Regionalt vattenläge

Lappland 23.2.

Vattenståndet i åarna och älvarna i norra Finland ligger nära föregående veckas nivå och är i detta skede huvudsakligen nära genomsnittet för tidpunkten. Snöns vattenvärde i området kring åarna och älvarna i Lappland är i huvudsak nära genomsnittet för februari, men till exempel i Muonio älv är vattenvärdet något större än genomsnittet. Vädret förutspås bli tillfälligt mildare under veckoslutet, men detta har ingen betydande inverkan på vattenståndet i åarna och älvarna.

Av de största sjöarna i området är vattenståndet i Kemijärvi lägre än genomsnittet för februari. Vattenståndet förväntas sjunka ytterligare en aning under de närmaste veckorna. Vattenståndet i Lokka och Porttipahta ligger något under genomsnittet för tidpunkten och håller på att sjunka. Vattenståndet i Enare träsk ligger nära genomsnittet för februari och också där sjunker det.