Jätä oma havaintosi-ikoni Din egen observation

Kartan över blågrönalgläget visar blågrönalgläget som punktvisa observationer på cirka 400 observationsplatser, av vilka största delen på allmänna badstränder. Situationen bedöms en gång i veckan på observationsplatserna. Även medborgarna kan anmäla observationer av blågrönalger och inrätta egna observationsplatser med hjälp av Havaintolähetti. Observera att blågrönalgläget på en observationsplats kan förändras snabbt till exempel på grund av vädret. Blågrönalger kan producera olika alggifter. Bada aldrig själv och låt inte heller husdjur bada i vatten där det finns blågrönalger.

Blågrönalgläget 31.8.2023

Blågrönalgläget är lugnare till havs och i sjöarna

Mängden blågrönalger i havsområdena och sjöarna har minskat betydligt denna vecka. I insjöarna och vid kusten har man inte längre observerat mycket rikliga blomningar av blågrönalger. Blågrönalger kan fortfarande förekomma senare på hösten när vädret blir kallare, men blomningarna är i allmänhet inte lika kraftiga som under sommaren. Informationen från Finlands miljöcentral om det riksomfattande blågrönalgläget, som utkommit varje vecka, upphör för denna sommar i dag.

För närvarande är blågrönalgläget typiskt för tidpunkten i både insjöarna och havsområdena. På observationsplatserna i sjöarna i den riksomfattande uppföljningen av blågrönalger har mycket rikliga blomningar av blågrönalger inte längre observerats. Under den gångna veckan har det förekommit rikligt med blågrönalger på 10 och lite blågrönalger på 31 observationsplatser i sjöar i nästan hela landet, med undantag av nordligaste Finland.

Inte heller på observationsplatserna längs kusten har man längre observerat mycket rikliga  blågrönalgblomningar. I kustområdena har rikligt med blågrönalger observerats på endast en observationsplats på sydvästkusten i den riksomfattande uppföljningen av blågrönalger. Lite blågrönalger förekommer fortfarande på 14 observationsplatser vid sydvästkusten och i det södra kustområdet.

Medborgarna har ännu under den gångna veckan skickat in 21 observationer och i 7 av dem förekom blågrönalger.

På öppet hav har blågrönalgerna minskat betydligt. Små mängder blågrönalger förekommer blandade i vattnet i Ålands hav och i de östligaste delarna av Finska viken.

Vinden kan driva bälten av blågrönalger in till stränderna, där blågrönalgmassan dör och bryts ner. När blågrönalgmassan bryts ner kan den bli blå eller turkos till färgen. När kraftiga blågrönalgblomningar bryts ner kan de också lukta obehagligt.

Blågrönalgblomningar kan förekomma ännu senare på hösten, men när vädret svalnar är blomningarna i allmänhet inte längre lika kraftiga som på sommaren när vattnet är varmt.

Informationen från Finlands miljöcentral om det riksomfattande blågrönalgläget, som utkommit varje vecka, upphör för denna sommar i dag. En sammanställning av blågrönalgläget denna sommar ges ut nästa vecka.

Vad alla bör veta om blågrönalger

Blågrönalgerna förekommer i allmänhet som rikligast under hög- och sensommaren. Stora mängder blågrönalger är tecken på övergödning i ett vattendrag. Blågrönalgblomningarna stör användningen av vattnen i rekreationssyfte och de kan producera alggifter. Det är bra att lära sig känna igen blågrönalger och det lönar sig att vara försiktig.

Identifiera blågrönalger

Blågrönalger syns vanligen som små grönskiftande partiklar i vattnet. De kan inte lyftas med en käpp som trådlika grönalger. Blågrönalger kan samlas i yt- eller strandvatten som tjock gröt. En bra identifieringsmetod är att låta vatten stå i ett dricksglas. Om algpartiklarna stiger till ytan inom en timme är de blågrönalger. Tidpunkten skiljer blågrönalgerna från pollen: pollen finns i vattnet i början av sommaren, blågrönalger i mitten och slutet av sommaren.

Varför ska man vara försiktig?

En del av blågrönalgerna är giftiga, men du ser ingen skillnad mellan de giftiga algerna och de giftfria med blotta ögat. Därför är det viktigt att vara försiktig med alla blågrönalger. Vatten som innehåller alger får inte sväljas eller användas i bastun. Undvik också att bada i vatten som innehåller alger samt att använda vattnet till att vattna ätbara grönsaker. Låt inte hundar eller andra husdjur dricka vatten som innehåller blågrönalger eller plaska i det. Även djur kan insjukna i eller till och med dö av alggifter.

Var och när?

Blågrönalger förekommer särskilt i övergödda sjöar. I Östersjön förekommer blågrönalgblomningar allmänt i Finska viken och Skärgårdshavet. Blågrönalgerna börjar föröka sig när vattnet blir varmare på högsommaren. I juli-augusti kan det snabbt uppstå stora algmassor som vid lugnt väder stiger till ytan som algblomningar. Anmäl dina observationer av blågrönalger i karttjänsten på vesi.fi eller i Järvi-meriwiki!

Visste du detta om blågrönalger?