Regionalt vattenläge

Egentliga Tavastland, Birkaland och Björneborgstrakten 5.8.

I Kumo älvs vattendrag är vattenståndet i åarna och älvarna nära den normala nivån för tidpunkten. Trots den rikliga nederbörden som förutspåtts för fredagen och lördagen väntas inga stora förändringar i vattenläget. Nederbördens inverkan syns tydligast i de små biflödena, bäckarna och dikena i området samt i bebyggda områden.

Vattenståndet i sjöarna längs Längelmävesi- och Hauhostråten är fortfarande 10–20 cm högre än genomsnittet för tidpunkten efter vårflödena, även om vattenståndet fortsätter att sjunka. Vattenståndet i Keurusselkä är cirka 10 cm högre än medelvärdet för tidpunkten och det fortsätter att sjunka i augusti. Tarjanne är knappt 10 cm lägre än medelnivån för tidpunkten och sjunker ytterligare. Vattenståndet i de största reglerade sjöarna i Birkaland; Näsijärvi, Pyhäjärvi, Vanajavesi, Kyrösjärvi samt Rauta- och Kulovesi, är nära den typiska nivån för sommaren.

I Karvianjokis avrinningsområde är vattenståndet i sjöarna och åarna i regel normalt för tidpunkten. Nederbörden på fredag och lördag kan höja vattenståndet särskilt i de små biflödena, bäckarna och dikena i området, men i övrigt stannar vattenståndet nära den nuvarande nivån.

Informationen har producerats av
SYKE