Alueellinen vesitilanne

Pohjanmaa (27.9.)

Suomenselällä maaperä on edelleen varsin kuivaa ja järvien pinnat tavanomaista alempana. Patanan tekojärven pinta Perhonjoella on metrin ja Alajärven 20 cm ajankohdan keskimääräistä alempana. Muualla Pohjanmaalla Iijokea lukuunottamatta vesitilanne on ajankohdalle tyypillinen. Lähipäivinä pinnat laskevat tai pysyvät nykytasollaan.

Iijoen alueella vedenpinnat ovat vielä keskimääräistä korkeammalla syyskuun alun sateiden jäljiltä, tosin Siuruanjoki ja Livojoki ovat laskeneet jo keskimääräiselle tasolle. Raasakan virtaama on ajankohtaan nähden suuri, mutta laskussa. Pudasjärvi on metrin, Jongunjärvi 50 cm tavanomaista korkeammalla, mutta nekin ovat laskussa. Kostonjärven ja Irnijärven juoksutukset ovat noin 20-25 m3/s.

Tämän tiedon on tuottanut
SYKE