Alueellinen vesitilanne

Etelä- ja Lounais-Suomi 2.2.

Etelä- ja lounaisrannikon jokien vedenpinnat ovat edelleen ajankohtaan nähden korkealla tammikuun puolivälin talvitulvien jäljiltä. Helmikuun alussa sää pysyy viileänä ja vähäsateisena, joten vedenpinnat jatkavat pääsuuntaisesti laskuaan. Myös Nummenjoen Pirkkulassa vesi on laskenut tulvarajan alapuolelle.

Järvien vedenpinnat ovat keskimääräistä korkeammalla. Hiidenveden ja Lohjanjärven pinnat laskevat, mutta pysyvät talven jatkuessa 20-30 cm ajankohdan mediaania ylempänä. Myös juoksutukset pysyvät suurina ja kovilla pakkasilla hyydeongelmia saattaa esiintyä avoimilla jokiosuuksilla. Painion vedenpinta on laskenut yli puoli metriä parin viikon takaisista tulvahuipustaan. Luonnontilaisen Artjärven Pyhäjärven vedenpinta on kääntymässä laskuun, mutta yli 45 cm keskimääräistä helmikuun alun vedenkorkeutta ylempänä.

Tämän tiedon on tuottanut
SYKE