Vesitilanne 26.5.2020.

Lapissa ennätyslumet sulavat nopeasti, tulvahuiput kesäkuun alussa

Lapissa jokien virtaamat ovat nopeassa kasvussa lämpöaallon aiheuttaan voimakkaan lumen sulannan vaikutuksesta. Vedenpinnat nousevat paikoin parin päivän sisään vahinkorajoille. Tulvahuiput ajoittuvat enimmäkseen kesäkuun alkupäiville ja lähes koko Lapin alueella tulvista näyttäisi tulevan poikkeuksellisen isot. Aiempien ennätysten rikkoontuminen on paikoin mahdollista. Suurten lumimäärien aiheuttama riski suurtulvalle on toteutumassa. Sään viileneminen torstainan hidastaa sulamista hieman, mutta vastaavasti ennustetut vesisateet vauhdittavat nousua. Mikäli viileneminen onkin ennustettua vähäisempää ja sateet suurempia, ovat virtaamahuiput terävämpiä ja todennäköisesti vieläkin suurempia kuin nyt ennustetaan.

Ounasjoen vedenkorkeus nousee Kittilässä vahinkorajalle suurella todennäköisyydellä viikon loppupuolella. Tulva on huipussaan kesäkuun alkupäivinä ja vuoden 2005 ennätystulvan ylittyminen on edelleen mahdollista. Rovaniemellä tulvahuippu ajoittunee pari päivää Kittilää myöhemmin. Tulvavahinkoraja ylittyy 70-80 % todennäköisyydellä. On myös mahdollista, että Kemijoen virtaama nousee suuremmaksi kuin havaintohistorian tähän saakka suurimmissa vuosien 1973 ja 1993 tulvissa. Unarin vedenkorkeus ylittää vahinkorajan torstaina ja on huipussaan viikonloppuna. Sodankylän Kieringissä tie on suljettu liikenteeltä tulvaveden vuoksi.

Tornionjoella tulvahuipun arvioidaan olevan todennäköisimmin kesäkuun 6. päivän jälkeen ja virtaamien ennustetaan kasvavan lähelle vuonna 1968 mitattua ennätystä. Näillä näkymin joen vedenpinta Torniossa jää korotettujen tulvapenkereiden alapuolelle, mutta Pellossa vahinkoraja ylittyy noin 40 % todennäköisyydellä. Ivalojoen virtaama ja vedenkorkeus ovat ennusteen mukaan huipussaan 3.-4.6. ja maksimivirtaama jää vuoden 2005 suurtulvaa pienemmäksi. Ivalossa korotetut tulvapenkereet estänevät merkittävien tulvavahinkojen syntymisen.

Pohjois-Pohjanmaalla Iijoen Jongunjärvellä Länsirannantie on jo suljettu tulvan vuoksi liikenteeltä. Tulvahuippua ennustetaan viikonlopuksi ja myös muita teitä saatetaan joutua sulkemaan. Pudasjärvellä tulvavaarassa on lähipäivinä vapaa-ajan asuntoja. Kuusamon seudulla kesäkuun alkupuolen tulvahuipusta ennustetaan paikoin mittaushistorian suurinta. Kuusamossa Kivirannantie on poikki liikenteeltä Kivijärven ja valtakunnan rajan välissä ja Oulankajoella tulvavesi katkaisee Karhunkierroksen.

Lumitilanne (15.5.)

Oulun pohjoispuolisilla vesistöalueilla on ajankohtaan nähden huomattavasti keskimääräistä enemmän lunta. Kittilä–Ivalo-alueella  lumikuorma on edelleen paikoin yli 350 kg/m2. Kittilän Pokan lumilinjan suurin punnitus 29.4. oli 371 mm eli 371 kg/m2. Vaikka takatalvi toi lunta etelärannikollekin, niin käytännössä lumiraja kulkee Kemi – Puolanka linjalla. Tämänhetkisten sääennusteiden valossa lumet sulavat tavanomaista pidemmällä aikavälillä.

