Alueellinen vesitilanne

Keski-Suomi, Päijät-Häme ja Kymenlaakso (21.2.)

Kymijoen vesistöalueella vedenpinnat ovat useimmissa järvissä huomattavasti ajankohdan keskimääräistä tasoa ylempänä. Talven leuto ja sateinen sää on pitänyt järvien tulovirtaamat vuodenaikaan nähden suurina. Myös tulevan kahden viikon jakson sademäärä on ennusteen mukaan varsin suuri ja vedenkorkeudet nousevat edelleen. Lunta on kertynyt vain vähän ja alueen eteläisimmät osat ovat lumettomia tai lähes lumettomia. Tilanteen poikkeuksellisuutta kuvaa se, että ennusteen mukaan monessa vesistöalueen järvessä saavutetaan tänä vuonna havaintohistorian huhtikuun alun vedenkorkeusennätys, ja paikoin se ylittynee 10-20 senttimetrillä tai jopa vielä suuremmalla marginaalilla. Tavallisesti vedenpinnat ovat tähän aikaan vuodesta laskussa ja alimmillaan huhtikuun alkupuolella.

Päijänteen pinta on runsaat 50 cm ajankohdan mediaanitasoa ylempänä ja edelleen nousussa. Huhtikuun alkuun mennessä nousua kertynee vielä 15-35 cm, ja ennusteen mukaan Päijänteen pinta ylittää maalis- tai huhtikuussa tulvarajana pidetyn tason. Pinnankorkeuden hillitsemiseksi juoksutus Kalkkisen säännöstelypadosta on nostettu erittäin suureksi. Kymijoen virtaama Kuusankoskella on 520-550 m3/s ja erittäin lähellä suurinta tähän aikaan vuodesta mitattua virtaamaa vuodesta 1970 alkavalla havaintojaksolla. Tulvarajaksi katsottu lukema on 480 m3/s.

Vesistöalueen pohjoisosassa monien järvien vedenpinnat ovat erittäin korkealla ja järvien lähtövirtaamat ovat suuria, mikä osaltaan pitää Päijänteen tulovirtaaman suurena. Keitele on noin 40 cm ajankohdan mediaanitasoa ylempänä ja ennusteen mukaan nousee maaliskuun loppuun mennessä vielä 5-15 cm. Nyt näyttää jo ennusteiden mukaan lähes varmalta, että huhtikuun alulla Keiteleen pinta on selvästi ylempänä kuin kertaakaan aiemmin peräti vuodesta 1886 alkavalla havaintojaksolla. Keiteleen yläpuolisessa vesistössä Kivijärven pinta on lähes puoli metriä ylempänä kuin koskaan aiemmin tähän aikaan vuodesta sinä aikana, kun Kivijärveä on 80-luvun alulta lähtien säännöstelty.

Pielavesi-Nilakka on vajaat 30 cm ja Konnevesi runsaat 20 cm ajankohdan keskitason yläpuolella. Mäntyharjun reitillä Puula ja Vuohijärvi ovat 25-30 cm ja Kyyvesi yli 40 cm keskimääräistä korkeammalla. Näidenkin järvien pintojen ennustetaan vielä nousevan lähiviikkoina.

Tämän tiedon on tuottanut
SYKE