Alueellinen vesitilanne

Lappi (11.1.)

Lapissa jokien virtaamat ovat pääosin pysyneet pieninä kylmän sääjakson myötä. Jäät ovat kuitenkin nostaneet alkuvuodesta paikoin jokien vedenpintoja, esimerkiksi Simojoella ja Ounasjoella. Marraskuun lopulla Kemijokeen muodostuneen jääpadon takia vedenkorkeus on vieläkin koholla Rovaniemen kohdalla. Yleinen vesitilanne on Lapissa vuodenaikaan nähden lähellä normaalia. Sään ennustetaan jatkuvan kylmänä, joten jokien virtaamat pysyvät pieninä.

Tengeliönjoen järvien vedenkorkeudet ovat laskeneet hitaasti marraskuusta lähtien ja ne ovat nyt lähellä ajankohdan mediaanitasoja. Myös Näätämöjoen vesistöalueen Iijärvi on jatkanut laskuaan, ja se on tammikuulle tyypillisen tason tuntumassa. Inarijärven pinta on lähellä tyypillistä alkuvuoden tasoa. Kemijärven pinta on laskussa, mutta se on lähellä tammikuun havaintohistorian ennätystasoa. Lokan ja Porttipahdan tekoaltaat ovat hieman tyypillisiä alkuvuoden korkeuksiaan korkeammalla.

Tämän tiedon on tuottanut
SYKE