Alueellinen vesitilanne

Itä- ja Kaakkois-Suomi (6.4.)

Vuoksen vesistöalueella lämmin sää on aloittanut lumen sulannan jo vesistön pohjoisosia myöten. Tällä viikolla sään viileneminen hidastaa sulantaa ja suurin osa lumesta sulaa vasta myöhemmin keväällä. Lumen vesiarvo oli ennen sulannan alkua koko vesistöalueella lähellä ajankohdan keskimääräistä arvoa. Suurten järvien vedenkorkeudet ovat ajankohtaan nähden tavallista korkeammalla ja kääntyneet sulannan myötä hiljalleen nousuun.

Saimaan vedenpinta on 45 cm ajankohdan keskitason yläpuolella. Ennusteen mukaan vedenkorkeus nousee 10-40 cm kesäkuun alkuun mennessä. Vedenkorkeuden nousua pyritään hillitsemään lisäjuoksutuksilla, jotka on aloitettu jo joulukuussa. Ennusteen mukaan vedenkorkeus nousee tulvahuippuun kesäkuun lopulla. Ilman suuria sateita lisäjuoksutusten ansiosta vältytään kuitenkin suuremmilta vahingoilta.

Pielisen vedenkorkeus on 40 cm ajankohdan keskitasoa ylempänä. Vedenkorkeuden ennustetaan kääntyvän hiljalleen nousuun. Tämänhetkisen ennusteen mukaan touko-kesäkuulle ajoittuva kevättulva nousee todennäköisesti tavallista korkeammalle. Ennusteen epävarmuus on kuitenkin suuri, koska tulvahuipun korkeus riippuu paljolti kevään sademääristä.

Kallaveden pinta on 20 cm ajankohdan keskimääräistä tasoa ylempänä. Ennusteen mukaan vedenkorkeus nousee toukokuussa keskimääräisen suuruiseen tulvahuippuun, mutta ennusteessa on vielä paljon epävarmuutta ja kevään sää lopulta ratkaisee tulvan suuruuden. Konnuksen kanavasta ja Naapuskosken padolta on aloitettu lisäjuoksutukset vedenkorkeuden nousun hillitsemiseksi.

Tämän tiedon on tuottanut
SYKE