Annat innehåll

För medierna

Information om vatten Webbplatsen vatten.fi, som samordnas av Finlands miljöcentral, erbjuder medborgare, experter och medier aktuell information och verktyg om vatten samt relaterade fenomen, nyheter

Öppna

Vattenöversikt för januari 2023: Vinteröversvämning (landskapen i Österbotten)

Det milda vädret och regnet i mitten av januari ledde till att vattenföringen i åarna och vattenståndet i sjöarna nådde vinterflödesnivåer. Snabbast steg vattenföringen i

Öppna

Hur rör jag mig säkert på isen?

Vattnet fryser när ytvattnets temperatur sjunker under noll grader. Först fryser strandvatten och vikar, sist öppet och strömmande vatten. Isens bärkraft ska alltid mätas baserat

Öppna

Vattenstånd

Vattenståndet beskriver variationerna i vattendragens och havets vattenstånd. Vattenståndet i ett vattendrag påverkas av nederbördsmängden, avrinningen, avdunstningen samt vattenföringen till och från sjön. Havsvattenståndet påverkas

Öppna

Vattenöversikt för december: Vintern kom tidigt (Landskapen i Österbotten)

Vintern kom redan i december och med den hård köld och rikliga snöfall. Som en följd av vintervädret förekom det en del problem med kravis

Öppna

Isarna i rörelse exceptionellt tidigt i de österbottniska åarna

Det milda vädret och den rikliga nederbörden har satt isarna i rörelse i de österbottniska åarna exceptionellt tidigt denna vinter.  Särskilt i de små åarna

Öppna

Logo ELY-keskus

Vattenöversikt för februari 2023: Mindre snö, is och syreproblem än vanligt (Landskapen i Österbotten)

I slutet av februari var det mindre snö i de österbottniska landskapen än genomsnittligt vid den här tidpunkten. Snöns vattenvärde var ca 40–80 mm i

Öppna

Mätning av isens tjocklek

Obs! Mätningarna av isens tjocklek representerar endast platsen i fråga. Mätningarna är således riktgivande och kan inte generaliseras till att gälla stora områden. I sjöarna görs

Öppna

Reglering av Perho ås avrinningsområde

Perho ås avrinningsområde Perho ås avrinningsområde har en total areal på 2 524 km2 och en sjöprocent på 3,35 procent. Perho å rinner upp i små

Öppna