Tjänsten Vattenläget

Vattenläget (ikon) Vattenläget i allmänhet / 3.2.

Vattenståndet i åarna och älvarna fortsätter att sjunka

Vattenståndet i åarna och älvarna i södra och sydvästra Finland fortsätter att sjunka, eftersom de senaste dagarna har varit kyliga och regnfattiga. Den förutspådda kölden under veckoslutet gör att vattenståndet fortsätter att sjunka. Enligt prognosen stiger temperaturen i början av nästa vecka i största delen av landet, men detta förväntas inte just påverka vattenståndet i åarna och älvarna.

Mer information om vattenläget

Egna observationer

Du kan spara dina egna observationer om översvämningar, snö, is, tjäle och algsituationen i karttjänsten på vesi.fi.

Spara din egen observation

Tutustu vesihuoltolaitosten tunnuslukuihin

Vattentjänstverkens nyckeltal

I detta verktyg finns basuppgifter om och valda nyckeltal för alla vattentjänstverk som är i drift.

Bekanta dig med vattentjänstverkens nyckeltal.

Analystolk för brunnsvatten

Ett verktyg för bedömning av brunnsvattnets kvalitet utifrån resultaten av undersökningar gjorda av ett laboratorium.

Bekanta dig med analystolken för brunnsvatten

Kaivoveden analyysitulkki, analyysin tulos älypuhelimen ruudulla