Alueellinen vesitilanne

Kainuu ja Oulu-Koillismaa (17.11.)

Runsassateinen syksy näkyy järvien korkeina vedenpintoina ja jokien suurina virtaamina Oulujoen vesistössä. Luonnontilaisten järvien vedenkorkeudet olivat jo hetken laskussa, mutta lähipäivien sateinen sää nostaa vedenkorkeuksia uudelleen. Loppuviikosta sää kuitenkin kylmenee ja vedenkorkeudet kääntyvät hiljalleen laskuun.

Säännösteltyjen järvien vedenkorkeudet ovat nousseet ajankohdan keskitasojensa yläpuolelle. Oulujoen ja Emäjoen virtaamat ovat ajankohtaan nähden varsin suuria. Oulujoen virtaaman ennustetaan pysyvän selvästi keskimääräistä suurempana ainakin joulukuuhun saakka.

Kuusamon seudulla Kitkajärvi ja Muojärvi ovat noin 20 cm mediaanitasojensa yläpuolella. Vedenkorkeuksien nousu on nyt tasaantunut. Oulankajoen vedenkorkeus on nousi noin metrin loka-marraskuun vaihteessa. Nyt virtaama on jo laskenut selvästi, mutta se pysyy koholla koko marraskuun ajan.

Tämän tiedon on tuottanut
SYKE