Tjänsten Vattenläget

Vattenläget (ikon) Vattenläget i allmänhet / 17.5.2022

Det allt kyligare vädret i Lappland stoppar vattenståndet från att stiga, vattenståndet i sjöarna i Mellersta Finland är höga

Den kalla perioden i början av veckan stoppar vattenståndet i åarna och älvarna i Lappland från att stiga. Till exempel stiger vattenståndet i Ounasjoki vid Kittilä ännu på tisdagen, men enligt prognosen börjar det sjunka till slutet av veckan. När vädret åter blir varmare och resten av snön smälter torde den andra flödestoppen i Ounasjoki och Ivalojoki bli mindre.

Mer information om vattenläget

Egna observationer

Du kan spara dina egna observationer om översvämningar, snö, is, tjäle och algsituationen i karttjänsten på vesi.fi.

Spara din egen observation

Tutustu vesihuoltolaitosten tunnuslukuihin

Vattentjänstverkens nyckeltal

I detta verktyg finns basuppgifter om och valda nyckeltal för alla vattentjänstverk som är i drift.

Bekanta dig med vattentjänstverkens nyckeltal.

Analystolk för brunnsvatten

Ett verktyg för bedömning av brunnsvattnets kvalitet utifrån resultaten av undersökningar gjorda av ett laboratorium.

Bekanta dig med analystolken för brunnsvatten

Kaivoveden analyysitulkki, analyysin tulos älypuhelimen ruudulla