Alueellinen vesitilanne

Pohjanmaa (10.6.)

Pohjanmaan alueella joet ovat lähellä ajankohdan keskimääräisiä arvoja ja pienessä laskussa. Alueelle on lähipäiviksi ennustettu sateita, jotka saattavat paikoin hieman nostaa jokien vedenpintoja Vaasan eteläpuolisella rannikolla. Pohjanmaan alueen järvet ovat lähellä ajankohdan keskimääräisiä tasojaan, tosin Lappajärvi on 30 cm ja Lestijärvi 20 cm keskimääräistä korkeammalla kevään tulvien jäljiltä.

Iijoen alueella vedenpinnat ja virtaamat ovat laskeneet ajankohdalle tyypillisiin lukemiin, ja pysyvät samalla tasolla tai laskevat hieman seuraavan viikon aikana. Säännösteltyjen Irnijärven ja Kostonjärven juoksutukset ovat 22-25 m3/s. Ne ovat saavuttaneet kevään huippunsa ja kääntyvät laskuun seuraavan viikon kuluessa.

Tämän tiedon on tuottanut
SYKE