Alueellinen vesitilanne

Keski-Suomi, Päijät-Häme ja Kymenlaakso (1.4.)

Kymijoen vesistöalueella useimpien järvien vedenpinnat ovat useimmissa järvissä huomattavasti ajankohdan keskimääräistä tasoa ylempänä, johtuen pian päättymässä olevan talven erittäin leudosta ja sateisesta säästä. Monessa järvessä vedenpinta on nyt vuodenaikaan nähden havaintohistorian ennätystasolla, ja aiempi ennätys ylittyy paikoin selvällä marginaalilla. Kyse on siis vain vuodenajan ennätyksistä, mutta eräissä järvissä pinta on jo keskimääräistä kevään ja alkukesän vedenkorkeushuippua ylempänä. Viime päivinä vedenpinnat ovat monin paikoin hiukan laskeneet, mutta huhtikuun aikana on taas odotettavissa nousua, kun alueen vähäiset lumet sulavat.

Päijänteen pinta on vajaat 80 cm ajankohdan mediaanitasoa ylempänä ja tällä hetkellä hyvin hitaassa laskussa. Ennusteen mukaan muutokset Päijänteen vedenkorkeudessa ovat lähiviikkoina hyvin vähäisiä. Huhtikuun lopulla vedenpinta luultavasti nousee hiukan. Kalkkisen juoksutus ja Kymijoen virtaama ovat erittäin suuria. Ellei lähiviikkojen ja -kuukausien sää ole hyvin poikkeuksellinen, voidaan Kalkkisen juoksutusta vähitellen pienentää ja samalla myös Kymijoen virtaama pienenee.

Vesistöalueen pohjoisosassa monien järvien vedenpinnat ovat hyvin korkealla ja järvien lähtövirtaamat ovat suuria. Keitele on noin 50 cm ajankohdan mediaanitasoa ylempänä, ja ylempänä kuin kertaakaan aiemmin vastaavana kalenterivuoden ajankohtana peräti vuodesta 1886 alkavalla havaintojaksolla. Lunta on Keiteleen valuma-alueella vuodenaikaan nähden hyvin vähän, mutta kuitenkin sen verran, että lumen sulamisvedet kääntänevät Keiteleen pinnan huhtikuun aikana nousuun. Ennusteen mukaan nousua kertyy toukokuun puoliväliin mennessä 10-20 cm. Keiteleen yläpuolisen Kivijärven pinta on ollut koko talven poikkeuksellisen korkealla, mutta nyt Kivijärvi on laskussa ja tilanne normalisoitumassa.

Pielavesi-Nilakka ja Konnevesi ovat 25-30 cm ajankohdan keskitason yläpuolella, mikä Pielavedellä on korkeampi taso kuin koskaan aiemmin huhtikuun alussa vuodesta 1934 alkavalla havaintojaksolla, ja myös Konnevesi on lähellä ajankohdan ennätystä. Pielaveden ennustetaan nousevan toukokuun puoliväliin mennessä 10-25 cm, Konnevedellä pinnankorkeuden nousu jäänee hyvin vähäiseksi.

Myös Mäntyharjun reitin järvet ovat korkealla: Puula on noin 50 cm, Vuohijärvi runsaat 30 ja Kyyvesi jopa 60 cm keskimääräistä korkeammalla. Kyyvedellä aiempi huhtikuun alun ennätyskorkeus vuodesta 1909 alkavalla havaintojaksolla ylittyy nyt peräti 10 senttimetrillä. Suuret muutokset pinnankorkeuksissa eivät ole lähiviikkoina todennäköisiä. Tavallisesti järvien vedenpinnat nousevat huhtikuussa voimakkaasti, mutta tänä vuonna vedenkorkeudet ovat kevääseen tultaessa valmiiksi erittäin korkealla.

Tämän tiedon on tuottanut
SYKE