Alueellinen vesitilanne

Lappi (9.7.)

Heinäkuun alku on ollut melko sateinen Pohjois-Suomessa, minkä johdosta jokien vedenpinnat ovat ajankohtaan nähden hieman koholla. Loppuviikolle on ennustettu lisää sateita Pohjois-Suomeen, ja jokien virtaamat voivat vielä vähän kasvaa nykyisestä. Maaperä on verraten märkä suhteutettuna muuhun Suomeen.

Inarijärven vedenpinta on noin 20 cm ajankohdan mediaanitason yläpuolella. Se pysynee lähellä nykytasoa heinäkuun ajan. Suuren Kemijärven pinta on noussut hieman heinäkuun alun runsaiden sateiden johdosta. Pinta on nyt noin 20 cm ajankohdalle tyypillisen tason yläpuolella. Sen ennustetaan laskevan hieman lähiviikkoina. Lokan ja Porttipahdan vedenkorkeudet ovat hiljalleen nousussa kesän aikana. Molemmat altaat ovat hieman ajankohdan mediaanitason yläpuolella.

Tämän tiedon on tuottanut
SYKE