Alueellinen vesitilanne

Itä- ja Kaakkois-Suomi (7.8.)

Vuoksen vesistössä useimpien järvien ja jokien vesitilanne on ajankohtaan nähden varsin tavanomainen. Heinäkuun sademäärä oli lähes kaksinkertainen verrattuna keskimääräiseen heinäkuun sadantaan, mutta kun alkukesä oli vähäsateinen, on koko kesän tähänastinen sademäärä vain hieman keskimääräistä suurempi.

Saimaan hyvin hitaassa laskussa oleva vedenkorkeus on enää joitakin senttejä heinäkuun lopun mediaanitason yläpuolella, oltuaan keväällä ajankohtaan nähden erittäin korkealla. Ennusteen mukaan Saimaan pinta laskee elokuun loppuun mennessä 5-15 cm, pysyen ajankohdan keskitason tuntumassa.

Kallaveden pinta on noin 15 cm ajankohdan keskimääräistä tasoa ylempänä. Tämänhetkisen ennusteen mukaan vedenpinta laskee elokuun loppuun mennessä 5–15 cm, pysyen kuitenkin ajankohdan mediaanitason yläpuolella. Pielisen vedenkorkeus on lähellä ajankohdan keskitasoa ja kesälle tyypilliseen tapaan hitaassa laskussa. Ennusteen mukaan laskua kertyy elokuussa 0-10 cm.

Myös Kaakkois-Suomen pienissä vesistöissä vesitilanne on pääosin ajankohdalle tyypillinen. Jänisjoen virtaama on kuitenkin ajankohtaan nähden varsin suuri. Jänisjoen, Tohmajoen ja Hiitolanjoen vesistöalueilla satoi heinäkuussa runsaasti.

Tämän tiedon on tuottanut
SYKE