Alueellinen vesitilanne

Keski-Suomi, Päijät-Häme ja Kymenlaakso (3.12.)

Kymijoen vesistöalueella syksyn ja alkutalven sateet ovat kääntäneet järvien vedenpinnat nousuun. Vielä alkusyksyllä huomattavan alhaalla olleet vedenkorkeudet ovat nyt useimmissa järvissä ajankohdan keskitason tuntumassa tai sen yläpuolella.

Päijänteen pinta on noussut ajankohdan mediaanitasolle. Nousua kertyy vuodenvaihteeseen mennessä todennäköisimmin 10-20 cm. Sateiden ja lämpötilojen lisäksi juoksutuspäätökset vaikuttavat asiaan. Päijänteen nousun myötä juoksutusta on lisätty ja myös Kalkkisen luonnonkosken virtaama on kasvanut. Säännöstelypatoa mahdollisesti avataan joulukuussa hieman lisää. Kymijoen virtaama on kasvanut ajankohdalle tyypillisiin lukemiin ja sen ennustetaan edelleen hiukan kasvavan tässä kuussa. Marraskuun sademäärä Päijänteen valuma-alueella oli noin 100 mm, lähes kaksinkertainen pitkän aikavälin keskiarvoon nähden.

Vesistöalueen pohjoisosan vedenpinnat ovat niinikään nousseet. Pitkään varsin alhaalla ollut Keitele on enää 10 cm ajankohdan mediaanitasoa alempana ja nopeassa nousussa. Keiteleen yläpuolisen Kivijärven juoksutusta on kasvatettu Hilmon voimalaitoksen remontin valmistuttua ja sateiden lisäksi tämä on kasvattanut Keiteleen tulovirtaamaa. Ennusteen mukaan Keiteleen vedenkorkeus nousee joulukuussa 25-35 cm. Myös Pielavesi-Nilakka ja Konnevesi ovat nousseet ajankohdan keskitason tuntumaan ja nousevat joulukuussa todennäköisesti vielä 10-15 cm.

Mäntyharjun reitillä Puula ja Vuohijärvi ovat ajankohdan mediaanitason tuntumassa ja Kyyvesi on runsaat 5 cm keskimääräistä alempana. Myös tämän alueen järvien vedenkorkeuksien ja jokien virtaamien ennustetaan edelleen nousevan lähiviikkoina.