Pohjavesitilanne 19.10.2020

Pohjaveden pinnoissa huomattavaa alueellista vaihtelua

Pohjaveden pinnankorkeuksissa on huomattavaa alueellista vaihtelua. Kainuussa, Pohjois-Pohjanmaalla, Pohjois-Savossa sekä paikoitellen Pohjois-Karjalassa pohjaveden pinnat ovat pääosin 10–35 cm ajankohdan keskiarvojen yläpuolella ja joillakin alueilla tätäkin korkeammalla. Myös Uudellamaalla ja länsirannikolla pinnat ovat monin paikoin 10–50 cm yli ajankohdan keskiarvojen. Muualla maan länsiosassa, maan kaakkoisosassa sekä Pohjois-Lapin itäosassa pohjaveden pinnat ovat pääosin 10–40 cm keskiarvojen alapuolella. Matalimmat pinnat ovat Seinäjoen, Jyväskylän ja Tampereen väliin jäävällä alueella sekä Ahvenanmaalla. Näillä alueilla esiintyy 60–75 cm ajankohdan keskiarvoja alempia pinnankorkeuksia. Loppuosassa maata pohjaveden pinnankorkeudet ovat ajankohdalle tavanomaisia tai hieman keskiarvoja korkeammalla.

Kesälle tyypillinen pohjaveden pintojen lasku on pysähtynyt suuressa osassa maata ja monin paikoin pinnat ovat jo kääntyneet nousuun syyssateiden myötä. Pohjavesivarannot täydentyvät pysyvän talven roudan muodostumiseen saakka.

Tämän tiedon on tuottanut
Tiedon tuottajan logot mobiilikoossa Tiedon tuottajan logot