Regionalt vattenläge

Kajanaland och Uleåborg-nordöstra Österbotten 5.8.

Vattenståndet i de reglerade sjöarna i Ule älv är fortfarande i huvudsak något lägre än medelvärdet för tidpunkten. Vattenståndet i sjöarna i naturtillstånd ligger huvudsakligen nära den typiska nivån för tidpunkten eller något högre. Regnet under det kommande veckoslutet kan höja vattenståndet ytterligare en aning.

Vattenståndet i Kitkajärvi och Muojärvi i Kuusamoregionen är nära det normala för början av augusti. Regnet under veckoslutet kan höja vattenståndet en aning, annars kommer förändringarna i vattenståndet enligt prognosen att vara små under de närmaste veckorna.

Den rikliga nederbörden som förutspåtts för fredagen och lördagen syns tydligast i de små biflödena, bäckarna och dikena i området, där vattenståndet kan stiga snabbt och lokala översvämningar kan förekomma. Dessutom kan dagvattenöversvämningar förekomma i bebyggda områden.

Informationen har producerats av
SYKE