Alueellinen vesitilanne

Itä- ja Kaakkois-Suomi 13.6.

Vuoksen vesistön suurten järvien vedenpinnat ovat ohittaneet kevään ja alkukesän tulvahuiput. Saimaan ja Pielisen ennustetaan jatkavan hidasta laskuaan, Kallaveden pinta on alentunut huomattavasti nopeammin. Vain huomattavasti tavallista runsaammat sateet voivat kääntää järvien pinnat kesän aikana uudelleen nousuun.

Saimaan vedenkorkeus on nyt runsaat 50 cm ajankohdan keskitason yläpuolella. Ennusteen mukaan vedenpinta laskee heinäkuun puoliväliin mennessä todennäköisimmin 5-10 cm. Saimaalla on tehty viime vuoden elokuusta lähtien lisäjuoksutuksia, joiden avulla Saimaan pintaa on laskettu noin 30 cm luonnontilaista alemmaksi. Huhtikuun poikkeuksellisen suuret sateet käänsivät kuitenkin vedenpinnan nopeaan nousuun, minkä vuoksi lisäjuoksutuksia nostettiin edelleen ja Vuoksen virtaama onkin edelleen erittäin suuri. Jos hyvin runsaita sateita ei tule, aletaan lisäjuuoksutuksia luultavasti vähentää parin viikon sisällä.

Pielisen hyvin hitaassa laskussa oleva vedenkorkeus on noin 30 cm ajankohdan keskitason yläpuolella. Ennusteen mukaan vedenpinta laskee heinäkuun puoliväliin mennessä 10-25 cm. Kaltimolla tehtiin poikkeusjuoksutuksia 11.4.-5.5. välisenä aikana mahdollisten tulvavahinkojen vähentämiseksi. Nyt luonnonmukainen juoksutus on noin 450 m3/s.

Kallaveden vedenkorkeus nousi toukokuun puolivälissä noin 25 cm keskimääräistä kevättulvahuippua korkeammalle. Vedenpinta on laskenut jo 40 cm ja sen ennustetaan laskevan heinäkuun puoliväliin mennessä vielä 10-25 cm.