Alueellinen vesitilanne

Kainuu ja Oulu-Koillismaa 23.9.

Oulujoen säännösteltyjen järvien pinnat ovat lähellä vuodenajalle tyypillisiä lukemia tai hieman niiden alapuolella. Luonnontilaiset järvet ovat lähellä ajankohdan keskimääräisiä tasoja. Jokien virtamaat ovat hieman kasvaneet viime viikon sateiden takia. Vesitilanteeseen ei ole odotettavissa suuria muutoksia lähiviikkojen aikana.

Kuusamon seudulla Kitkajärven ja Muojärven vedenpinnat ovat lähellä tavanomaisia syyskuun vedenkorkeuksia.

Tämän tiedon on tuottanut
SYKE