Publicerad: 3.2.2020

Informationen har producerats av Finlands miljöcentral

Hur smälter snön på våren?

Lumi sulaa männyn neulasista.

När våren kommit kan snötäcket smälta snabbt. Avdunstar snötäcket eller smälter det av vårregnen? Kan nysnö få gammal snö att smälta fortare?

Snötäcket kan tunnas ut snabbt på våren. Det råder många olika uppfattningar om hur snön smälter bort. Verkligheten är ändå ganska enkel.

Trots att vädret är varmt och tvätten torkar snabbt på tvättlinan, går snön ändå inte upp i ånga – åtminstone inte i någon större utsträckning. Endast några procent av snön försvinner direkt genom avdunstning under våren.

Mest snö avdunstar vid soligt väder när luftens temperatur är några grader över eller under noll. Om temperaturen stiger över +5 grader eller om luften är fuktig blir ångtrycket i luften ofta så högt att vattenångan kondenseras på snöns yta.

Regn tar inte med sig snön, utan mättar i stället snön med vatten. Nysnö får inte heller gammal snö att smälta fortare, oavsett vad det gamla talesättet påstår. Snöyra på våren bidrar snarare till att fördröja snösmältningen, eftersom nysnön täcker den gamla snön med ett nytt rent och reflekterande snöskikt.

Snön försvinner till största delen på helt traditionellt sätt på våren: när luften värms upp smälter snön och blir till vatten. En del av smältvattnet absorberas i marken, en del rinner ner i diken och vidare ut i vattendragen. En del avdunstar från snöfria fläckar där snötäcket redan försvunnit.

Bild: © Riitta Weijola, Vastavalo