Alueellinen vesitilanne

Lappi (12.10.)

Sateet ovat nostaneet jokien vedenpintoja Lapissa ja ne ovat monin paikoin koholla ajankohdan tavanomaiseen tasoon verrattuna. Poikkeuksena Utsjoella vedenkorkeus on edelleen havaintohistoriaan nähden alhaalla vähäsateisen syyskuun takia. Loppuviikolle ennustetut sateet kasvattavat toteutuessaan Pohjois-Suomen jokien virtaamia vielä hieman. Suurimpien järvien Lokan, Porttipahdan, Kemijärven ja Inarijärven vedenkorkeudet ovat lähellä ajankohdalle tyypillistä tasoa, eikä tilanteeseen ole odotettavissa suuria muutoksia tulevina viikkoina.

Tämän tiedon on tuottanut
SYKE