Alueellinen vesitilanne

Etelä- ja Lounais-Suomi 18.7.

Etelä- ja Lounais-Suomen jokien vedenpinnat ovat monin paikoin lähellä kesän tavanomaisia tasoja. Heinäkuun sateet ovat pääosin imeytyneet kuivaan maaperään. Lähipäivien sää on ennusteen mukaan sateinen, mutta sateiden ei odoteta juurikaan vaikuttavan jokien pintoihin.

Järvien vedenpinnat ovat pääosin lähellä ajankohdan tyypillistä tasoa. Säkylän Pyhäjärven pinta on pysynyt lähellä viime viikon tasoa ja juoksutus on hieman ajankohdan tavanomaista tasoa suurempi. Järvien pintojen ei ennusteta juuri laskevan loppukesän aikana, ellei heinä- ja elokuu ole selvästi tavallista vähäsateisempi.