Tjänsten Vattenläget

Vattenläget (ikon) Vattenläget i allmänhet / 26.5.

De exceptionellt stora flödena i västra Lappland håller på att minska

Vårflödet steg till exceptionella höjder i västra Lappland i och med regnen och det varma vädret förra veckan, som snabbt smälte snön.

Det största flödet inträffade i Torne älv, där flödestoppen som inföll på veckoslutet och måndagen var så ovanligt stor att en sådan inträffar ungefär en gång per 50 år. Vid Torneå stad nåddes flödestoppen på måndagsmorgonen, då vattenståndet steg till den högsta nivån på ett halvt sekel.

Mer information om vattenläget

Egna observationer

Du kan spara dina egna observationer om översvämningar, snö, is, tjäle och algsituationen i karttjänsten på vesi.fi.

Spara din egen observation

Tutustu vesihuoltolaitosten tunnuslukuihin

Vattentjänstverkens nyckeltal

I detta verktyg finns basuppgifter om och valda nyckeltal för alla vattentjänstverk som är i drift.

Bekanta dig med vattentjänstverkens nyckeltal.

Analystolk för brunnsvatten

Ett verktyg för bedömning av brunnsvattnets kvalitet utifrån resultaten av undersökningar gjorda av ett laboratorium.

Bekanta dig med analystolken för brunnsvatten

Kaivoveden analyysitulkki, analyysin tulos älypuhelimen ruudulla