Alueellinen vesitilanne

Pohjanmaa (6.4.)

Virtaamat Pohjanmaan joissa ovat ajankohdalle tyypilliset ja pysyvät lähellä nykytasoaan lähipäivät. Alueen eteläosa on lumeton eikä Keski-Pohjanmaallakaan ole kuin alle puolet tavanomaisesta lumimäärästä. Oulun eteläpuolisella alueella kevättulvasta on tulossa selvästi keskimääräistä pienempi. Iijoella toukokuun alkupuolelle ennustetusta tulvasta odotetaan selvästi keskimääräistä suurempaa.

Etelä- ja Keski-Pohjanmaan säännöstellyissä järvissä tehdään tavallista pienempi kevätalennus sillä lunta on niin vähän. Tätä varten on mm. Lapuanjoella haettu poikkeuslupia. Järvien pinnat ovat tavanomaista korkeammalla. Helmikuun lopulla Lappajärven pinta oli korkeammalla kuin kertaakan kesän 1982 jälkeen. Tästä pinta on laskenut noin 20 cm. Pinta on metrin ajankohdan keskimääräistä korkeammalla ja laskee hitaasti seuraavan viikon aikana. Kuortaneenjärven pinta on lähellä ajankohdan tyypillistä tasoa, Patanan tekoaltaassa tehdään noin 2 m viime vuotista pienempi kevätkuoppa, sillä lunta on niin vähän. Hautaperän tekojärven pinta Kalajoella on yleensä tähän aikaan vuodesta lähes 2 metriä alempana. Pohjois-Pohjanmaan säännösteltyjen järvien pinnat on saatu laskuun 1-2 kk tavanomaista myöhemmin.

Iijoen virtaamat ovat edelleen ajankohtaan nähden poikkeuksellisen suuria, mutta lievässä laskussa. Lauhan talven jäljiltä myös järvien pinnat ovat poikkeuksellisen korkealla. Pudasjärvi, Jongunjärvi ja Jaurakkajärvi ovat edelleen 20-50 cm keskimääräistä korjeammalla. Kostonjärven ja Irnijärven juoksutukset ovat noin 25-30 m3/s. Lumen sulaminen alkaa nostaa vedenpintoja Iijoen alueella ennusteiden mukana huhtikuun puolivälin jälkeen. Alueella on paljon lunta, ja koska vedenpinnat ovat valmiiksi korkealla, kevään tulvasta odotetaan keskimääräistä suurempaa.

Tämän tiedon on tuottanut
SYKE