Alueellinen vesitilanne

Itä- ja Kaakkois-Suomi (20.2.)

Vuoksen vesistöalueella lauha ja sateinen talvi on nostanut useiden luonnontilaisten järvien vedenkorkeudet ajankohtaan nähden poikkeuksellisen korkealle. Esimerkiksi Sonkajärvi, Keyritty, Kajoonjärvi ja Kaavin Saarijärvi ovat helmikuun ennätyslukemissa ja nousevat ensi viikolla pienen kevättulvahuipun tasolle. Etelämpänä Savonlinnan Suurijärvi ja Kuolimo ovat nousseet keskimääräiseen vuotuiseen maksimikorkeuteen. Suurista järvistä Pielisen ennustetaan nousevan helmikuun lopulla lähelle keskimääräistä tulvakorkeutta.

Saimaan vedenkorkeus on lauhan ja sateisen talven johdosta noussut puoli metriä joulukuun alusta lähtien ja on nyt 10 cm ajankohdan keskitason yälpuolella. Ensi viikolla Saimaalla aloitetaan poikkeusjuoksutukset kevään ja kesän tulvariskin välttämiseksi. Ennusteen mukaan vedenkorkeus jatkaa nousua, jota kertyy 10-40 cm huhtikuun puoliväliin mennessä.

Pielisen vedenkorkeus on noussut 40 cm ajankohdan keskitason yläpuolelle. Ennusteen mukaan vedenkorkeus nousee 15-30 cm maaliskuun puoliväliin mennessä. Vedenkorkeus nousee maaliskuussa ajankohtaan nähden poikkeuksellisen korkealle. Lisäksi Pielisen valuma-alueella on paikoin normaalia suurempi lumen vesiarvo, minkä vuoksi kevättulvasta ennustetaan selvästi tavallista suurempaa.

Kallaveden vedenkorkeus on 40 cm ajankohdan keskitason yläpuolella. Vedenkorkeuden ennustetaan pysyvän lähellä nykyistä tasoa parin seuraavan viikon ajan. Kallavesi pysyy Pielisen tavoin kevääseen asti ajankohtaan nähden poikkeuksellisen korkealla.

Kaakkois-Suomen pienissä vesistöissä jokien virtaamat ovat myös ajankohtaan nähden suuria. Jänisjoen ja Kiteenjoen virtaamat ovat ajankohdan ennätyslukemissa. Simpelejärven vedenkorkeus on noussut tällä viikolla noin 10 cm ja nousun ennustettaan jatkuvan ensi viikolle.

Tämän tiedon on tuottanut
SYKE