiosta pintavedet edelleen keskimääräistä lämpimämpiä

Syyskuun puolessa välissä pintavesien lämpötila oli laajalti 1-3 astetta ajankohdan keskimääräistä lämpötilaa korkeampi. Torstaina 14.9. pintaveden lämpötila vaihteli eteläisessä Suomessa 16 ja 18 asteen välillä ja keskisessä Suomessa 15 ja 17 asteen välillä. Pohjois-Pohjanmaalla ja Lapissa pintaveden lämpötila vaihteli 11 ja 15 asteen välillä. Viileintä pintavesi oli Kilpisjärvellä, Kevojärvellä ja Tornionjoella, joissa pintaveden lämpötila oli 11 asteen tuntumassa. Lämpimintä pintavesi oli Lammin Pääjärvellä, jossa veden lämpötila oli hieman alle 18 astetta. Tämänhetkisten vesistöennusteiden mukaan pintavesien lämpötila laskee vähitellen syksyn edetessä. Pintaveden lämpötila mitataan aamuisin klo 8 20 cm:n syvyydeltä.

 

Tämän sivun tiedot on tuottanut Suomen ympäristökeskus (Syke).

Nuori iloinen poika ui järvessä.

Miten vesien pintalämpötilaa mitataan?

Pintaveden lämpötila vaihtelee suuresti vuodenajan ja säätilan mukaan. Pintaveden lämpötilaa mitataan järvissä, joissa ja merellä sulan veden aikana. Mittauksia tehdään päivittäin, ja tulokset ovat saatavilla nopeasti.

Järvet ja joet

Järvien ja jokien pintaveden lämpötilaa mitataan 34 asemalla. Kaikkiaan tietoja pintaveden lämpötilasta on 80 kohteesta. Mittaus tehdään kelluvalla automaattisella mittauslaitteella. Laite on rannan tuntumassa 20 senttimetrin syvyydessä. Mittaustulokset ovat nähtävissä lähes ajantasaisesti. Vertailun virallisena perusteena pidetään aamulla kahdeksalta mitattua lukemaa.

Merialueet

Merellä veden pintalämpötilaa mitataan poijuilla. Poijut mittaavat lämpötilaa muutaman kymmenen senttimetrin syvyydestä. Merialueilta veden lämpötilasta saadaan tietoja myös vedenkorkeuden mittausasemilta. Ne ovat paikallaan ympäri vuoden. Niiden antamia tuloksia ei kuitenkaan voida verrata poijujen lukemiin, koska ne mittaavat veden lämpötilaa 2–3 metrin syvyydestä.

Tiesitkö tämän veden lämpötilasta