Alueellinen vesitilanne

Pohjanmaa (9.12.)

Sateet nostavat jokien pintoja alueen eteläosissa keskiviikosta lähtien. Keski- ja Pohjois-Pohjanmaalla virtaamat pysyvät kuta kuinkin nykyisellä tasollaan seuraavan viikon aikana. Kyrkösjärven voimalaitoksen ollessa pois käytöstä, on Seinäjoessa kaupungin kohdalla harvinaisen suuri virtaama. Tilanteen arvioidaan palautuvan normaaliksi viikon sisällä.

Säännösteltyjen järvien pinnat ovat monin paikoin nousseet säännöstelyn ylärajalle. Kuortaneenjärven pinta on 40 cm ajankohdan keskimääräistä korkeammalla ja laskee hitaasti. Hautaperän tekojärvi Kalajoella on laskenut lähelle keskimääräistä tasoaan. Lappajärvi 40 cm tavanomaista tasoa korkeammalla. Lappajärven pinta pysyy nykytasollaan seuraavan viikon aikana.

Iijoella vedenpinnat ja virtaamat ovat lähellä ajankohdan keskimääräisiä arvoja, ja pysyvät samalla tasolla tulevan viikon. Viikon puolivälissä hetkellisesti lämpenevä sää saattaa tosin nostaa vedenpintoja, mutta nousu jää pieneksi ja lyhytaikaisesksi. Järvien vedenpinnat ovat pääsääntöisesti lähellä keskimääräisiä tasojaan. Hyyde on hieman nostanut vedenkorkeutta Taivalkoskella, minkä vuoksi Kostonjärven juoksutusta on pienennetty 13 m3/s:ssa. Irnijärven juoksutus on noin 19-20 m3/s.