Tjänsten Vattenläget

Vattenläget (ikon) Vattenläget i allmänhet / 23.3.

Vattenståndet i åarna och älvarna i södra och sydvästra Finland stiger

Det varmare och regniga vädret har höjt vattenståndet i åarna och älvarna i södra och sydvästra Finland. Nattfrosten har ställvis bromsat upp vattenståndets stigning. I vissa områden kan åar och älvar svämma över på låglänta åkrar under denna vecka.

Mer information om vattenläget

Egna observationer

Du kan spara dina egna observationer om översvämningar, snö, is, tjäle och algsituationen i karttjänsten på vesi.fi.

Spara din egen observation

Tutustu vesihuoltolaitosten tunnuslukuihin

Vattentjänstverkens nyckeltal

I detta verktyg finns basuppgifter om och valda nyckeltal för alla vattentjänstverk som är i drift.

Bekanta dig med vattentjänstverkens nyckeltal.

Analystolk för brunnsvatten

Ett verktyg för bedömning av brunnsvattnets kvalitet utifrån resultaten av undersökningar gjorda av ett laboratorium.

Bekanta dig med analystolken för brunnsvatten

Kaivoveden analyysitulkki, analyysin tulos älypuhelimen ruudulla