Alueellinen vesitilanne

Pohjanmaa (26.5.)

Iijoella lumien sulaminen nostaa vedenpintoja ja virtaamia kohti kesäkuun vaihteeseen osuvaan tulvahuippua. Toukokuun puolivälissä kylmä sää hidasti virtaamien nousua ja käänsi ne paikoin hetkellisesti laskuun, minkä vuoksi mm. Livojoella ja Siuruanjoella tulvista tuli kaksihuippuisia. Iijoen alajuoksulla Raasakassa virtaama nousee vielä kesäkuuhun asti. Myös järvien pinnat saavuttavat tulvahuippunsa kesäkuun vaihteessa. Pudasjärvellä vesi on nousemassa tasolle, jossa mökkejä saattaa kastua. Jongunjärvellä teitä on jo jouduttu sulkemaan nouseen veden vuoksi. Kostonjärven ja Irnijärven juoksutuksia pidetään noun kahdessa kuutiossa kesäkuun alkuun asti.

Keski- ja Etelä-Pohjanmaan akueella jokien vedenpinnat ovat laskussa. Alueen säännöstellyt järvet ovat nousemassa kesäkorkeuksiinsa. Pyhäjärvi on noin 15 cm ajankohdan keskimääräistä korkeammalla ja pysyy tavanomaista korkeammalla touko-kesäkuun. Pääosin järvet ovat lähellä ajankohdalle tyypillisiä tasojaan, tai heiman niiden alapuolella.

Tämän tiedon on tuottanut
SYKE