Alueellinen vesitilanne

Lappi (20.1.)

Lapissa jokien virtaamat ovat lähellä ajankohdan keskimääräisiä arvoja. Lapissa sään ennustetaan pysyvän talvisena seuraavien päivien ajan ja jokien virtaamat pysyttelevät nykyisen suuruisina. Lunta on kertynyt Lappiin ajankohtaan nähden tavanomaista enemmän. Eteläisintä Lappia lukuun ottamatta, Lapissa mitatut lumen vesiarvot ovat mittaushistorian suurimpien tammikuun arvojen joukossa.

Säännöstellyistä järvistä Inarinjärvi on noin 10 cm ajankohdalle tavanomaista tasoaan alempana. Kaitakosken juoksutus on vuodenaikaan nähden tavanomaista. Lokan ja Porttipahdan pinnat pysyvät lähellä nykyistä tasoaan ja ovat lähellä viimevuotista vastaavan ajankohdan tasoaan.

Tämän tiedon on tuottanut
SYKE