Regionalt vattenläge

Egentliga Tavastland, Birkaland och Björneborgstrakten 11.6.

I Kumo älvs avrinningsområde har vattenståndet i åarna och älvarna stigit endast lite efter de senaste dagarnas regn och inga betydande förändringar förutspås för nästa vecka. Vattenståndet och avtappningarna i de reglerade sjöarna i Birkaland ligger nära de genomsnittliga värdena för början av juni.

Vattenståndet i de stora sjöarna i naturligt tillstånd i avrinningsområdet har sjunkit från sina vårflödestoppar som varit större än genomsnittet nära de normala nivåerna för tidpunkten. Vattenståndet i Keurusselkä är ännu cirka 5 cm högre än genomsnittet för tidpunkten. Vattenståndet i sjöarna i Tarjanne samt Längelmävesi- och Hauhostråten är på genomsnittlig nivå eller något lägre än genomsnittet.

I Karvianjokis vattendrag är vattenståndet i sjöarna, åarna och älvarna genomsnittligt för tidpunkten och hålls oförändrat under följande vecka.