Alueellinen vesitilanne

Kanta-Häme, Pirkanmaa ja Porin seutu (26.11.)

Kokemäenjoen vesistöalueen jokien virtaamat kasvoivat viime viikon lopulla sateiden vuoksi suuriksi, ja vesi tulvi alavimmille pelloille. Tällä viikolla virtaamat ovat olleet pääosin laskussa, joka jatkuu lähipäivinä.

Vesistöalueen luonnontilaisten järvien vedenkorkeudet ovat edelleen selvästi ajankohdan keskimääräistä alempana, vaikka ovatkin olleet lokakuun puolivälistä lähtien pääosin nousussa. Tarjanteen vedenkorkeus on noussut lokakuun puolivälin jälkeen noin 35 cm, ja on tällä hetkellä noin 20 cm ajankohdan keskimääräistä alempana. Ennusteen mukaan se jatkaa nousuaan joulukuun puoliväliin mennessä 15-25 cm verran. Keurusselkä on 15 cm keskimääräistä marraskuun lopun tasoa alempana, ja nousee ennusteen mukaan loppuvuoden aikana 10-30 cm. Längelmäveden reitin järvien vedenkorkeudet ovat 5-15 cm ajankohdan keskimääräistä tasoa alempana, ja jatkavat lähiviikkoina nousuaan.

Suurimpien säännösteltyjen järvien Näsijärven, Pyhäjärven, Vanajaveden ja Kyrösjärven vedenkorkeudet ovat lähellä ajankohdan tavanomaisia arvoja, ja juoksutukset paikoin hieman tavanomaista suurempia.

Karvianjoen vesistöalueella jokien virtaamat ovat myös laskussa, joka jatkuu seuraavalla viikolla. Järvien vedenkorkeudet ovat nousseet viime viikon sateiden vuoksi paikoin marraskuun alun huippuja korkeammalla, mutta ovat kääntymässä laskuun joka jatkuu lähiviikkojen ajan.

Tämän tiedon on tuottanut
SYKE