Alueellinen vesitilanne

Lappi (11.1.)

Lapin jokien virtaamat ovat pääosin tavanomaisella talvisella tasolla. Kitisessä virtaama on suurempi, johtuen Porttipahdan suurista juoksutuksista. Jää pitää vedenpinnan paikoin tavanomaista korkeammalla. Näin on esimerkiksi Ounasjoen alaosassa ja Torniossa. Kemijärven pinta on hitaassa laskussa ja pinta alenee hiljalleen edelleen. Lokan, Porttipahdan ja Inarijärven vedenkorkeudet ovat lähellä ajankohdalle tyypillistä tasoa, ja myös niiden pinnat ovat laskussa talviseen tapaan.

Tämän tiedon on tuottanut
SYKE