Regionalt vattenläge

Lappland 3.8.

Vattenföringen i åarna och älvarna i Lappland ökade väldigt mycket på många ställen under andra hälften av juli till följd av den rikliga nederbörden, och vattenståndet steg särskilt i de mindre sjöarna. Nu har vattenföringen och vattenståndet redan sjunkit nära de nivåer som är typiska för årstiden. Nederbörden som förutspåtts för de närmaste dagarna kan åter höja vattenståndet en aning.

Vattenståndet i Enare träsk är drygt 10 cm högre än mediannivån för tidpunkten. Förändringarna i vattenståndet är enligt prognosen små under de närmaste veckorna, men i slutet av augusti ligger vattenståndet sannolikt något under nuvarande nivå. Vattenståndet i Kemijärvi är genomsnittligt för tidpunkten och inga stora förändringar är att vänta. Vattenståndet i de konstgjorda sjöarna Lokka och Porttipahta stiger långsamt på det sätt som är typiskt för årstiden.

Informationen har producerats av
SYKE