Alueellinen vesitilanne

Kainuu ja Oulu-Koillismaa (4.3.)

Viime syksyn runsaat sateet näkyvät edelleen järvien korkeina vedenpintoina Oulujoen vesistössä. Myös joulu-tammikuussa hyydetulvariskin vuoksi tehdyt pitkät jäädytysajot nostivat säännösteltyjen järvien vedenkorkeuksia. Nyt Oulujoen virtaama on ajankohdalle tavanomaisissa lukemissa. Keskimääräinen lumen vesiarvo Oulujoen vesistöalueella on ajankohdan mediaanin tuntumassa, noin 140 mm. Tämän perusteella myös kevättulvista ennustetaan keskimääräisen suuruisia. Tulvien suuruuden määrittää kuitenkin lopulta sulamisajan sää.

Oulujärven ja Hyrynsalmen reitin säännösteltyjen järvien vedenkorkeudet ovat noin metrin korkeammalla kuin alkukeväästä keskimäärin. Niiden pinnat pysyvät laskusta huolimatta keskimääräistä korkeammalla sulamiskauden alkuun asti. Ontojärven vedenpintaa on laskettu tavanomaista aiemmin alas kevätkorkeuteen voimalaitoksella tehtäviä huoltotöitä varten.

Luonnontilaisten järvien vedenkorkeudet ovat ajankohtaan nähden korkealla, mutta talviseen tapaan laskussa. Kainuun Lammasjärven pinta on noin 20 cm ja Lentuan noin 15 cm maaliskuun alun keskitasoa korkeammalla. Luonnontilaiset järvet pysyvät tavanomaista korkeammalla sulamiskauden alkuun asti.

Kuusamon seudulla Kitkajärven ja Muojärven pinnat ovat noin 5-15 cm ajankohdan mediaanitasojensa yläpuolella. Järvien vedenkorkeudet ovat hitaassa laskussa, mutta pysyvät tavanomaista korkeammalla loppukevääseen asti. Oulankajoen virtaama on lähellä keskimääräisiä talvilukemia. Lumen vesiarvo alueella (noin 120-140 mm) on hieman ajankohdan keskimääräistä arvoa (noin 140-150 mm) pienempi.

Tämän tiedon on tuottanut
SYKE