Regionalt vattenläge

Östra och sydöstra Finland 3.8.

I Vuoksens vattendrag ligger vattenståndet i de flesta sjöar nära medelnivån för tidpunkten och håller i regel på att sjunka.

Vattennivån i Saimen är cirka 5 cm högre än mediannivån för tidpunkten och sjunker långsamt. Vattennivån i Saimen förutspås högst sannolikt sjunka 5–15 cm under augusti.

Vattennivån i Kallavesi ligger nära mediannivån för tidpunkten och förutspås sjunka 0–15 cm före utgången av augusti. Vattennivån i Pielinen är något högre än genomsnittet och sjunker högst sannolikt 10–25 cm före slutet av månaden, beroende på nederbördsmängden i augusti.

Informationen har producerats av
SYKE