Alueellinen vesitilanne

Keski-Suomi, Päijät-Häme ja Kymenlaakso 21.9.

Kymijoen vesistössä useimpien järvien pinnat ovat korkeammalla kuin tavallisesti tähän aikaan vuodesta. Loppukesä ja syksy ovat olleet alueella varsin runsassateisia.

Päijänteen vedenkorkeus on vajaat 20 cm ajankohdan mediaanitason yläpuolella. Päijänteen lähtövirtaama Kalkkisesta on kokonaisuudessaan noin 330 m3/s, kun tähän aikaan vuodesta se on keskimäärin 200 m3/s. Myös Kymijoen virtaama Kuusankoskella on keskimääräistä suurempi, ja pysynee varsin suurena ensi vuoden puolelle saakka.

Vesistöalueen pohjoisosan suurista järvistä Konnevesi ja Pielavesi-Nilakka ovat noin 10 cm ja Keitele noin 25 cm korkeammalla kuin keskimäärin elokuun lopussa. Lähimmän kahden viikon aikana muutokset vedenkorkeuksissa ovat ennusteen mukaan vähäisiä.

Mäntyharjun reitillä Puulan pinta on hiukan ajankohdan mediaanitason yläpuolella, eikä lähiviikkoina ole odotettavissa merkittäviä muutoksia.