Kalkylator för vattenfotavtrycket

Här kan du räkna ut ditt eget vattenfotavtryck – välkommen!

Vi ber dig lämna uppgifter om både dig personligen och ditt hushåll . När du har fyllt i kalkylatorn kan du jämföra din egen vattenförbrukning med det genomsnittliga vattenfotavtrycket som andra finländare lämnar. Du får också praktiska tips om hur du kan minska din egen förbrukning.

 

Vesijalanjalanjälki, peseytyminen kuvituskuva

Basuppgifter

Hushållets storlek

Först ber vi dig berätta om hushållets storlek:
personer.

OBS! På frågor om hushållets förbrukning ska du som svar ange den sammanlagda förbrukningsvolymen för alla boende. Vi delar förbrukningsvolymen automatiskt enligt det antal personer du angett.

Efter vissa frågor finns en informationsknapp. Genom att klicka på den får du mer information om vad som ska räknas med i förbrukningsvolymen i fråga.

Vesijalanjalanjälki, peseytyminen kuvituskuva

Hushållets vattenanvändning 1/5:

Kroppshygien

Hur ofta duschar du?
gånger i veckan.
Hur länge tappar du vatten varje gång?

Vesijalanjalanjälki, ruoanlaitto kuvituskuva

Hushållets vattenanvändning 2/5:

Matlagning

Hur ofta lagar du mat hemma?
gånger i veckan.

Vesijalanjalanjälki, astioiden pesu kuvituskuva

Hushållets vattenanvändning 3/5:

Diskning

Hur ofta kör du diskmaskinen?
gånger i veckan.
Hur ofta diskar du för hand?
gånger i veckan.

Vesijalanjalanjälki, Pyykinpesu kuvituskuva

Hushållets vattenanvändning 4/5:

Tvätt

Hur ofta kör du tvättmaskinen?
gånger i veckan.

Vesijalanjalanjälki, Muu vedenkäyttö kuvituskuva

Hushållets vattenanvändning 5/5:

Övrig vattenanvändning

Vad mer använder du vatten till?

liter i veckan.

Lägg till ny vattenanvändning

Vesijalanjalanjälki, kuvituskuva

Du har kommit halvvägs!

Utifrån dina svar har vi beräknat att din personliga vattenanvändning är cirka

Vattenanvändningen i hemmet är dock bara en mycket liten del av ditt personliga vattenfotavtryck. Även siffran ovan ändras om vi räknar med effekten av andra som bor i ditt hushåll. Genom att besvara följande frågor får du en noggrannare uppfattning om ditt vattenfotavtryck. Du får också reda på hur mycket vatten som förbrukas för att producera bland annat de livsmedel och andra produkter som du köper samt den el du använder. Den här typen av vattenanvändning kallas dolt vatten, det vill säga virtuellt vatten.

På vilken nivå ligger hela ditt vattenfotavtryck i förhållande till andra finländares vattenförbrukning? Fortsätt att fylla i kalkylatorn så får du reda på det.

Vesijalanjalanjälki, Muu Elintarvikkeet kuvituskuva

Användning av dolt vatten 1/6:

Livsmedel

Hur mycket spenderar ditt hushåll på mat och dryck i affärer?
euro i veckan.
Använder du följande produktgrupper?
Om du vill ha en noggrannare beräkning kan du alternativt precisera din förbrukning ytterligare per produktgrupp.

Du kan ange förbrukningen i antingen euro eller vikt

Bröd och spannmålsprodukter
euro i veckan
kilo i veckan
Kött
euro i veckan
kilo i veckan
Fisk
euro i veckan
kilo i veckan
Mjölkprodukter
euro i veckan
kilo i veckan
Ägg
euro i veckan
kilo i veckan
Margariner och annat fett
euro i veckan
Andra matoljor
euro i veckan
Frukt och bär
euro i veckan
kilo i veckan
Grönsaker
euro i veckan
kilo i veckan
Potatis
euro i veckan
kilo i veckan
Socker, honung och sylt
euro i veckan
kilo i veckan
Godis och choklad
euro i veckan
kilo i veckan
Glass
euro i veckan
kilo i veckan
Övriga livsmedel
euro i veckan
kilo i veckan
Alkoholfria drycker
euro i veckan
liter i veckan

Vesijalanjalanjälki, Pukeutuminen kuvituskuva

Användning av dolt vatten 2/6:

Kläder

Hur mycket spenderar du på nya kläder och skor till dig själv?
euro per månad.
Hur mycket spenderar du på begagnade kläder och skor till dig själv?
euro per månad.

