Alueellinen vesitilanne

Kainuu ja Oulu-Koillismaa 26.5.

Oulujoen vesistön säännösteltyjen järvien pinnat ovat jo lähellä tavanomaisia alkukesän korkeuksia. Oulujärven pinta on lähellä toukokuun lopun keskimääräistä tasoa ja sen odotetaan nousevan enää noin 10 cm kesäkuun alkuun mennessä. Muutkin säännöstellyt järvet voivat nousta vielä vähän.

Luonnontilaisten järvien vedenkorkeudet ovat laskussa ja ne ovat paikoin jo lähellä kevättulvaa edeltäviä tasoja. Myös Lentuan pinta on kääntynyt laskuun ja pinnan odotetaan saavuttavan ajankohdan keskimääräisen tason kesäkuun puolivälissä. Lentuan pinta nousi reilun metrin kevättulvan aikana ja tulvahuippu oli noin 20 cm keskimääräistä kevättulvaa korkeampi.

Kuusamon seudulla Kitkajärven ja Muojärven vedenpinnat ovat nousseet kevään tulvahuippuun, joka jää keskimääräistä kevättulvaa pienemmiksi. Oulankajoen vedenkorkeus on laskenut tulvahuipusta jo noin 1.5 metriä ja virtaama lähestyy keskimääräistä kesätasoa.

Tämän tiedon on tuottanut
SYKE