Jäätilanne (25.5.)

Jäillä liikuttaessa noudatettava erityistä varovaisuutta (25.5.)

 

Pohjois-Lapissa järvihavaintopaikoilla jäähavaintokausi vielä jatkuu Kevojärven havaintopaikkaa lukuun ottamatta. Kevätjäät voivat kuitenkin olla erityisen petollisia, sillä aamulla kulkijan kantanut kevätjää voi iltapäivällä olla paksuudestaan huolimatta vaarallisen haurasta puikkoontunutta jäätä. Jään paksuuden perusteella ei siis enää voi arvioida sen kantavuutta. Jää voi olla hyvin heikkoa myös virtapaikoilla, sillan alusilla ja muiden vesistörakenteiden lähellä, purkupaikoilla, kapeikoilla ja isojen kivien läheisyydessä. Lisäksi paksunkin jääpeitteen laatu voi auringonsäteilyn ja ilman lämpenemisen vuoksi muuttua ja olla eri kohdissa vesistöä erilainen. Jäillä liikkuessa kannattaa siis noudattaa erityistä varovaisuutta.

 

Kilpisjärvellä jään paksuus oli 20.5. mittauksessa 95 cm ja se oli noin 15 cm ajankohdan keskimääräistä arvoa paksumpaa. Inarijärvellä sekä Lokassa jäänpaksuus oli 70 cm:n tuntumassa ja Inarijärvessä lähes 20 cm ajankohdan keskimääräistä arvoa paksumpaa. Lokassa keskimääräinen arvo puuttuu lyhyen havaintohistorian vuoksi. Jäänpaksuutta seurataan eri puolilla Suomea 47 havaintopaikassa kolme kertaa kuussa, 10., 20. ja 30. päivä.

 

Routatilanne (20.5.)

Routaa esiintyy pääosin enää vain Keski- ja Pohjois-Lapissa.  Keski-Lapissa routaa esiintyy 10–20 cm ja Pohjois-Lapissa 30-100 cm. Routaa esiintyy ajankohdan keskiarvoja vähemmän maan pohjoisosissa poikkeuksellisen paksun lumikerroksen vuoksi.

Pohjavesitilanne (20.5.)

Pohjaveden pinnankorkeudet ovat pääosin laskussa koko maassa. Maan etelä- ja keskiosissa pinnat ovat yleisesti 5–20 cm ajankohdan keskiarvoja korkeammalla. Maan pohjoisosissa pinnat ovat pääosin ajankohdan keskiarvoissa tai hieman keskiarvojen yläpuolella.

Suurissa pohjavesimuodostumissa useamman kuivemman vuoden vaikutus näkyy yhä ja pinnankorkeudet ovat yleisesti 10–30 cm alle ajankohdan keskiarvojen.

Veden lämpötila (25.5.)

Pintavedet lämpenivät kesäisen viikonlopun aikana (25.5.)

Avovesikauden pintaveden lämpötilamittaukset etenevät jäiden lähdön myötä kohti pohjoista. Tällä hetkellä mittaus on käynnissä Etelä-Lapissa Tornionjoen Kukkolankosken ja idässä Vuokatin Nuasjärven tasolla. Pintaveden lämpötila nousi viime perjantaista useilla mittausasemilla 2-4 astetta. Esimerkiksi Oulujärven Manamansalossa perjantainen lämpötila oli 6,2 astetta, maanantaina jo 8,7 astetta. Tällä hetkellä Etelä-Suomessa järvien pintalämpötila vaihtelee 11-13 asteen välillä ja lämpötila on pääsääntöisesti ajankohdan keskimääräisissä lukemissa. Keskisessä Suomessa vesien lämpötila vaihtelee 9 ja 13 asteen välillä ja pintavedet ovat lähellä ajankohdan keskimääräisiä lämpötilalukemia. Pintavesien lämpötilan kehittymistä seurataan aamuisin klo 8 20 cm:n syvyydeltä.

 

 

Tämän tiedon on tuottanut
SYKE