Tjänsten Vattenläget

Vattenläget (ikon) Vattenläget i allmänhet / 26.9.

Vattenföringen i åarna och älvarna i norra Finland stor för tidpunkten

Vattenståndet har stigit i Lappland, Kajanaland och Norra Österbotten till följd av de rikliga regnen förra veckan. I Lappland har vattnet till och med stigit till nivån för ett litet vårflöde. I synnerhet i Kemi älv är vattenståndet och vattenföringen exceptionellt stora för tidpunkten.

Mer information om vattenläget

Egna observationer

Du kan spara dina egna observationer om översvämningar, snö, is, tjäle och algsituationen i karttjänsten på vesi.fi.

Spara din egen observation

Tutustu vesihuoltolaitosten tunnuslukuihin

Vattentjänstverkens nyckeltal

I detta verktyg finns basuppgifter om och valda nyckeltal för alla vattentjänstverk som är i drift.

Bekanta dig med vattentjänstverkens nyckeltal.

Analystolk för brunnsvatten

Ett verktyg för bedömning av brunnsvattnets kvalitet utifrån resultaten av undersökningar gjorda av ett laboratorium.

Bekanta dig med analystolken för brunnsvatten

Kaivoveden analyysitulkki, analyysin tulos älypuhelimen ruudulla