Veden lämpötila 26.5.2023

Pintaveden lämpötilanmittaus käynnissä lähes kaikilla havaintoasemilla

Aurinkoisen ja lämpimän sään myötä pintaveden lämpötila oli torstaina 25.5. kaikilla jo toiminnassa olevilla asemilla 1-5 astetta ajankohdan keskimääräistä lukemaa lämpimämpää. Alkava viileämpi jakso ja tuulinen sää voi jäähdyttää pintavesiä, sillä alkukesällä lämmennyt veden pintakerros on vielä ohut.

Perjantain 26.5. mittauksessa pintaveden lämpötila oli jo laskenut ajankohdan keskimääräisen arvon alapuolelle erityisesti Näsijärven Kyrölahdella ja Päijänteen Päijätsalon havaintoasemalla. Pintaveden lämpötila vaihteli Etelä-Suomessa 14 ja 16 asteen välillä, Keskisessä Suomessa 12 ja 16 asteen välillä ja Lapissa 7 ja 10 asteen välillä. Lämpimintä eli noin 16-asteista pintavesi oli Säkylän Pyhäjärvellä ja Ala-Rievelissä Heinolassa. Pintaveden lämpötila mitataan aamuisin klo 8 20 cm:n syvyydestä.

Nuori iloinen poika ui järvessä.

Miten vesien pintalämpötilaa mitataan?

Pintaveden lämpötila vaihtelee suuresti vuodenajan ja säätilan mukaan. Pintaveden lämpötilaa mitataan järvissä, joissa ja merellä sulan veden aikana. Mittauksia tehdään päivittäin, ja tulokset ovat saatavilla nopeasti.

Järvet ja joet

Järvien ja jokien pintaveden lämpötilaa mitataan 34 asemalla. Kaikkiaan tietoja pintaveden lämpötilasta on 80 kohteesta. Mittaus tehdään kelluvalla automaattisella mittauslaitteella. Laite on rannan tuntumassa 20 senttimetrin syvyydessä. Mittaustulokset ovat nähtävissä lähes ajantasaisesti. Vertailun virallisena perusteena pidetään aamulla kahdeksalta mitattua lukemaa.

Merialueet

Merellä veden pintalämpötilaa mitataan poijuilla. Poijut mittaavat lämpötilaa muutaman kymmenen senttimetrin syvyydestä. Merialueilta veden lämpötilasta saadaan tietoja myös vedenkorkeuden mittausasemilta. Ne ovat paikallaan ympäri vuoden. Niiden antamia tuloksia ei kuitenkaan voida verrata poijujen lukemiin, koska ne mittaavat veden lämpötilaa 2–3 metrin syvyydestä.

Tiesitkö tämän veden lämpötilasta