Sida

Plan för hantering av översvämningsriskerna i Toby-Laihela ås avrinningsområde

Otsikko h2 Oletus-editori. Ei näy jos erilliset sisältöalueet ovat käytössä.

Öppna

Logo ELY-keskus

Nyheter

Höjdnivåerna för byggnader som kan nås av flödesvatten i Kyro älvs nedre lopp utreds (landskapen i Österbotten)

Under sommaren 2022 utreds mera ingående höjdnivåerna för byggnader som kan nås av flödesvatten i det nedre loppet av Kyro

Öppna

Logo ELY-keskus

Nyheter

Observationer av blågröna alger i de österbottniska landskapen både i havsområdet och i insjövattnen (landskapen i Österbotten)

Värmeböljan som började under midsommar och det vindstilla vädret förändrade algläget snabbt i de österbottniska landskapen. Värmeböljan som började under

Öppna

Sida

Översvämningsgruppen för Kyro älvs avrinningsområde

Otsikko h2 Oletus-editori. Ei näy jos erilliset sisältöalueet ovat käytössä.

Öppna

Nyheter

Snön började smälta och vattenföringen i åarna ökade i mitten av mars (landskapen i Österbotten)

Under första hälften av mars var vattenföringen i de österbottniska åarna typiska för tidpunkten. Det varma vädret i mitten av

Öppna

Logo ELY-keskus

Nyheter

Flödestoppen i Kyro älv och Lappo å skärs ned med hjälp av de konstgjorda sjöarna

Enligt Översvämningscentrets prognoser når åarna i Österbotten och Södra Österbotten flödestoppen i huvudsak under torsdag eller fredag (21–22 april). Enligt

Öppna

Logo ELY-keskus

Nyheter

Vattenöversikt för juni: vattenstånden i åarna och insjöarna har sjunkit till typiska nivåer för tidpunkten (landskapen i Österbotten)

Under juni månad har vattenstånden i de österbottniska landskapens åar och insjöar sjunkit från god försommarnivå till typiska nivåer för

Öppna

Logo ELY-keskus

Nyheter

Algläget har lugnat ner sig en aning i NTM-centralen i Södra Österbottens område (landskapen i Österbotten)

Svalare väder under vecka 27 har lugnat ner läget i fråga om de blågröna algerna i de österbottniska landskapen. På

Öppna

Logo ELY-keskus

Nyheter

Blågröna alger har observerats både i havet och i insjöarna (Landskapen i Österbotten)

Under den gångna veckan har det observerats blågröna alger eller cyanobakterier vid fem av de österbottniska observationsplatserna inom den nationella

Öppna

Sida

Plan för hantering av översvämningsriskerna i Kyro älvs avrinningsområde

Otsikko h2 Oletus-editori. Ei näy jos erilliset sisältöalueet ovat käytössä.

Öppna

Sida

Översvämningar i landskapen i Österbotten

Otsikko h2 Oletus-editori. Ei näy jos erilliset sisältöalueet ovat käytössä.

Öppna

Sida

Översvämningsgruppen för Toby-Laihela ås avrinningsområde

Otsikko h2 Oletus-editori. Ei näy jos erilliset sisältöalueet ovat käytössä.

Öppna