Alueellinen vesitilanne

Kanta-Häme, Pirkanmaa ja Porin seutu (4.3.)

Kokemäenjoen vesistöalueen jokien virtaamat ovat kasvaneet selvästi helmi-maaliskuun vaihteen lauhan sään sulatettua lumia. Sään viiletessä ja pysyessä ainakin lähipäivinä pakkasen puolella jokien vedenkorkeudet ovat kääntyneet tai kääntymässä laskun. Loimijoen virtaama kasvoi viime viikonloppuna yli 100 m3/s:iin, mutta on nyt laskenut noin 70 m3/s:iin ja jatkanee laskua seuraavan viikon ajan.

Vesistöalueen luonnontilaisten järvien, esimerkiksi Längelmäveden reitin järvien vedenkorkeudet ovat pääosin lähellä ajankohdan keskimääräisiä tasoja, ja pysyvät lähiviikkoina nykytasojensa tuntumassa. Tarjanteen ja Keurusselän vedenkorkeudet ovat kuitenkin 10-15 cm keskimääräistä tasoa ylempänä. Suurimpien säännösteltyjen järvien vedenkorkeudet ovat pääosin hieman maaliskuun alkupuolen keskimääräisiä tasoja korkeammalla.

Karvianjoen vesistöalueella jokien virtaamien kasvu kuun vaihteessa jäi vähäiseksi. Järvien vedenkorkeudet ovat ajankohdan keskimääräisillä tasoilla tai hieman keskimääräistä korkeammalla. Isojärvi on vähän ajankohdan tavanomaista alempana. Seuraavan viikon aikana vedenkorkeudet pysyvät pääosin lähellä nykyistä tasoa.

Tämän tiedon on tuottanut
SYKE