Regionalt vattenläge

Östra och sydöstra Finland 28.9.

I Vuoksens avrinningsområde är vattenståndet i sjöarna i naturtillstånd högre än vanligt, särskilt i Norra Karelen och Norra Savolax. Fortsatt regnigt väder förutspås, vilket höjer vattenståndet i sjöarna ytterligare.

Vattenståndet i Saimen är 20 cm över mediannivån för tidpunkten. Enligt prognosen stiger vattenståndet med 0–20 cm före utgången av oktober. I slutet av hösten kan vattenståndet närma sig normalzonens övre gräns. Höjningen av vattenståndet kan dock bromsas med hjälp av s.k. undantagsavtappningar.

Vattenståndet i Pielinen är fortfarande 70 cm över medelnivån för tidpunkten. Vattenståndet har sjunkit med 20 cm sedan mitten av augusti. Om det fortsätter att regna, kan vattenståndet börja stiga på nytt. Enligt prognosen stiger vattenståndet med 0–30 cm före utgången av oktober.

Vattenståndet i Kallavesi är cirka 30 cm högre än vanligt. Enligt prognosen börjar vattenståndet sannolikt stiga under de närmaste dagarna på grund av de förutspådda regnen. Höjningen är 5–40 cm fram till slutet av oktober.