Tjänsten Vattenläget

Vattenläget (ikon) Vattenläget i allmänhet / 5.7.

Vattenståndet huvudsakligen på typisk sommarnivå, ställvis högre än vanligt i Insjöfinland

Vattenståndet i hela landet ligger huvudsakligen nära medelnivån för tidpunkten och håller långsamt på att sjunka. Under veckan blir vädret något svalare och nederbörden ökar, men detta syns knappt i vattenståndet. Marken är torr särskilt i landets södra och mellersta delar.

Mer information om vattenläget

Egna observationer

Du kan spara dina egna observationer om översvämningar, snö, is, tjäle och algsituationen i karttjänsten på vesi.fi.

Spara din egen observation

Tutustu vesihuoltolaitosten tunnuslukuihin

Vattentjänstverkens nyckeltal

I detta verktyg finns basuppgifter om och valda nyckeltal för alla vattentjänstverk som är i drift.

Bekanta dig med vattentjänstverkens nyckeltal.

Analystolk för brunnsvatten

Ett verktyg för bedömning av brunnsvattnets kvalitet utifrån resultaten av undersökningar gjorda av ett laboratorium.

Bekanta dig med analystolken för brunnsvatten

Kaivoveden analyysitulkki, analyysin tulos älypuhelimen ruudulla