Alueellinen vesitilanne

Pohjanmaa 16.4.

Tulvatilanne on helpottamassa kylmenevän sään myötä Pohjois-Pohjanmaalla, ja vedenpinnat ovat monin paikoin kääntyneet laskuun noustuaan ennätyksellisiin korkeuksiin. Siikajoella vesi jatkaa nousuaan vielä tiistain ajan. Siellä on myös syntynyt jääpatoja, jotka nostavat vedenpintoja entisestään. Pyhäjoella, Kalajoella ja Lestijoella jokien pinnat ovat laskussa, samoin kuin muilla Etelä- ja Keski-Pohjanmaan sekä Pohjanmaan alueilla. Järvien pinnat nousevat edelleen, ja Lapuanjoella Kuortaneenjärven pinta on nousemassa lähelle 1984 tulvan tasoa.

Pyhäjoella, Kalajoella ja Lestijoella jääpadot nostivat vedenpintoja viikonvaihteen aikana, mutta padot ovat pääsääntöisesti purkautuneet ja vedenpinnat laskussa. Kyrönjoella pengeralueille loppuviikosta laskettua vettä pumpataan takaisin jokeen.

Iijoella vedenpinnat eivät ole vielä merkittävästi nousseet. Sinne keskimääräisen suuruisia tulvahuippuja ennustetaan toukokuun puoliväliin. Kostonjärven juoksutus on noin 15 m3/s, Irnijärven 6 m3/s.