Tjänsten Vattenläget

Vattenläget (ikon) Vattenläget i allmänhet / 5.8.

Störtregnen höjer vattenstånden på västkusten och i Norra Österbotten

För fredagen och lördagen har det förutspåtts mycket rikliga regn särskilt till västra Finland och södra Lappland. Regnen höjer vattenståndet betydligt i åarna och älvarna på västkusten i synnerhet och ställvis i Norra Österbotten, och kan orsaka lokala översvämningar. Särskilt små bifåror och källflöden, bäckar och diken kan svämma över och vattenståndet kan stiga snabbt.

Mer information om vattenläget

Egna observationer

Du kan spara dina egna observationer om översvämningar, snö, is, tjäle och algsituationen i karttjänsten på vesi.fi.

Spara din egen observation

Tutustu vesihuoltolaitosten tunnuslukuihin

Vattentjänstverkens nyckeltal

I detta verktyg finns basuppgifter om och valda nyckeltal för alla vattentjänstverk som är i drift.

Bekanta dig med vattentjänstverkens nyckeltal.

Analystolk för brunnsvatten

Ett verktyg för bedömning av brunnsvattnets kvalitet utifrån resultaten av undersökningar gjorda av ett laboratorium.

Bekanta dig med analystolken för brunnsvatten

Kaivoveden analyysitulkki, analyysin tulos älypuhelimen ruudulla