Jätä oma havaintosi-ikoni Din egen observation

Kartan över blågrönalgläget visar blågrönalgläget som punktvisa observationer på cirka 400 observationsplatser, av vilka största delen på allmänna badstränder. Situationen bedöms en gång i veckan på observationsplatserna. Även medborgarna kan anmäla observationer av blågrönalger och inrätta egna observationsplatser med hjälp av Havaintolähetti. Observera att blågrönalgläget på en observationsplats kan förändras snabbt till exempel på grund av vädret. Blågrönalger kan producera olika alggifter. Bada aldrig själv och låt inte heller husdjur bada i vatten där det finns blågrönalger.

Blågrönalgläget följs upp sommartid

Finlands miljöcentral uppdaterar algläget varje vecka från början av juni till slutet av september.

Vad alla bör veta om blågrönalger

Blågrönalgerna förekommer i allmänhet som rikligast under hög- och sensommaren. Stora mängder blågrönalger är tecken på övergödning i ett vattendrag. Blågrönalgblomningarna stör användningen av vattnen i rekreationssyfte och de kan producera alggifter. Det är bra att lära sig känna igen blågrönalger och det lönar sig att vara försiktig.

Identifiera blågrönalger

Blågrönalger syns vanligen som små grönskiftande partiklar i vattnet. De kan inte lyftas med en käpp som trådlika grönalger. Blågrönalger kan samlas i yt- eller strandvatten som tjock gröt. En bra identifieringsmetod är att låta vatten stå i ett dricksglas. Om algpartiklarna stiger till ytan inom en timme är de blågrönalger. Tidpunkten skiljer blågrönalgerna från pollen: pollen finns i vattnet i början av sommaren, blågrönalger i mitten och slutet av sommaren.

Varför ska man vara försiktig?

En del av blågrönalgerna är giftiga, men du ser ingen skillnad mellan de giftiga algerna och de giftfria med blotta ögat. Därför är det viktigt att vara försiktig med alla blågrönalger. Vatten som innehåller alger får inte sväljas eller användas i bastun. Undvik också att bada i vatten som innehåller alger samt att använda vattnet till att vattna ätbara grönsaker. Låt inte hundar eller andra husdjur dricka vatten som innehåller blågrönalger eller plaska i det. Även djur kan insjukna i eller till och med dö av alggifter.

Var och när?

Blågrönalger förekommer särskilt i övergödda sjöar. I Östersjön förekommer blågrönalgblomningar allmänt i Finska viken och Skärgårdshavet. Blågrönalgerna börjar föröka sig när vattnet blir varmare på högsommaren. I juli-augusti kan det snabbt uppstå stora algmassor som vid lugnt väder stiger till ytan som algblomningar. Anmäl dina observationer av blågrönalger i karttjänsten på vesi.fi eller i Järvi-meriwiki!

Visste du detta om blågrönalger?