Regionalt vattenläge

Österbotten 4.8.

Den rikliga nederbörden på fredag och lördag höjer ställvis vattennivån märkbart i åarna och älvarna i området. Ställvis kan nederbördsmängden vara över 50 mm. En sådan nederbörd får källflödena att svämma över. Översvämningsrisken är störst längs hela Österbottens kust. Förutom att låglänta åkrar översvämmas kan flödesvattnet stänga av lokala vägar och hota fritidsbyggnader. Om nederbörden stannar vid 15–20 mm påverkas inte vattennivån i åarna och älvarna nämnvärt, eftersom jordmånen i området i huvudsak är väldigt torr.

I Ijo älv medför nederbörden att vattennivån i åarna och älvarna stiger klart. Det förekommer dock ingen risk för översvämning i huvudfåran och de största biflödena. Nederbörden kan orsaka lokala översvämningar i närheten av kusten. Avtappningen i Irnijärvi och Kostonjärvi är under 10 m3/s de närmaste dagarna.

Informationen har producerats av
SYKE