Alueellinen vesitilanne

Lappi 5.7.

Lapin jokien virtaamat ovat pienentymässä ja ne ovat pääasiassa lähellä heinäkuun alun tavanomaisia virtaamia. Kesäkuun loppupuoli oli vähäsateinen varsinkin Etelä-Lapissa, mikä on kasvattanut maankosteuden vajausta. Tälle viikolle ennustettujen sateiden ei juuri odoteta vaikuttavan jokien vedenpintoihin Pohjois-Suomessa.

Kemijärven pinta on lähellä tavanomaista kesäkorkeutta, ja sen odotetaan pysyvän lähiviikot lähellä nykytasoaan. Myös Inarijärven vedenkorkeus on tyypillisen kesäkorkeuden tuntumassa, jossa sen odotetaan pysyvän kesäkauden ajan. Lokan ja Porttipahdan pinnannousu on alkanut hidastua.

Tämän tiedon on tuottanut
SYKE