Vesitilanne 3.2-7.2.2023

100 %

Etelä- ja Lounais-Suomen jokien vedenpinnat jatkavat laskua, koska viime päivät ovat olleet viileitä ja vähäsateisia. Viikonlopulle ennustettu pakkassää pitää vedenkorkeudet laskussa. Ennusteen mukaan ensi viikon alkupuolella lämpötila lauhtuu valtaosassa maata, mutta tämän ei odoteta juurikaan näkyvän jokien vedenpinnoissa.

Järvien vedenkorkeudet ovat edelleen paikoin korkealla tammikuun puolivälin talvitulvan jäljiltä Etelä- ja Länsi-Suomessa. Lohjanjärvi on säännöstelyn ylärajan tuntumassa ja lähtövirtaama Mustionjokeen pysyy suurena pitkään. Muualla Suomessa järvien vedenkorkeudet ovat talvelle tyypillisillä tasoilla.

Päivitetty:3.2.2023

Vedenkorkeus

Päivitetty:3.2.2023

Merivesitilanne 3.2.2023

100 %
Jakson aikana merivesi on normaalilla tasolla, eikä tulvia
ole odotettavissa. Jakson jälkeen, ke 8.2., vesi voi olla
hieman korkeammalla Perämerellä, mutta ennuste on sen
suhteen vielä hyvin epävarma.

Päivitetty:3.2.2023

Rankkasadetilanne 3.2.2023

100 %
Rankkasateita ei ole odotettavissa jakson aikana.

Päivitetty:3.2.2023