Alueellinen vesitilanne

Keski-Suomi, Päijät-Häme ja Kymenlaakso 30.1.

Kymijoen vesistössä syksyllä monin paikoin varsin alhaalla olleet vedenkorkeudet ovat talven runsaiden sateiden ja lunta sulattaneen leudon sään myötä nousseet pääosin ajankohdan keskimääräisen tason tuntumaan. Paikoin vedenkorkeudet ja virtaamat ovat jo vuodenajan mediaanin yläpuolella. Helmikuun ennustetaan alkavan pakkassäässä, mikä hidastaa vedenpintojen nousua.

Alueen suurimman järven Päijänteen vedenpinta on nyt hyvin tarkasti tammi-helmikuun vaihteen mediaanitasolla. Myös lähtövirtaama, jota on tammikuussa vähitellen kasvatettu, on nyt vuodenajalle tyypillinen. Ennusteen mukaan Päijänteen pinta ei enää juurikaan nouse, vaan kääntyy helmikuun aikana hitaaseen laskuun.

Vesistöalueen pohjoisosan suurista järvistä Pielavesi on ajankohdan mediaanitasolla. Keitele ja Konnevesi ovat vielä hiukan keskimääräistä alempana mutta tilanne on nopeasti muuttumassa: Keiteleen pinnan ennustetaan nousevan helmikuussa 5-15 cm ja Konnevedenkin hiukan. Keitele jatkanee nousuaan toukokuulle saakka.

Myös Mäntyharjun reitillä virtaamat ja vedenkorkeudet ovat nousussa. Alueen järvien ja jokien vesitilanne on pitkään ollut keskimääräistä niukempi, mutta tilanne on muuttumassa. Vuohijärven pinta on edelleen vuodenaikaan nähden alhaalla ja Vuohijärven alapuolisen Siikakosken virtaama pieni.

Tämän tiedon on tuottanut
SYKE