Regionalt vattenläge

Lappland 22.9.

I södra och mellersta Lappland har vattenståndet i åarna och älvarna stigit på grund av de rikliga höstregnen. Vattenståndet förutspås ställvis stiga högt för tidpunkten till exempel i Kemi älvs område och flödestopparna infaller under veckoslutet eller början av nästa vecka. Vattenföringen väntas börja minska nästa vecka om nederbörden under de närmaste dagarna blir liten.

Av områdets största sjöar har vattenståndet i Kemijärvi börjat stiga på grund av de rikliga regnen och är något högre än genomsnittet i september. Vattenståndet förväntas stiga cirka 15 cm från regleringens övre gräns och hållas förhöjt till början av oktober i förhållande till den normala höjden för hösten. Vattenståndet i Lokka och Porttipahta har också börjat stiga och är cirka 30 cm lägre än medelnivån för tidpunkten. Vattenståndet i Enare träsk är något förhöjt jämfört med den genomsnittliga nivån i slutet av september.