Alueellinen vesitilanne

Kainuu ja Oulu-Koillismaa (21.7.)

Oulunjoen säännösteltyjen järvien pinnat ovat kesän virkistyskäyttötasojensa tuntumassa tai hieman niiden alapuolella. Tulovirtaamat järviin ovat pienentyneet vähäsateisen heinäkuun takia ja osa järvien pinnoista on laskussa. Luonnontilaisten järvien pinnat Sotkamon reitillä ovat vielä lähellä tyypillisiä heinäkuun pinnankorkeuksia. Sään ennustetaan jatkuvan vähäsateisena, joten valunnat pysyvät pieninä.

Kuusamon seudulla Kitkajärven ja Muojärven pinnat ovat hitaassa laskussa. Kitkajärven ennustetaan pysyvän tyypillistä kesäkorkeutta ylempänä kesäkauden loppuun saakka. Muojärven pinta jatkaa ennusteen mukaan ajankohdan keskimääräisen tasonsa tuntumaan.

Tämän tiedon on tuottanut
SYKE