Alueellinen vesitilanne

Etelä- ja Lounais-Suomi (23.1.)

Etelä- ja Lounais-Suomen jokien virtaamat ovat laskeneet viimeisen viikon aikana sateiden jäätyä vähiin, mutta ne ovat edelleen ajankohtaan nähden suuria. Virtaamat jatkavat laskua ainakin lähipäivien ajan. Ensi viikon alkuun on ennustettu sateita, jotka voivat vetenä tullessaan kääntää virtaamat jälleen kasvuun. Eurajoen vedenkorkeus Euran keskustassa on laskenut, mutta saattaa vielä nousta lähelle tulvarajaa, jos alueelle osuu vesisateita. Nummenjoen vedenkorkeus Pirkkulassa on laskenut tulvarajan alapuolelle. Kiskonjoen Kirkkojärvi on pysynyt tulvarajan tuntumassa.

Järvien vedenkorkeudet ovat pääosin ajankohdan tavanomaista ylempänä. Lounais-Suomen järvistä Säkylän Pyhäjärven vedenkorkeus on pysynyt lähellä säännöstelyn ylärajaa, 20 cm ajankohdan keskimääräistä ylempänä. Juoksutus on lähes kaksinkertainen ajankohdan tavanomaiseen nähden. Seuraavan kahden viikon ajan järvi pysynee nykyisellä tasollaan. Painion vedenkorkeus on laskussa, mutta tällä hetkellä vielä 35 cm ajankohdan suositusrajaa korkeammalla.

Hiidenveden pinta on pysynyt viikon ajan samoissa lukemissa ja on noin 30 cm ajakohdan tavanomaista tasoa ylempänä. Lohjanjärvi on hienoisessa laskussa. Se 15 cm tavanomaista ylempänä ja 5 cm säännöstelyn ylärajan alapuolella. Juoksutus Mustionjokeen on edelleen suuri, noin 45 m3/s. Seuraavan kahden viikon ajan Lohjanjärvi ja Hiidenvesi pysyvät lähellä nykyistä tasoa tai laskevat vähän. Tuusulanjärven pinta on laskenut viikon aikana ja on vähän ajankohdan keskitasoa alempana. Seuraavalla viikolla se pysenee lähellä nykyistä tasoa. Luonnontilaisen Artjärven Pyhäjärven vedenkorkeus on 40 cm ajankohdan keskimääräistä korkeammalla. Se pysyy ennusteen mukaan tulevan viikon nykyisellään tai laskee hieman.

Tämän tiedon on tuottanut
SYKE