Alueellinen vesitilanne

Pohjanmaa (31.7.)

Heinäkuun loppupuoliskon runsaat sateet ovat nostaneet virtaamat ja vedenkorkeudet Pohjois-Pohjanmaalla monin paikoin varsin suuriksi. Esimerkiksi Siikajoen Länkelässä joen vedenpinta kävi maanantaina lähellä heinäkuun ennätystä vuodesta 1936 alkavalla havaintojaksolla, ja viime viikolla Pattijoella rikottiin koko vuodesta 2005 alkavan havaintojakson ennätys. Myös Pyhäjoen virtaama on vuodenaikaan nähden erittäin suuri. Elokuun alulla virtaamien ja vedenpintojen ennustetaan vähitellen laskevan, mutta maan ollessa märkää saavat mahdolliset rankat vesisateet virtaamat helposti uudelleen nousuun. Eteläisemmissä pohjalaismaakunnissa vesitilanne on useimmissa joissa ja järvissä vuodenaikaan nähden tavanomainen.

Järvien vedenkorkeudet ovat enimmäkseen loppukesälle tyypillisissä, alhaisissa lukemissa. Patanan tekojärven pinta on lähes 50 cm heinäkuun lopun keskitasoa alempana. Lappajärvi on noin 15 cm ajankohdan mediaanitasoa alempana. Pääsääntöisesti järvien vedenpinnat pysyvät lähiviikkoina melko lähellä nykyisiä tasojaan.

Iijoen vesistöalueella vedenpinnat ja virtaamat nousivat heinäkuun alkupuolella ja ovat edelleen hieman keskimääristä ylempänä, mutta pääosin hitaassa laskussa. Tämänhetkisten ennusteiden mukaan vesitilanne jatkuu lähiviikot melko tavanomaisena.

Tämän tiedon on tuottanut
SYKE