Alueellinen vesitilanne

Kainuu ja Oulu-Koillismaa 3.2.

Oulujoen vesistön säännösteltyjen järvien pinnat ovat pääsääntöisesti lähellä vuodenajalle tyypillisiä vedenkorkeuksia. Oulujärven pinta on noin 15 cm helmikuun keskimääräistä tasoa korkeammalla. Järvien pinnat ovat normaalin säännöstelykäytännön mukaisessa laskussa kohti kevätkorkeuksia.

Luonnontilaisten järvien vedenkorkeudet ovat pääosin ajankohdan keskimääräisten tasojen tuntumassa. Lumen määrä on vesistöalueella lähellä helmikuun keskimääräistä tasoa.

Kuusamon seudulla Kitkajärven ja Muojärven vedenpinnat ovat lähellä keskimääräisiä helmikuun vedenkorkeuksia.

Tämän tiedon on tuottanut
SYKE