Alueellinen vesitilanne

Pohjanmaa (16.9.)

Keskiviikkona saapuva myrskymatalapaine tuo runsaita sateita Pohjanmaan rannikolle ja nostaa jokien vedenkorkeuksia erityisesti Vaasan pohjoispuolisissa vesistöissä. Vedenpintojen nousu saattaa paikoin olla nopeaa ja paikalliset tulvat ovat mahdollisia.

Muutoin Pohjanmaan alueella järvien vedenkorkeudet ovat enimmäkseen alkusyksylle tyypillisissä, alhaisissa lukemissa. Patanan tekojärven pinta on noin 50 cm elokuun puolivälin keskitasoa alempana. Lappajärvi on noin 15 cm ja Kalajärvi 20 cm ajankohdan mediaanitasoa alempana. Runsaat sateet nostavat järvien pintoja seuraavan viikon aikana.

Iijoen vesistöalueella jokien vedenpinnat ja virtaamat ovat lähellä ajankohdan keskimääräisiä arvoja. Keskiviikollle ja torstaille ennustetut runsaat sateet nostavat hieman jokien vedenpintoja varsinkin Iijoen alajuoksulla, mutta varsinaista tulvariskiä ei alueella ole. Kostonjärven juoksutus on n. 22 m3/s ja Irnijärven n. 13 m3/s.

Tämän tiedon on tuottanut
SYKE