Regionalt vattenläge

Kajanaland och Uleåborg–Nordöstra Österbotten 19.9.

I Ule älvs vattendrag håller vattenståndet i sjöarna inte längre på att sjunka på grund av förra veckans regn. Regnen som förutspåtts för de närmaste dagarna kan höja vattenståndet något.

Vattenståndet i de reglerade sjöarna ligger i huvudsak nära de normala nivåerna för september. Trots det är till exempel vattenståndet i Kiantajärvi fortfarande cirka 15 cm högre än genomsnittet för tidpunkten. Även vattenståndet i Ule träsk är knappt 20 cm högre än genomsnittet i september och håller på att sjunka, men vattenståndet stannar på en högre nivå än normalt åtminstone till slutet av september.

Vattenståndet i sjöarna i naturtillstånd i området är fortfarande högre än normalt för tidpunkten och de har börjat sjunka långsammare. Till exempel i källflödena till Sotkamostråten är Lammasjärvi cirka 40 cm och Lentua cirka 25 cm högre än medelnivån för tidpunkten. Under hösten kommer vattenståndet att vara högt i förhållande till medelnivån.

I Kuusamoregionen ligger vattenståndet i Kitkajärvi och Muojärvi nära normal nivå för september. Vattenståndet i Muojärvi ligger något över och vattenståndet i Kitkajärvi nära medelnivån för tidpunkten. Vattenståndet förväntas stiga något i slutet av månaden på grund av regnen.