Vattenläget 29.9.

Vattenföringen i åarna och älvarna i norra Finland är stor, regnet höjer vattenståndet i Österbotten

Vattenståndet har stigit i Lappland, Kajanaland och Norra Österbotten till följd av de rikliga regnen förra veckan. I Lappland steg vattnet till och med till nivån för ett litet vårflöde. I synnerhet i Kemi älv är vattenståndet och vattenföringen på exceptionellt hög nivå för tidpunkten, mellan Kemijärvi och Rovaniemi på samma nivå som vid översvämningen i våras.

Regnet under veckoslutet höjer vattenståndet i åarna, älvarna och sjöarna på många håll i Österbotten. Också i östra Lappland norr om Kemijärvi är regn att vänta, som kan göra att inflödet ökar. I Liinamaa i Lappo å kan vattnet översvämma de mest låglänta åkrarna.

Vattenståndet i sjöarna är högre än normalt för tidpunkten i nästan hela landet. Förutom i Lappland är vattenståndet särskilt högt i området kring Suomenselkä och i Mellersta och Södra Österbotten.