Alueellinen vesitilanne

Kainuu ja Oulu-Koillismaa (16.9.)

Voimakkaan matalapaineen tuomat runsaat sateet kasvattavat jokien virtaamia ja kääntävät järvien vedenkorkeudet nousuun Oulujoen vesistössä. Sateita saadaan etenkin vesistön eteläosiin, missä sadekertymä kahdelta päivältä voi olla noin 30-60 mm.

Säännösteltyjen järvien vedenkorkeudet ovat nyt lähellä ajankohdan keskimääräisiä tasojaan, poikkeuksena Ontojärvi, jonka vedenkorkeus on 35 cm alkusyksyn keskitason alapuolella. Oulujoen virtaama Merikoskessa on ollut ajankohdalla tavanomaisissa lukemissa, vaihdellen välillä 100-350 m3/s.

Sotkamon reitin säännöstelemättömien järvien vedenpinnat ovat noin 10-20 cm alkusyksyn keskitasojaan korkeammalla. Ennusteen mukaan luonnontilaisten järvien vedenkorkeudet nousevat sateiden vuoksi noin 5-30 cm lähiviikkojen aikana.

Kuusamon seudulla Kitkajärvi ja Muojärvi ovat suunnilleen vuodenajan mediaanitasoillaan ja niiden vedenkorkeudet pysyvät lähellä nykytasojaan seuraavien viikkojen ajan. Oulankajoen virtaama on tavanomaisissa alkusyksyn lukemissa.

Tämän tiedon on tuottanut
SYKE