Alueellinen vesitilanne

Etelä- ja Lounais-Suomi (15.9.)

Syynkuun alkupuoli on ollut sateinen, mikä on nostanut järvien ja jokien vedenpintoja Etelä-Suomen vesistöissä, erityisesti esimerkiksi Espoonjoella. Lounais-Suomessa on satanut vähemmän ja vedenkorkeudet ei ole juuri muuttuneet viime viikosta. Etelärannikon jokien virtaamat kääntynevät laskuun lähipäivinä, koska tämän viikon sateiden ennustetaan jäävän pääosin vähäisiksi.

Lounais-Suomessa Säkylän Pyhäjärven vedenkorkeus on ajankohdan mediaanitason tuntumassa ja se ei ennusteen mukaan juuri muutu syyskuun aikana. Painion vedenpinta on noussut hieman edellisviikon tasostansa ja se on nyt noin 10 cm ajankohdan tavanomaisen tason yläpuolella. Sen ennustetaan nousevan hieman seuraavan kahden viikon aikana.

Lohjanjärven ja Hiidenveden pinnat eivät ole enää muuttuneet syyskuun alusta. Hiidenvesi on ajankohdan keskitason tuntumassa, Lohjanjärvi vastaavasti noin 15 cm ajankohdan mediaanin yläpuolella. Tuusulanjärven pinta on noin 15 cm ajankohdan mediaanitasoa korkeammalla ja laskee ennusteen mukaan seuraavan viikon aikana hieman. Luonnontilaisen Artjärven Pyhäjärven pinta on noussut noin 10 cm ajankohdan keskimääräisen tason yläpuolelle sateiden vaikutuksesta ja sen ennustetaan jatkavan hidasta nousua syyskuun aikana.

Tämän tiedon on tuottanut
SYKE