Alueellinen vesitilanne

Kanta-Häme, Pirkanmaa ja Porin seutu 5.8.

Kokemäenjoen vesistössä jokien vedenkorkeudet ovat lähellä ajankohdan tavanomaisia lukemia. Perjantaille ja lauantaille ennustetuista paikoin runsaat sateista huolimatta suuria muutoksia vesitilanteeseen ei ole näkyvissä. Sateen vaikutukset näkyvät selkeimmin alueen pienissä sivujoissa, puroissa ja ojissa sekä rakennetuilla alueilla.

Längelmäveden ja Hauhon reitin järvien vedenkorkeudet ovat edelleen kevättulvien jäljiltä 10-20 cm ajankohdan keskimääräistä korkeammalla, vaikka vedenkorkeuksien lasku jatkuu. Keurusselkä on noin 10 cm ajankohdan keskimääräistä korkeammalla ja jatkaa laskuaan elokuussa. Tarjanne on vajaa 10 cm ajankohdan keskitasoa alempana ja laskee edelleen. Pirkanmaan suurimmat säännösteltävät järvet Näsijärvi, Pyhäjärvi, Vanajavesi, Kyrösjärvi sekä Rauta- ja Kulovesi ovat lähellä tyypillisiä kesäkorkeuksiaan.

Karvianjoen vesistöalueella järvien ja jokien vedenkorkeudet ovat pääsääntöisesti ajankohdan tavanomaisella tasolla. Perjantain ja lauantain sateet voivat nostaa erityisesti alueen pienten sivujokien, purojen ja ojien vedenpintoja mutta muutoin vedenpinnat pysyvät lähellä nykytasoaan.

Tämän tiedon on tuottanut
SYKE