Alueellinen vesitilanne

Keski-Suomi, Päijät-Häme ja Kymenlaakso (5.8.)

Kymijoen vesistöalueella järvien vedenpinnat ovat pääsääntöisesti ajankohdalle tyypillisillä tasoilla. Joitakin poikkeuksiakin on, esimerkiksi Keitele ja eräät sen yläpuoliset järvet, jotka ovat ajankohtaan nähden alhaalla. Kesän tähänastinen sademäärä on Kymijoen vesistöalueella hiukan keskimääräistä suurempi, kun tarkastellaan toukokuun alusta alkavaa jaksoa. Kesän sateista neljännes kertyi kesä-heinäkuun vaihteessa parin päivän aikana. Elokuun alkupuoli on ennusteiden mukaan hyvin vähäsateinen ja vedenpinnat laskevat monin paikoin.

Päijänteen pinta on ajankohdan keskimääräisellä tasolla ja hitaassa laskussa. Ennusteen mukaan lasku lähipäivinä hieman kiihtyy ja laskua kertynee syyskuun alkuun mennessä 15-20 cm. Kalkkisen säännöstelypadon luukut ovat kiinni ja vesi virtaa Päijänteestä pelkästään Kalkkisen luonnonkosken kautta. Päijänteen lähtövirtaama on hiukan ajankohdan mediaania pienempi. Kymijoen virtaama on keskimääräisissä heinäkuun lopun lukemissa.

Vesistöalueen pohjoisosan suurista järvistä Keitele on noin 15 cm ajankohdan keskitason alapuolella. Pielavesi-Nilakan ja Konneveden pinnat ovat lähellä ajankohdan mediaanitasoja. Ennusteen mukaan vedenkorkeudet laskevat elokuussa hiukan, todennäköisimmin 5-10 cm.

Mäntyharjun reitin järvet ovat lähellä ajankohdan mediaanitasoa, pääosin joitakin senttejä sitä ylempänä. Suuria muutoksia vesitilanteeseen ole lähiaikoina odotettavissa, mutta todennäköisesti pinnat laskevat elokuussa hiukan.

Tämän tiedon on tuottanut
SYKE