Alueellinen vesitilanne

Lappi (6.4.)

Lapissa useimpien jokien virtaamat ovat talvikaudelle tyypilliseen tapaan pieniä ja jokien virtaamat pysyvät lähellä nykyistä seuraavan viikon ajan.

Lumen vesiarvo on Lapissa monilla alueilla hyvin suuri. Ounas-, Kemi- ja Ivalojoen alueilla lumenvesiarvo on jo lähellä ennätystä viimeksi kuluneen 60 vuoden jaksolla. Näillä alueilla lumen vesiarvot ovat jo paikoin yli 300 mm. Talven jatkuessa vielä ainakin muutaman viikon ajan, on todennäköistä, että näillä alueilla tehdään lumiennätyksiä. Erityisesti näiden jokien osalta on mahdollisuus erittäin suuriin tulviin olemassa, mutta kevättulvan suuruuteen vaikuttavat lumen vesiarvon lisäksi kuitenkin myös sulamiskauden sää. Jos lämpötila vaihtelee suuresti niin, että välillä on pakkasta ja välillä hyvin lämmintä, voi sulaminen jakautua moneen osaan ja tulvahuippu jäädä valtavallakin lumimäärällä pieneksi.

Tornionjoen vesistöalueella lumen vesiarvot ovat hieman pienempiä kuin Paatsjoen ja Kemijoen vesistöissä, mutta sielläkin ollaan lähellä huhtikuun alun ennätystä. Myös Tornionjoella tämän vuoden kevättulvat voivat olla suuria.

Inarijärven vedenpinta on noin 20 cm ajankohdan mediaanitasoa alempana. Suuren lumimäärän sulamiseen varaudutaan laskemalla loppukevään vedenkorkeutta tavanomaista alemmaksi. Lokan ja Porttipahdan pinnat ovat hitaassa laskussa, joka jatkuu kevääseen asti.

Tämän tiedon on tuottanut
SYKE