Regionalt vattenläge

Egentliga Tavastland, Birkaland och Björneborgstrakten 19.9.

I Kumo älvs avrinningsområde är vattenståndet i åarna och älvarna i huvudsak normalt för tidpunkten, men kan under de närmaste dagarna stiga något igen på grund av regnen. Vattenståndet i sjöarna är i synnerhet i vattendragets norra delar högre än normalt efter regnen under sensommaren och början av hösten.

Vattenståndet i de stora reglerade sjöarna i Birkaland är i huvudsak normalt för tidpunkten, men avtappningarna har varit större än normalt under de senaste veckorna. I avrinningsområdets norra delar är vattenståndet i sjöarna högre än normalt för tidpunkten efter de regniga perioderna. Vattenståndet i Keurusselkä är nu cirka 65 cm, i Pihlajavesi över 70 cm, i Etseri träsk cirka 35 cm och i Parkanojärvi nästan en meter högre än genomsnittet för tidpunkten. Deras ytor hålls följande vecka nära de nuvarande nivåerna. Längs Längelmävesi- och Hauhostråten är vattenståndet i sjöarna nära medelnivån för tidpunkten.

I Karvianjokis avrinningsområde har vattenståndet i sjöarna och åarna tydligt sjunkit jämfört med flödestopparna i början av september, men är fortfarande i huvudsak högre än normalt för tidpunkten. Inga betydande förändringar förutspås för nästa vecka.