Alueellinen vesitilanne

Kainuu ja Oulu-Koillismaa 30.6.

Oulujoen säännösteltyjen järvien pinnat ovat pääasiassa lähellä kesäkuun tyypillisiä tasoja. Luonnontilaisten järvien vedenkorkeudet ovat laskussa. Pinnat olivat hetkellisesti nousussa ja järvien tulovirtaamat kasvoivat kesäkuun puolivälin runsaiden sateiden myötä. Sääennusteen mukaan lähipäiville ei ole odotettavissa merkittäviä sateita, joten luonnontilaiset järvet jatkavat laskuaan pysyen kuitenkin lähellä kesän tyypillisiä korkeuksia.

Kuusamon seudulla Kitkajärven ja Muojärven vedenpinnat ovat laskussa. Järvien pinnat ovat tällä hetkellä lähellä tavanomaista kesäkuun lopun vedenkorkeutta ja ne jatkavat hidasta laskuaan kesäkauden ajan.

Tämän tiedon on tuottanut
SYKE