Tjänsten Vattenläget

Vattenläget (ikon) Vattenläget i allmänhet / 14.1.2021

Det milda vädret har gjort att vattenföringen i åarna och älvarna på syd- och sydvästkusten tillfälligt har ökat

Vattenståndet i åarna och älvarna har stigit i och med det milda vädret, i synnerhet i sydvästra och södra Finland. Exempelvis i Puttakoski i Sirppujoki har vattenståndet stigit med nästan en meter sedan igår och även i Eura å, Aura å, Uskela å och Bjärnå å har vattenståndet stigit märkbart. Också i Lappland är vattenståndet i åarna och älvarna fortfarande på många ställen högre än genomsnittet, på andra håll i landet huvudsakligen nära de för vintern typiska låga värdena.

Mer information om vattenläget

Egna observationer

Du kan spara dina egna observationer om översvämningar, snö, is, tjäle och algsituationen i karttjänsten på vesi.fi.

Spara din egen observation

Tutustu vesihuoltolaitosten tunnuslukuihin

Vattentjänstverkens nyckeltal

I detta verktyg finns basuppgifter om och valda nyckeltal för alla vattentjänstverk som är i drift.

Bekanta dig med vattentjänstverkens nyckeltal.

Analystolk för brunnsvatten

Ett verktyg för bedömning av brunnsvattnets kvalitet utifrån resultaten av undersökningar gjorda av ett laboratorium.

Bekanta dig med analystolken för brunnsvatten

Kaivoveden analyysitulkki, analyysin tulos älypuhelimen ruudulla