Veden lämpötila 24.11.2022

Pintaveden lämpötilan mittauskausi päättymässä

Pintaveden lämpötilan mittauskausi on päättymässä. Pohjois-Suomessa monet järvet jäätyivät loka-marraskuun vaihteessa alkaneen pakkaskauden kuluessa, ja Keski- sekä Etelä-Suomessakin pienet lammet ja hieman suurempien järvien suojaisat rannat alkavat jäätyä. Torstaina 24.11. Lammin Pääjärvellä ja Saimaan Lauritsalassa pintavesi oli 3-4 -asteista.

Pintavesien lämpötilaa seurataan taas avovesikaudella 2023.

Nuori iloinen poika ui järvessä.

Miten vesien pintalämpötilaa mitataan?

Pintaveden lämpötila vaihtelee suuresti vuodenajan ja säätilan mukaan. Pintaveden lämpötilaa mitataan järvissä, joissa ja merellä sulan veden aikana. Mittauksia tehdään päivittäin, ja tulokset ovat saatavilla nopeasti.

Järvet ja joet

Järvien ja jokien pintaveden lämpötilaa mitataan 34 asemalla. Kaikkiaan tietoja pintaveden lämpötilasta on 80 kohteesta. Mittaus tehdään kelluvalla automaattisella mittauslaitteella. Laite on rannan tuntumassa 20 senttimetrin syvyydessä. Mittaustulokset ovat nähtävissä lähes ajantasaisesti. Vertailun virallisena perusteena pidetään aamulla kahdeksalta mitattua lukemaa.

Merialueet

Merellä veden pintalämpötilaa mitataan poijuilla. Poijut mittaavat lämpötilaa muutaman kymmenen senttimetrin syvyydestä. Merialueilta veden lämpötilasta saadaan tietoja myös vedenkorkeuden mittausasemilta. Ne ovat paikallaan ympäri vuoden. Niiden antamia tuloksia ei kuitenkaan voida verrata poijujen lukemiin, koska ne mittaavat veden lämpötilaa 2–3 metrin syvyydestä.

Tiesitkö tämän veden lämpötilasta