Publicerad: 3.2.2020

Informationen har producerats av Finlands miljöcentral

Hur mycket väger snö?

Valtava lumimäärä on tippunut ulkorakennuksen katolta.

Var och en som någon gång har skottat snö vet att våt snö väger mer än porös pudersnö. Ökar snöns vikt vid blidväder? Borde man oroa sig för snölasten på taket när vädret blir mildare?

Vid blidväder kondenseras snön. Den blir våtare och drivorna säckar ihop. Snön blir ändå inte tyngre på en kvadratmeter tak när vädret blir mildare. Snön suger till exempel inte nämnvärt åt sig fukt ur luften.

Situationen förändras om blidvädret för med sig regn. En djup driva kan hålla kvar en regnmängd på tiotals millimeter innan vattnet börjar strömma genom snötäcket. Om det finns 60 cm snö på taket kan regn öka snölasten med 30 kg per kvadratmeter.

Ägaren till ett enfamiljshus behöver ändå inte oroa sig. Taken är dimensionerade så att de tål även ett tjockt snötäcke, oavsett hur våt snön än är. Industrihallar med stor spännvidd och täckta idrottsarenor kan däremot vara i farozonen.

För personer som bor i enfamiljshus är det viktigast att sörja för sin egen och andras säkerhet. Man måste se till att snö som faller från taket inte utgör en fara för fotgängare. Snö och is väger mycket och faller mycket snabbt. Det är inte heller någon god idé att på egen hand ge sig upp på taket med snöskyffeln.

Bild: © Heikki Ketola, Vastavalo