Vesijalanjalanjälki, Pukeutuminen kuvituskuva

Användning av dolt vatten 3/6:

Hushållsartiklar

Hur mycket spenderar ditt hushåll på hushållsartiklar och förnödenheter per år?
Hemelektronik
Nyanskaffad euro
Begagnad euro
Böcker och tidningar
Nyanskaffade   euro
Begagnade   euro
Hemtextilier
Nyanskaffade   euro
Begagnade   euro
Möbler
Nyanskaffade   euro
Begagnade   euro
Övriga hushållsartiklar
Nyanskaffade   euro
Begagnade   euro

Vesijalanjalanjälki, Liikkuminen kuvituskuva

Användning av dolt vatten 4/6:

Mobilitet

Hur många kilometer kör du med personbil i veckan?
kilometer i veckan.
Hur mycket spenderar du på kollektivtrafik per månad?
euro per månad.

Vesijalanjalanjälki, Kulttuuri ja vapaa-aika kuvituskuva

Användning av dolt vatten 5/6:

Kultur och fritid

Hur mycket spenderar ditt hushåll på följande aktiviteter per månad?
Restaurangbesök   euro
Hotellövernattningar eller andra inkvarteringstjänster   euro
Kultur-, motions- och andra fritidstjänster   euro
Resor på fritiden   euro

Vesijalanjalanjälki, peseytyminen kuvituskuva

Användning av dolt vatten 6/6:

Boende

Hur mycket el förbrukar ditt hushåll per månad?
Svara i euro eller kilowattimmar
euro per månad
kWh per månad
Boendeform?
Bostadens yta?
m2.

Ge slutligen lite bakgrundsinformation om dig själv

Vesijalanjalanjälki, kuvituskuva

Hur gammal är du?
Kön?
Var bor du?

Vi använder dina uppgifter endast till att statistikföra vattenanvändningen. Uppgifterna kopplas inte på något sätt till dig som person.

Tjänstens dataskyddsbeskrivning

Du klarade det!

Vi har nu beräknat både din direkta vattenanvändning hemma och din dolda vattenanvändning.

Information om kalkylatorn

Du kan räkna ut ditt eget vattenfotavtryck med den kalkylator som Finlands miljöcentral har tagit fram. Med hjälp av kalkylatorn kan du granska hur din vattenanvändning ser ut och fastställa andelen direkt vattenanvändning och andelen vatten som ingår i de produkter och tjänster du köper. Direkt vattenanvändning är det vatten du använder i hemmet. Den omfattar matlagning, dricksvatten, disk och tvätt, personlig hygien samt användning av vattentoalett. Dessutom omfattar den övrig vattenanvändning i hemmet, såsom vatten som används till städning, skötsel av sällskapsdjur, trädgårdsskötsel samt tvätt av fordon. Den vattenmängd som förbrukas per gång i olika funktioner i hemmet grundar sig på befintliga undersökningar av vattenförbrukningen.

Beräkningen av det dolda vattnet baserar sig på ENVIMAT-modellen. ENVIMAT är en miljöanpassad input-output-modell som beskriver förhållandet mellan användning av naturresurser, utsläpp, konsumtion och produktion. Modellen innehåller information om bland annat hur mycket råvaror, mellanprodukter, energi, transporter och tjänster som har behövts för tillverkningen av slutprodukterna. Resultatet av modelleringen är produkternas vattenfotavtryck, det vill säga uppgifter om hur mycket vatten från olika källor som har använts till att tillverka produkterna under produktens hela livscykel.

I kalkylatorn för vattenfotavtrycket används detaljerade och exakta uppgifter om vattenanvändningen inom olika branscher i Finland, såsom jordbruket, fiskerinäringen, gruvindustrin, tillverkningsindustrin och servicebranscherna. Tillverkningsindustrin omfattar alla produktindustrisektorer, inklusive den tekniska industrin. Det är ännu inte möjligt att göra så här exakta beräkningar för importerade produkter. I fråga om dem får vi förlita oss på internationellt informationsmaterial.