Alueellinen vesitilanne

Lappi 22.9.

Etelä- ja Keski-Lapissa jokien vedenpinnat ovat nousseet runsaiden syyssateiden vaikutuksesta. Pintojen ennustetaan nousevan paikoin ajankohtaan nähden korkealle esimerkiksi Kemijoen alueella ja tulvahuiput ajoittuvat viikonlopulle tai ensiviikon alkuun. Virtaamien odotetaan kääntyvän laskuun ensi viikon puolella, jos lähipäivien sateet jäävät pieniksi.

Alueen suurimmista järvistä Kemijärven pinta on lähtenyt nousuun runsaiden sateiden takia ja se on hieman syyskuun keskimääräistä tasoa korkeammalla. Pinnan odotetaan nousevan noin 15 cm päähän säännöstelyn ylärajasta ja pysyvän tavanomaiseen syyskorkeuteen nähden koholla lokakuun alkupuolelle. Lokan ja Porttipahdan pinnat ovat myös lähteneet nousuun ja ne ovat noin 30 cm ajankohdan keskitasoa matalammalla. Inarijärven vedenkorkeus on hieman koholla verrattuna syyskuun loppupuolen keskimääräiseen tasoon.