Alueellinen vesitilanne

Keski-Suomi, Päijät-Häme ja Kymenlaakso (20.1.)

Kymijoen vesistöalueella useimpien järvien vedenpinnat ovat ylempänä kuin keskimäärin tähän aikaan vuodesta. Joulukuu oli leuto ja järvien tulovirtaamat pysyivät suurehkoina. Vedenkorkeuksien nousu on kuitenkin jo pysähtynyt ja monin paikoin kääntynyt laskuksi. Selvin poikkeus tästä on Päijänne, jonka pinta nousee vielä.

Päijänteen vedenkorkeus on nooussut hieman ajankohdan mediaanitason yläpuolelle. Juoksutusta Kalkkisesta pienennettiin viime viikolla tilapäisesti, jotta Kymijokeen saadaan muoodostumaan hyyteeltä suojaavia jääkansia. Jää ja hyyde nostivatkin Kymijoen vedenpintaa viime viikolla monin paikoin, vaikka joen virtaama pieneni Päijänteen juoksutuksen vähentämisen seurauksena. Tällä viikolla juoksutusta on taas hieman kasvatettu. Keskiennusteen mukaan Päijänteen pinta nousee helmikuun puoliväliin mennessä vielä noin 10 cm.

Vesistöalueen pohjoisosan suurista järvistä Keitele ja Konnevesi ovat 10-15 cm ja Pielavesi-Nilakka runsaat 20 cm ajankohdan mediaanitasoa ylempänä. Lähiviikkoina vedenkorkeudet ennusteen mukaan laskevat hitaasti, kuten tavallisesti tähän aikaan vuodesta.

Puulan ja useimpien muiden Mäntyharjun reitin järvien pinnankorkeudet ovat vuodenaikaan nähden varsin tavanomaisia eikä suuria muutoksia ole odotettavissa. Kyyveden pinta on noin 20 cm ajankohdan keskimääräistä tasoa ylempänä.

Tämän tiedon on tuottanut
SYKE