Tjänsten Vattenläget

Vattenläget (ikon) Vattenläget i allmänhet / 12.7.

Regnen har höjt vattenståndet i nordöstra Österbotten och södra Lappland

De rikligaste regnen denna vecka har koncentrerats till norra Finland, men det har regnat också på andra håll i Finland. Regnen fördröjer sänkningen av vattenståndet i Insjöfinland. Vattenståndet i åarna och älvarna har inte stigit på grund av regnen, eftersom en stor del av nederbörden har absorberats i den torra marken.

Mer information om vattenläget

Ajankohtaisbanneri

Egna observationer

Du kan spara dina egna observationer om översvämningar, snö, is, tjäle och algsituationen i karttjänsten på vesi.fi.

Spara din egen observation

Tutustu vesihuoltolaitosten tunnuslukuihin

Hushållsvattenkvalitet och vattentjänstverkens nyckeltal

I detta verktyg finns basuppgifter om och valda nyckeltal för alla vattentjänstverk som är i drift.

Bekanta dig med vattentjänstverkens nyckeltal.

Analystolk för brunnsvatten

Ett verktyg för bedömning av brunnsvattnets kvalitet utifrån resultaten av undersökningar gjorda av ett laboratorium.

Bekanta dig med analystolken för brunnsvatten

Kaivoveden analyysitulkki, analyysin tulos älypuhelimen ruudulla