Uppgjort 11.9.2020

Kontrollerat 25.3.2022

Detta utlåtande gäller webbplatsen vesi.fi som upprätthålls av Finlands miljöcentral Syke.

På webbplatsen tillämpas lagen om tillhandahållande av digitala tjänster.

Tillgänglighetsläget för närvarande

Webbplatsen har utvärderats av två utomstående aktörer Annanpura Oy och Papunet (KVA) med tanke på tillgänglighetskraven på nivå WCAG 2.1 AA. Webbplatsen vatten.fi uppfyller tillgänglighetskraven täysin till de delar som webbtjänsterna omfattas av tillgänglighetslagstiftningen.

Vi har strävat efter att beakta tillgängligheten på bästa möjliga sätt i karttjänstens driftslogik och visuella presentation. I tjänsten är det möjligt att använda en lättläst karta som kartunderlag. Dessutom har vi strävat efter att välja färgerna i tjänsten så att de fungerar för en så stor användargrupp som möjligt.

Det är dock inte möjligt att göra karttjänsten på webbplatsen tillgänglig till alla delar. Karttjänsten fungerar inte med skärmläsare och för att säkerställa en bra användarupplevelse har det tekniska utförandet gjorts så att skärmläsningsprogrammen förbigår karttjänsten.

En del av karttjänstens teman har genomförts i tjänsten för den lokala vattensituationen. Den grafiska och verbala information om vattensituationen som produceras via denna tjänst finns att få i tillgängligt format.

Chattjänsten som produceras av en tredje part uppfyller tills vidare inte tillgänglighetskraven. Detta meddelande uppdateras till denna del när korrigerande åtgärder har vidtagits. Vi slutar använda tjänsten om de åtgärder som krävs inte vidtas.

I materialbanken på vatten.fi kan det finnas lagrat lagstadgat material som har producerats innan tillgänglighetskraven trädde i kraft. Huvudprincipen har varit att lagra allt material i tillgänglig form, om det varit möjligt.

Följande funktioner är inte tillgängliga eftersom de inte omfattas av tillgänglighetslagstiftningen:

  • direkta audio- och videosändningar
  • webbkartor och karttjänster
  • tredje parts innehåll som Syke inte finansierar eller utvecklar och övervakar

Kontaktuppgifter och respons om tillgängligheten på webbplatsen

Om du vill ha information eller tjänster som inte är tillgängliga på webbplatsen på ett alternativt sätt kan du skicka ett e-postmeddelande till adressen saavutettavuus@ymparisto.fi.

Finlands miljöcentral Syke
Ladugårdsbågen 11
00790 Helsingfors
Tfn 0295 252 001

Vid Syke behandlas tillgänglighetsfrågor och -respons i huvudsak av förvaltnings- och kommunikationstjänsterna. Du har rätt att ge oss respons om webbplatsens tillgänglighet. Vi är mycket tacksamma för alla kommentarer, frågor och förbättringsförslag, eftersom vi vill göra våra tjänster så tillgängliga som möjligt. I tillgänglighetsfrågor kan du kontakta oss genom att skicka e-post till adressen saavutettavuus@ymparisto.fi.

Du har även rätt att lämna in en begäran om utredning om webbplatsens tillgänglighet eller en tillgänglighetsklagan till tillsynsmyndigheten om du får ett otillfredsställande svar på din kontakt. Mer information och anvisningar finns på webbplatsen www.tillganglighetskrav.fi, som upprätthålls av tillsynsmyndigheten.