Alueellinen vesitilanne

Lappi (3.3.)

Lapissa jokien virtaamat ovat pysyneet pieninä. Jäät nostivat tammikuussa paikoin jokien vedenpintoja, mutta jokien pinnat ovat hiljalleen palanneet helmikuun aikana lähelle tyypillisiä talvikorkeuksia. Yleinen vesitilanne on Lapissa vuodenaikaan nähden lähellä normaalia. Sään ennustetaan jatkuvan viileänä, joten jokien virtaamat pysyvät pieninä.

Tengeliönjoen järvien vedenkorkeudet ovat laskeneet hitaasti marraskuusta lähtien ja ne ovat nyt lähellä ajankohdan mediaanitasoja. Myös Näätämöjoen vesistöalueen Iijärvi on jatkanut laskuaan, ja se on maaliskuun alun tyypillisen tason tuntumassa. Inarijärven pinta on lähellä tyypillistä alkuvuoden tasoa. Kemijärven pinnan lasku on taittumassa, ja se on nyt ajankohdan mediaanitason tuntumassa. Lokan ja Porttipahdan tekoaltaat ovat hieman tyypillisiä alkuvuoden korkeuksiaan ylempänä.

Tämän tiedon on tuottanut
SYKE