Alueellinen vesitilanne

Keski-Suomi, Päijät-Häme ja Kymenlaakso (28.1.)

Kymijoen vesistössä järvien ja jokien vesitilanne on vuodenaikaan nähden melko tavanomainen. Alueen suurimman järven Päijänteen vedenpinta on kuitenkin keskimääräistä alempana. Lumimäärä vesistöalueella on varsin lähellä ajankohdan pitkäaikaista mediaania.

Päijänteen laskussa oleva vedenpinta on runsaat 15 cm ajankohdan mediaanitason alapuolella. Pinta jatkanee laskuaan maaliskuun loppupuolelle saakka, kuten tyypillisesti tähän vuodenaikaan. Päijänteen lähtövirtaama on ajankohtaan nähden keskimääräinen.

Talven aikana hyyde on ajoittain nostanut vedenpintaa Kymijoen alaosan koskissa, kuten usein kovien pakkasten aikaan tapahtuu. Tällä hetkellä jään ja hyyteen vedenpintaa nostava vaikutus on hyvin vähäinen.

Vesistöalueen pohjoisosan suurimpien järvien Keiteleen, Konneveden ja Pielavesi-Nilakan pinnat ovat varsin lähellä tammikuun lopun keskimääräistä tasoa. Useimpien alueen järvien vedenpinnat ovat hitaassa laskussa.

Mäntyharjun reitillä Puulan, Kyyveden ja Vuohijärven pinnat ovat hieman ajankohdan mediaanitasoja alempana. Suuria muutoksia ei ole lähiviikkoina odotettavissa.

Tämän tiedon on tuottanut
SYKE