Regionalt vattenläge

Kajanaland och Uleåborg–Nordöstra Österbotten 20.2.

I Ule älvs vattendrag ligger vattenståndet i sjöarna nära de normala nivåerna för vintern. Vädret förutspås bli mildare under veckoslutet, men detta förväntas inte påverka vattenståndet.

De reglerade sjöarna ligger i huvudsak nära de normala nivåerna för februari. De reglerade sjöarna längs Sotkamostråten ligger ställvis under normal nivå för vintern. Vattenståndet i Ule träsk ligger nära medelnivån för februari och avtappningen är nära den normala nivån för vintersäsongen. Vattenståndet i områdets sjöar i naturtillstånd sjunker knappt längre under vintern. Vattenståndet hålls nära den nuvarande nivån åtminstone till mars.

I Kuusamoregionen är vattenståndet i Kitkajärvi och Muojärvi nära den normala nivån för tidpunkten. Vattenståndet förväntas fortsätta att sjunka småningom under vintern.