Vattentemperaturen 15.9.2023

Tack vare den varma hösten är ytvattentemperaturen fortfarande högre än genomsnittet

I mitten av september var ytvattentemperatur i stor utsträckning 1–3 grader högre än genomsnittet för tidpunkten. Torsdagen den 14 augusti varierade ytvattentemperaturen i södra Finland mellan 16 och 18 grader och i mellersta Finland mellan 15 och 17 grader. I Norra Österbotten och Lappland varierade ytvattentemperaturen mellan 11 och 15 grader. Ytvattnet var svalast i Kilpisjärvi, Kevojärvi och Torne älv, där temperaturen var nära 11 grader. Varmast var ytvattnet i Pääjärvi i Lammi, där vattentemperaturen var strax under 18 grader. Enligt de nuvarande vattendragsprognoserna sjunker ytvattentemperaturen småningom i takt med att hösten framskrider. Ytvattentemperaturen mäts på morgonen kl. 8 på 20 cm djup.

 

Finlands miljöcentral (Syke) har producerat uppgifterna på denna sida.

Nuori iloinen poika ui järvessä.

Hur mäts ytvattentemperaturen?

Ytvattentemperaturen varierar mycket beroende på årstid och väderlek. Ytvattentemperaturen mäts i sjöar, älvar och åar samt i havet under den isfria tiden. Mätningarna görs dagligen och resultaten är snabbt tillgängliga.

Sjöar, älvar och åar

Ytvattentemperaturen i sjöar, älvar och åar mäts vid 34 stationer. Totalt finns uppgifter om ytvattentemperaturen på 80 platser. Mätningen utförs med ett flytande automatiskt mätinstrument. Mätinstrumentet ligger vid stranden på 20 centimeters djup. Mätresultaten är tillgängliga nästan i realtid. Som officiell jämförelsegrund används det värde som uppmätts klockan åtta på morgonen.

Havsområdena

Ytvattentemperaturen i havet mäts med bojar. Bojorna mäter temperaturen på några decimeters djup. Uppgifter om vattentemperaturen i havsområdena fås också från mätstationerna för vattenståndet. De här mätstationerna är utplacerade i havet året om. Resultaten kan dock inte jämföras med bojarnas värden, eftersom de mäter vattentemperaturen på 2–3 meters djup.

Visste du detta om vattentemperaturen?