Alueellinen vesitilanne

Pohjanmaa (8.4.)

Tulvahuippu on Vaasan rannikon pienissä joissa ja Kyrönjoella. Vettä on edelleen monin paikoin alavilla pelloilla Laihianjoella, Jalasjärvellä sekä Kyrönjoen ja Lapuanjoen alaosilla. Viilenneen sään myötä virtaamat ovat pääosin laskussa koko Pohjanmaan alueella. Järvien pinnat nousevat voimakkaasti sulamisvesien ansiosta. Maanantaille ennustetut vesisateet saavat jokien pinnat uuteen nousuun. Lapväärtinjoelta Närpiönjoelle joet saattavat nousta samalle tasolle kuin edellisessä huipussa, samoin Lapuanjoella. Kyrönjoella nousu jää vähäisemmäksi. Jos ensi viikon sateet tulevat vetenä, nousevat joet Perhonjoelta Pyhäjoelle keskimääräisen tulvan tasolle ensi viikon aikana. Jos lämpötila pysyy nollan tuntumassa tai alapuolella, pysyvät näiden jokien virtaamat lähellä nykytasoaan.

Koko Oulun eteläpuolisella Pohjanmaalla on tulva alkanut poikkeuksellisen aikaisin. Kyrönjoen Skatilan havaintoasemalla on tehty havaintoja 1911 lähtien eikä kevättulva ole kertaakaan noussut yhtä aikaisin.

Pohjanmaan säännöstellyt järvien pinnat ovat nousemassa sulamisvesien myötä. Lapuanjoen Kuortaneenjärvi saattaa huhtikuun puolivälin jälkeen nousta tasolle, jolla vapaa-ajan asuntoja on vaarasa kastua. Ennusteeseen liittyy vielä paljon epävarmuuksia. Lappajärvi on huipussaan toukokuun alkupuolella nousten vielä 40-80 cm nykyisestä.

Iijoella vedenpinnat ja virtaamat ovat lähellä keskimääräisiä arvoja, ja pysyvät vielä lähellä nykyisiä tasojaan sään viiletessä viikon puolivälissä. Ennusteiden mukaan vedenpinnat lähtevät nousuun huhtikuun puolivälin tienoilla. Tulvahuippu ajoittuu todennäköisesti huhtikuun loppupuolelle tai toukokuun alkuun, ja on suuruudeltaan keskimääräinen tai hieman pienempi. Irnijärven juoksutus on noin 4 m3/s, Kostonjärven noin 5 m3/s. Irnijärvi ja Kostonjärvi ovat kääntymässä nousuun. Iijoen alueen itä- ja pohjoisosissa lunta on tavallistä vähemmän, muualla keskimääräisesti.

Tämän tiedon on tuottanut
SYKE