Vesitilannepalvelu

Vesitilanne-ikoni Yleinen vesitilanne / 15.1.2021

Pohjois-Pohjanmaalla edelleen hyydetulvariski kireän pakkasen vuoksi

Hyyde on nostanut jokien pintoja paikoin Pohjois-Pohjanmaalla, Itä-Suomessa ja Pohjalaismaakunnissa. Kireän pakkasen vuoksi jäättömillä jokiosuuksilla on vielä hyydetulvariskiä. Pudasjärven Koskenhovissa Iijoki on tulvinut hyydepadon vuoksi tielle ja lähelle asuinrakennusta, mutta tulvantorjuntatoimet ovat hillinneet vedenpinnan nousua ja tilanne on vakaa.

Lue lisää vesitilanteesta

Tutustu vesihuoltolaitosten tunnuslukuihin

Vesihuoltolaitosten tunnusluvut

Tähän työkaluun on koottu kaikkien toiminnassa olevien vesihuoltolaitosten perustiedot sekä valikoidut tunnusluvut.

Tutustu vesihuoltolaitosten tunnuslukuihin

Kaivoveden analyysitulkki

Työkalu kaivoveden laadun arvioimiseen laboratoriossa teetettyjen tutkimusten tulosten perusteella.

Tutustu kaivoveden analyysitulkkiin

Kaivoveden analyysitulkki, analyysin tulos älypuhelimen ruudulla