Alueellinen vesitilanne

Pohjanmaa (17.2.)

Sunnuntain sateet ovat nostaneet joet tulvakorkeuksiin alueen eteläosassa. Pienissä joissa pinnat ovat keskimääräisen tulvan tasolla ja laskussa. Kyrön- ja Lapuanjokien pinnat vielä nousevat sitä kohti. Lapuanjoen Liinamaassa on joki tulvinut alavimmille pelloille. Kyrönjoki ja Lapuanjoki kääntyvät laskuun huomenna tai keskiviikkona.

Säännösteltyjen järvien pinnat ovat monin paikoin nousseet säännöstelyn ylärajalle. Kuortaneenjärven pinta on tavanomaisella talvikorkeudella, Lappajärvi 80 cm ajankohdan keskimääräistä tasoa korkeammalla. Hautaperän tekojärven pinta Kalajoella on yleensä tähän aikaan vuodesta 2,5 metriä alempana. Pohjois-Pohjanmaan säännösteltyjen järvien pinnat on saatu laskuun 1-2 kk tavanomaista myöhemmin.

Iijoen virtaama on suurempi kuin kertaakaan helmikuussa yli 100 vuoteen. Tämä johtuu alajuoksun runsaista vesisateista, jotka ovat talvella hyvin harvinaisia. Virtaama nousee hieman seuraavan viikon aikana ja pysyy suurena ainakin maaliskuun alkuun. Lauha talvi on saanut myös järvien pinnat ajankohtaan nähden poikkeuksellisen korkealle. Pudasjärvi ja Jaurakkajärvi ovat 20-50 cm korkeammalla kuin koskaan aikaisemmin helmi-maaliskuussa. Nämä jatkavat nousuaan vielä ainakin seuraavan viikon ajan. Tulvavaaraa Iijoella ei poikkeuksellisesta tilanteesta huolimatta kuitenkaan ole. Kostonjärven ja Irnijärven juoksutukset ovat noin 25-35 m3/s.

Tämän tiedon on tuottanut
SYKE