Alueellinen vesitilanne

Kainuu ja Oulu-Koillismaa (7.4.)

Oulujoen vesistön valunnat alkavat kasvaa huhtikuun puolivälin jälkeen lumen sulannan myötä ja ovat vesistön länsiosissa suurimmillaan suunnilleen huhti-toukokuun vaihteessa, pohjoisosissa toukokuun puolivälin tienoilla, säätilanteen kehittymisestä riippuen. Lumen vesiarvo vesistöalueella on 190 mm, joka on 30 mm keskiarvoa suurempi. Kainuun pohjoisosissa lunta on harvinaisen paljon ajankohtaan nähden. Hyrynsalmen reitin ja Sotkamon reitin kevättulvista ennustetaan runsaan lumitilanteen vuoksi keskimääräistä suurempia, mutta sulamisajan sää määrittää lopulta tulvahuippujen suuruuden.

Oulujärven vedenkorkeus on ajankohdan keskitasoa korkeammalla, muut säännöstellyt järvet ovat tavanomaisissa alkukevään korkeuksissa. Järvien pinnat laskevat tai pysyvät nykytasoillaan vielä joidenkin viikkojen ajan kunnes lumen sulanta kääntää ne nousuun. Jokien virtaamat ovat olleet suuria viime kuukausina runsaiden juoksutusten vuoksi, mutta nyt jouksutukset ovat monin paikoin lähempänä ajankohdan keskimääräisiä lukemia. Oulujoen virtaama Merikosken kohdalla pysyy suurena, noin 400-500 m3/s, huhtikuun ajan.

Luonnontilaisten järvien pinnat ovat monin paikoin ajankohdan keskitasojensa yläpuolella. Kainuun suuret järvet ovat ajankohtaan nähden poikkeuksellisen korkealla. Lentua ei ole ollut v.1911 alkaneen havaintojaksonsa aikana näin korkealla huhtikuun alussa. Järvien vedenkorkeudet pysyvät lähellä nykylukemiaan lähiviikot.

Kuusamon seudulla Kitkajärven ja Muojärven vedenkorkeudet pysyvät lähellä nykylukemiaan sulamiskauden alkuun asti. Järvien vedenkorkeudet ovat noin 10-15 cm huhtikuun alun keskitasojaan korkeammalla. Lumen vesiarvo on alueella noin 270 mm, kun se tavallisesti tähän aikaan vuodesta on noin 175 mm. Lunta on paikoin jopa poikkeuksellisen paljon. Järvien pinnat nousevat ennusteen mukaan keväällä selvästi keskimääräistä tulvaa korkeammalle, Kitkajärvellä noustaan kevään 2015 tulvan tasolle tai sen yli. Muojärven ja Kitkajärven ovat korkeimmillaan toukokuun lopulla tai kesäkuun alussa. Oulankajoen virtaaman ennustetaan kasvavan toukokuun puolivälin tienoilla keskimääräistä kevättulvahuippua suuremmaksi.

Tämän tiedon on tuottanut
SYKE