Alueellinen vesitilanne

Kainuu ja Oulu-Koillismaa 19.9.

Oulujoen vesistössä järvien pinnat eivät ole enää laskussa viime viikon sateiden vaikutuksesta. Lähipäiville ennustetut sateet voivat nostaa hieman vedenpintoja.

Säännösteltyjen järvien pinnat ovat pääosin lähellä syyskuun tavanomaisia tasoja. Kuitenkin esimerkiksi Kiantajärven pinta on edelleen noin 15 cm ajankohdan keskimääräistä tasoa korkeammalla. Myös Oulujärven pinta on vajaa 20 cm syyskuun keskimääräistä tasoa korkeammalla ja laskussa, mutta pinta pysyy tavanomaista korkeammalla ainakin syyskuun loppuun.

Alueen luonnontilaisten järvien pinnat ovat edelleen ajankohdan tavanomaisia tasoja korkeammalla ja niiden lasku on hidastunut. Esimerkiksi Sotkamon reitin latvoilla Lammasjärvi on noin 40 cm ja Lentua noin 25 cm ajankohdan keskimääräisiä tasoja korkeammalla. Vedenpinnat pysyvät keskimääräisiin korkeuksiin nähden koholla syksyn ajan.

Kuusamon seudulla Kitkajärven ja Muojärven pinnat ovat lähellä syyskuun tavanomaisia tasoja, Muojärven pinta hieman yli ajankohdan keskimääräisen tason, Kitkajärven puolestaan sen tuntumassa. Pintojen odotetaan nousevan hieman loppukuun aikana sateiden vaikutuksesta.