Tjänsten Vattenläget

Vattenläget (ikon) Vattenläget i allmänhet / 7.8.

Uppehållsvädret får vattenståndet i åarna och älvarna i Österbotten att sjunka

Under fredagen och lördagen kom det ställvis mycket regn på västkusten. Regnet höjde vattenståndet i de österbottniska åarna snabbt och orsakade dagvattenöversvämningar i bebyggda områden. Vattenståndet i åarna och älvarna steg på många ställen med över en meter, på vissa ställen över två meter.

Mer information om vattenläget

Egna observationer

Du kan spara dina egna observationer om översvämningar, snö, is, tjäle och algsituationen i karttjänsten på vesi.fi.

Spara din egen observation

Tutustu vesihuoltolaitosten tunnuslukuihin

Vattentjänstverkens nyckeltal

I detta verktyg finns basuppgifter om och valda nyckeltal för alla vattentjänstverk som är i drift.

Bekanta dig med vattentjänstverkens nyckeltal.

Analystolk för brunnsvatten

Ett verktyg för bedömning av brunnsvattnets kvalitet utifrån resultaten av undersökningar gjorda av ett laboratorium.

Bekanta dig med analystolken för brunnsvatten

Kaivoveden analyysitulkki, analyysin tulos älypuhelimen ruudulla