Snöläget 16.1.2023

Fortsättningsvis mer snö än vanligt på sydkusten

I kustområdet i södra Finland finns det trots regnen fortfarande snö på strandremsan mellan Ekenäs, Lojo, Riihimäki, Borgå och Fredrikshamn, som mest till och med 60 kg/m2, vilket är cirka 20 kg/m2 mer snö än medelvärdet för tidpunkten. I övriga delar av landet varierar snötäckets vattenvärde mellan 20 och 80 kg/m2.  I Lappland finns det mindre snö än normalt för tidpunkten, omkring 40–60 kg/m2, i omgivningen kring Enare träsk finns det 60–100 kg/m2 snö.

Övertryckshallar riskerar att skadas och kollapsa redan med en snöbelastning på 30 cm (50–60 kg/m2).

SYKE och Tukes varnar för risken med snöbelastning på stora hallars tak (meddelande 21.1.2022, på finska)

Observationer av snölinjen görs en gång i månaden och under snösmältningsperioden två gånger i månaden.

milloin lunta pitäisi pudottaa katolta, kuvituskuva

När bör man röja snö från taket?

Snölasten på taket kan skada takkonstruktionerna i synnerhet på stora hallar. Snön ska röjas från taket i god tid. Fastighetsägaren ska också säkerställa att snö eller is inte faller från taket på människor nedanför. Gå inte upp på taket till ett bostadshus själv.

Hallar med stor huskropp

Hallar med stor huskropp är riskobjekt med tanke på snölasten. Dolda konstruktionsfel i hallarna börjar i allmänhet uppträda när snölasten på taket växer till närmare hundra kilo per kvadratmeter. Anlita proffs inom branschen att röja snön från taket redan när den ligger en halv meter tjock.

Övertryckshallar

Övertryckshallar tål inte snöns vikt speciellt väl. Ett 20 cm tjockt snötäcke kan vara för mycket för en övertryckshall. I Finland kan det snöa 20–30 centimeter på kort tid, så övertryckshallar lämpar sig dåligt för vinterförhållandena i vårt land.

Egnahemshus och höghus

I bostadshus utgör snön i allmänhet ingen risk för takkonstruktionerna, eftersom de tål också en större snölast. Istappar som faller från höga tak utgör en särskild fara. Gå aldrig upp på taket utan ordentlig säkerhetsutrustning, för att inte äventyra din egen eller obehörigas säkerhet.

Visste du detta om snö?