Alueellinen vesitilanne

Pohjanmaa 23.9.

Pohjanmaan alueella vedenpinnat ovat lähellä ajankohdalle tyypillistä tasoa. Ähtävänjoella Lappajärvi ja Lestijoen Lestijärvi ovat tosin hieman keskimääräistä korkeammalla. Sää on syyskuussa ollut kokonaisuudessaan vähäsateinen huolimatta muutamista sateisista päivistä. Myös lähipäivien ennustetaan olevat melko sateettomia, joten vesitilanteeseen ole odotettavissa muutoksia. Maaperä Pohjanmaan alueella on melko märkää.

Iijoella alueella jokien pinnat ovat tavanomaisella tasolla. Säännöstelemättömät järvet, Pudasjärvi, Jongunjärvi ja Jaurakkajärvi ovat hieman keskimääräistä alempana. Irnijärven juoksutus on noin 4 m3/s ja Kostonjärven noin 10 m3/s.

Tämän tiedon on tuottanut
SYKE