Alueellinen vesitilanne

Kainuu ja Oulu-Koillismaa (8.10.)

Oulujoen säännösteltyjen järvien pinnat ovat pääosin ajankohdalle tyypillisellä tasolla. Alkusyksy oli sateinen Oulujoen vesistöalueella, mikä nosti paikoin järvien pintoja ja tulovirtaamia. Vedenkorkeudet ovat muuttuneet vain vähän lokakuun alkupuolella ja niiden odotetaan pysyvän lähellä nykytasoja. Sotkamon ja Hyrynsalmen reitillä luonnontilaisten järvien pinnat ovat laskeneet lähelle ajankohdan keskimääräisiä tasoja. Ennusteen mukaan luonnontilaiset järvien vedenkorkeudet eivät merkittävästi muutu lokakuun aikana.

Kuusamon seudulla Kitkajärven ja Muojärven vedenkorkeudet ovat koholla alkusyksyn runsaiden sateiden takia. Järvien pinnat ovat ajankohdan tyypillistä korkeutta ylempänä ja niiden odotetaan pysyvän korkealla loppusyksyn puolelle.

Tämän tiedon on tuottanut
SYKE