Alueellinen vesitilanne

Etelä- ja Lounais-Suomi (3.4.)

Etelä- ja Lounais-Suomen jokien vedenpinnat ovat jatkaneet laskua maaliskuun puolivälin jälkeisen vähäsateisen jakson aikana. Loppuviikon sateet ovat tulleet osin lumena ja lämpötilan pysytellessä nollan tienoilla eivät ole juurikaan nostaneet virtaamia. Ensi viikolla sää lauhtuu selvästi, mutta sateet jäänevät vähäisiksi, joten virtaamat eivät kasvane merkittävästi.

Järvien vedenkorkeudet ovat laskussa, mutta pysyneet vielä pääosin selvästi ajankohdan tavanomaista korkeammalla. Lounais-Suomessa Säkylän Pyhäjärven vedenkorkeus on laskenut yli 10 cm korkeimmalta tasoltaan, mutta pysynee säännöstelyn ylärajan yläpuolella huhtikuun puoliväliin saakka. Juoksutus Eurajokeen Kauttuan padolta pysynee siihen asti maksimissaan ja siten myös Eurajoen vedenpinta Euran keskustassa pysyy tulvarajan tuntumassa. Painio on jatkanut laskuaan ja laskenut jo ajankohdan suositusrajalle, laskua on yli metrin helmikuun lopun tulvahuipusta. Se pysynee seuraavalla viikolla lähellä tämän hetken tasoa.

Hiidenvesi ja Lohjanjärvi ovat ajankohtaan nähden korkealla, mutta laskussa. Ne ovat tavanomaista huhtikuun alun tasoa puolisen metriä ylempänä, mutta kun lumen määrä ja siten kevättulvat ovat vähäisiä, ero tavanomaiseen tasoittuu huhtikuun kuluessa. Juoksutus Lohjanjärvestä Mustionjokeen on edelleen lähes maksimissaan. Tuusulanjärvi on lähellä ajankohdan tavanomaista ja nousee hiljalleen. Luonnontilainen Artjärven Pyhäjärvi on jatkanut laskuaan, mutta edelleen keskimääräistä huhtikuun alun tasoa 35 cm korkeammalla. Lasku hidastuu, mutta silti järvi jää huhtikuun puoliväliin mennessä keskimääräistä alemmaksi, kun tavallisesti kevättulvahuippu olisi vasta huhti-toukokuun vaihteessa.

Tämän tiedon on tuottanut
SYKE