Laadittu 11.9.2020

Tarkistettu 11.9.2020

Tämä seloste koskee Suomen ympäristökeskuksen SYKE ylläpitämää vesi.fi-sivustoa.

Sivustoon sovelletaan lakia digitaalisten palvelujen tarjoamisesta.

Saavutettavuuden tilanne tällä hetkellä

Sivuston on arvioinut kaksi ulkopuolista toimijaa Annanpura Oy ja Papunet (KVA) WCAG 2.1 AA-tason saavutettavuusvaatimusten näkökulmasta. Vesi.fi-verkkosivusto täyttää saavutettavuusvaatimukset täysin niiltä osin joilta saavutettavuuslainsäädäntöä verkkopalvelujen osalta sovelletaan.

Saavutettavuus on pyritty huomioimaan karttapalvelun toimintalogiikassa ja visuaalisessa esitystavassa mahdollisimman hyvin. Palvelussa on mahdollista käyttää karttapohjana selkokarttaa. Lisäksi käytetyt värit on pyritty valitsemaan siten, että ne palvelevat mahdollisimman suurta käyttäjäryhmää.

Sivuston karttapalvelua ei kuitenkaan ole kaikilta osin mahdollista toteuttaa saavutettavaksi. Karttapalvelu ei toimi ruudunlukijalla, ja hyvän käyttökokemuksen varmistamiseksi tekninen toteutus on tehty siten, että ruudunlukuohjelmat ohittavat karttapalvelun.

Osa karttapalvelun teemoista on toteutettu paikallisvesitilannepalvelussa. Tämän palvelun kautta vesitilanteesta tuotettu graafinen ja sanallinen tieto on saatavilla saavutettavassa muodossa.

Kolmannen osapuolen toteuttama Chat-palvelu ei toistaiseksi täytä saavutettavuusvaatimuksia. Toimittajaa on kehotettu tekemään tarvittavat muutokset syyskuun loppuun mennessä. Tätä selostetta päivitetään tältä osin kun korjaavat toimenpiteet on tehty ja mikäli vaadittavia toimia ei ole toteutettu luovutaan palvelun käytöstä.

Seuraavat toiminnot eivät ole saavutettavia, sillä saavutettavuuslainsäädäntöä ei sovelleta niihin:

  • suorat audio- ja videolähetykset
  • verkkokartat ja karttapalvelut
  • kolmannen osapuolen sisältö, jota SYKE ei rahoita tai kehitä ja valvo

Yhteystiedot ja palautteen antaminen sivuston saavutettavuudesta

Mikäli haluat sivuston ei-saavutettavassa muodossa olevia tietoja tai palveluja vaihtoehtoisella tavalla, voit lähettää meille sähköpostia osoitteeseen saavutettavuus@ymparisto.fi.

Suomen ympäristökeskus SYKE
Latokartanonkaari 11
00790 Helsinki
Puh. 0295 252 001

SYKEssä saavutettavuusasioita ja -palautteita käsittelevät pääasiassa hallinto- ja viestintäpalvelut. Sinulla on oikeus antaa sivustomme saavutettavuudesta meille palautetta. Olemme erittäin kiitollisia kaikista kommenteista, kysymyksistä sekä parannusehdotuksista, sillä haluamme tehdä palveluistamme mahdollisimman saavutettavia. Saavutettavuusasioissa voit olla meihin yhteydessä lähettämällä sähköpostia osoitteeseen saavutettavuus@ymparisto.fi.

Sinulla on myös oikeus tehdä sivustomme saavutettavuudesta selvityspyyntö tai saavutettavuuskantelu valvontaviranomaiselle, jos saat meiltä epätyydyttävän vastauksen yhteydenottoosi. Lisätietoa ja ohjeet löydät valvontaviranomaisen ylläpitämältä sivustolta www.saavutettavuusvaatimukset.fi.