Riksomfattande översvämningsläge (länkbild), mobilstorlekRiksomfattande översvämningsläge (länkbild)

Tjänsten Vattenläget

Vattenläget (ikon) Vattenläget i allmänhet / 21.5.

Översvämningarna i Ivalojoki och Ounasjoki håller på att minska, stigningen i Torne älv fortsätter

Vattenståndet i sjöarna och åarna har stigit från Kajanaland till nordligaste Lappland till översvämningsvärdena efter värmeperioden förra veckan. Vattnet har på många ställen svämmat över de låglänta områdena och vägarna samt på andra rutter. Längs de stora åarna och älvarna i Lappland kan det också finnas risk för att bostadsbyggnader blir våta.

Mer information om vattenläget

Egna observationer

Du kan spara dina egna observationer om översvämningar, snö, is, tjäle och algsituationen i karttjänsten på vesi.fi.

Spara din egen observation

Tutustu vesihuoltolaitosten tunnuslukuihin

Hushållsvattenkvalitet och vattentjänstverkens nyckeltal

I detta verktyg finns basuppgifter om och valda nyckeltal för alla vattentjänstverk som är i drift.

Bekanta dig med vattentjänstverkens nyckeltal.

Analystolk för brunnsvatten

Ett verktyg för bedömning av brunnsvattnets kvalitet utifrån resultaten av undersökningar gjorda av ett laboratorium.

Bekanta dig med analystolken för brunnsvatten

Kaivoveden analyysitulkki, analyysin tulos älypuhelimen ruudulla