Alueellinen vesitilanne

Itä- ja Kaakkois-Suomi (5.12.)

Vuoksen vesistöalueella loppuviikolle ennustettu lauha sää ja runsaat sateet lisäävät valuntaa ja nostavat järvien vedenkorkeuksia. Useiden luonnontilaisten järvien vedenkorkeudet ovat nousseet jo ajankohdan keskitason yläpuolelle. Suurista järvistä Kallavesi on noussut nopeasti jo ajankohdan keskitason yläpuolelle, Pielisen ja Saimaan vedenkorkeudet nousevat hitaammin.

Saimaan vedenkorkeus on noin 40 cm alempana kuin keskimäärin tähän aikaan vuodesta. Marraskuun suurten sateiden ennustetaan kääntävän vedenkorkeuden nousuun, jota kertyy 15-40 cm tammikuun loppuun mennessä. Ennusteen mukaan vedenkorkeus nousee talven aikana lähelle ajankohdan keskitasoa.

Pielisen vedenkorkeus on noin 20 cm ajankohdan mediaanitason alapuolella. Vedenpinnan ennustetaan nousevan 10-30 cm vuoden loppuun mennessä, jolloin vedenkorkeus on lähellä ajankohdan keskitasoa.

Kallaveden vedenkorkeus on 5 cm ajankohdan keskitason yläpuolella. Vedenkorkeus on noussut noin 40 cm marraskuun alusta lähtien. Joulukuussa vedenkorkeuden ennustetaan nousevan vielä 10-20 cm korkeammalle. Vedenkorkeuden nousua pyritään hillitsemään Konnuksen tulvakanavasta tehtävillä juoksutuksilla.