Alueellinen vesitilanne

Etelä- ja Lounais-Suomi (20.2.)

Etelä- ja Lounais-Suomen jokien virtaamat ovat pienentyneet vähän alkuviikon huipuistaan, mutta ennustetut runsaat sateet saavat ne uudelleen kasvuun viikonloppuna. Mikäli sademäärät toteutuvat suurimpien ennusteiden mukaisina, vedenkorkeudet voivat nousta lähelle alkuviikon huippuja. Joet tulvivat pelloille monin paikoin. Nummenjoella vesi on noussut alaville pelloille ja vedenkorkeuden ennustetaan viikossa nousevan Pirkkulan havaintoaseman kohdalla vielä 30 – 40 cm. Samoin Perniönjoki on noussut pelloille, Lepsämänjoella vesi voi nousta pelloille lauantaina. Eurajoen vedenpinta Euran keskustassa on tällä hetkellä hieman tulvaraja yläpuolella.

Järvien vedenkorkeudet ovat jatkaneet nousua. Lounais-Suomessa Säkylän Pyhäjärven vedenkorkeus on ylittänyt säännöstelyn ylärajan ja juoksutus pidetään mahdollisimman suurena, mutta siten, ettei vedenkorkeus Euran keskustassa nousisi tulvarajalle. Vedenkorkeuden ennustetaan nousevan vielä vähän viimepäivien sateiden jälkeen ja pysyvän ylärajan yläpuolella jopa maaliskuun loppuun saakka. Painion vedenkorkeus on noussut tällä viikolla 40 cm ja nousee ennustettujen sateiden vaikutuksesta seuraavan viikon aikana vielä 10-15 cm. Paimionjoen virtaama Juntolassa kasvoi maanantaina yli 120 kuutioon sekunnissa.

Etelä-Suomen järvistä Hiidenveden pinta on nousussa ja nousee ennusteen mukaan helmikuun loppuun mennessä 20-30 cm. Lohjanjärven vedenkorkeus on ajankohdan säännöstelyn ylärajan yläpuolella ja nousee ajankohtaan nähden lähes kaksinkertaisesta juoksutuksesta huolimatta seuraavan kahden viikon aikana 25-35 cm. Tuusulanjärven pinta on 15 cm ajankohdan keskimääräistä ylempänä, ja saattaa ennustettujen sateiden myötä nousta vielä 5 -10 cm. Juoksutus on tällä hetkellä ajankohtaan nähden nelinkertainen. Luonnontilaisen Artjärven Pyhäjärven vedenkorkeus on noussut tällä viikolla noin 20 cm ja jatkaa ennusteen mukaan seuraavan viikon aikana nousuaan 10-15 cm verran.

Tämän tiedon on tuottanut
SYKE