Alueellinen vesitilanne

Kainuu ja Oulu-Koillismaa (25.2.)

Luonnontilaisten järvien vedenkorkeudet ovat keskitasoa korkeammalla sateisen syksyn ja lauhan talven vuoksi Oulujoen vesistöalueella. Lumen vesiarvo on vesistöalueella 165 mm, joka on 30 mm keskiarvoa suurempi. Kainuun pohjoisosissa lunta saattaa paikoin olla jopa harvinaisen paljon ajankohtaan nähden. Hyrynsalmen reitin kevättulvista ennustetaan runsaan lumitilanteen vuoksi keskimääräistä suurempia, Sotkamon reitillä tulva on ennusteen mukaan keskimääräinen. Sulamiskauden sää vaikuttaa tulvien suuruuteen.

Kiantajärven, Vuokkijärven ja Oulujärven vedenkorkeudet ovat ajakohdan keskitasoa korkeammalla ja niiden juoksutukset ovat suuria. Muut säännöstellyt järvet ovat tavanomaisissa lopputalven korkeuksissa. Järvien pinnat laskevat lähiviikkoina talvelle tyypilliseen tapaan. Virtaama Oulujoessa on suuri, Merikoskessa noin 500 m3/s. Virtaama pysynee suurena koko lopputalven ja alkukevään ajan.

Luonnontilaisten järvien pinnat ovat monin paikoin ajankohdan keskitasojensa yläpuolella. Kainuun suuret järvet, Lammasjärvi ja Lentua, ovat ajankohtaan nähden harvinaisen korkealla. Järvien vedenkorkeudet pysyvät lähellä nykylukemiaan sulamiskauden alkuun asti.

Kuusamon seudulla Kitkajärven ja Muojärven vedenkorkeudet jatkavat hidasta talvista laskuaan. Järvien vedenkorkeudet ovat sateisen syksyn vuoksi noin 10 cm helmikuun lopun keskitasojaan korkeammalla. Lumen vesiarvo on alueella noin 250 mm, kun se tavallisesti tähän aikaan vuodesta on noin 150 mm. Lunta on paikoin jopa poikkeuksellisen paljon. Järvien pinnat nousevat ennusteen mukaan keväällä selvästi keskimääräistä tulvaa korkeammalle, Kitkajärvellä saatetaan hyvinkin nousta kevään 2015 tulvakorkeusennätyksen tasolle tai sen yli.

Tämän tiedon on tuottanut
SYKE