Alueellinen vesitilanne

Etelä- ja Lounais-Suomi (7.7.)

Etelä- ja Lounais-Suomen jokien virtaamat ovat kasvaneet hieman viime viikon runsaiden sateiden johdosta. Kesäkuun sadekertymät jäivät pieniksi, minkä johdosta maaperä on ollut kuivaa. Nyt tulleet sateet ovat paikanneet kesäkuussa syntynyttä maankosteuden vajetta. Tälle viikolle on ennustettu lisää sateita, jotka voivat kasvattaa virtaamia rannikon pienissä joissa.

Järvien vedenkorkeudet eivät ole merkittävästi muuttuneet viime viikosta, ja ne ovat pääasiassa ajankohdan tavanomaisen tason tuntumassa. Lounais-Suomessa Säkylän Pyhäjärven vedenkorkeus on säilyttänyt viime viikon tasonsa. Tällä hetkellä vedenkorkeus on 20 cm säännöstelyn ylärajan alapuolella ja lähellä ajankohdan keskimääräistä tasoa. Juoksutusta on edelleen ajankohtaan nähden pieni. Painion pinta on ei ole juuri muuttunut viikon takaisesta. Se on nyt hieman ajankohdan tavanomaisen tason yläpuolella ja pitää nykytasonsa heinäkuun puoliväliin.

Lohjanjärven ja Hiidenveden vedenkorkeudet ovat pysyneet lähellä ajankohdan keskimääräisiä tasojaan. Lohjanjärven pinta on lähellä edellisviikon tasoa ja Hiidenvesi hieman noussut. Lohjanjärven ja Hiidenveden vedenkorkeudet ennustetaan säilyttävän tasonsa ensi viikon lopulle. Tuusulanjärvi on nyt ajankohdan tavanomaisen tason tuntumassa ja se ei juuri muutu kahden seuraavaan viikon aikana. Luonnontilainen Artjärven Pyhäjärvi on hieman noussut sateiden vaikutuksesta. Sen pinta on enää 5 cm ajankohdan keskimääräistä tasoa alempana. Pinnan ennustetaan nousevan hieman lisää sateiden johdosta. Mikäli ennustetut sateet toteutuvat, vedenkorkeus voi palata ajankohdan mediaanitason yläpuolelle ennen heinäkuun puoliväliä.

Tämän tiedon on tuottanut
SYKE