Alueellinen vesitilanne

Pohjanmaa (24.1.)

Virtaamat Pohjanmaan joissa ovat selvästi tyypillisiä talvivirtaamia suuremmat. Pakkanen saa kuitenkin virtaamat pieneen laskuun. Ähtävänjoella virtaama on suurempi kuin tammi-maaliskuussa yli 40 vuoteen. Tämä on seurausta runsassateisesta loppukesästä jatkuneesta jaksosta, joka on saanut Lappajärven pinnan nousemaan harvinaisen korkealle. Myös mm Kalajoella ja Siikajoella virtaamat ovat olleet poikkeuksellisen suuret ajankohtaan nähden. Seuraavan viikon aikana virtaamat laskevat joissa koko alueella lukuunottamatta paikkoja, joihin yläpuolisten järvien juoksutus vaikuttaa voimakkaasti.

Säännösteltyjen järvien pinnat ovat monin paikoin nousseet säännöstelyn ylärajalle. Kuortaneenjärven pinta on 35 cm ja Lappajärvi 80 cm ajankohdan keskimääräistä tasoa korkeammalla. Hautaperän tekojärven pinta Kalajoella on yleensä tähän aikaan vuodesta 2,5 metriä alempana. Pohjois-Pohjanmaan säännösteltyjen järvien pinnat saadaan kääntymään laskuun vasta 1-2 kk myöhemmin kuin tavallisesti, pääosin vasta helmikuun puolella.

Iijoella vedenpinnat ja virtaamat ovat hieman tavanomaista suurempia, ja pääsääntöisesti ne ovat hitaassa laskussa joka jatkuu seuraavan viikon. Pudasjärvi, Jaurakkajärvi ja Jongunjärvi ovat 25-50 cm keskimääräistä korkeammalla, mutta laskussa. Kostonjärven ja Irnijärven juoksutukset ovat noin 25-30 m3/s.

Tämän tiedon on tuottanut
SYKE