Alueellinen vesitilanne

Lappi (9.12.)

Lapissa jokien virtaamat ovat lähellä ajankohdan keskimääräisiä arvoja. Etelä-Lapissa sään ennustetaan nousevan suojan puolelle viikon puolenvälin jälkeen, ja sen seurauksena jokien virtaamat voivat kasvaa hiukan nykyisestä. Muualla Lapissa sään ennustetaan pysyvän talvisena ja jokien virtaamat jatkavat laskuaan. Pakkanen on saanut jokiin muodostumaan jääpeitettä, mikä on nostanut paikoin jokien vedenkorkeuksia.

Luonnontilaisten järvien pinnat ovat Itä- ja Pohjois-Lapissa alle ja muualla pääosin lähellä ajankohdan tavanomaisia tasojaan. Säännöstellyistä järvistä Inarinjärvi on noin 25 cm ajankohdalle tavanomaista tasoaan alempana. Kaitakosken juoksutus on vuodenaikaan nähden vähän tavanomaista pienempää. Lokan ja Porttipahdan pinnat jatkavat hidasta laskuaan ja ovat hiukan viimevuotista vastaavan ajankohdan tasoaan alempana.