Regionalt vattenläge

Österbotten 29.9.

Regnen i september gjorde att vattenståndet i åarna och älvarna ställvis steg till översvämningsnivå i Österbotten. I Södra Österbotten har vattenståndet nu sjunkit nära genomsnittet och det fortsätter att sjunka något. I Mellersta Österbotten är vattenståndet ännu högre än genomsnittet, men det håller på att sjunka. I Norra Österbotten kan vattenståndet däremot ännu stiga något.

Vattenståndet i sjöarna i Österbotten är också högt. Lappajärvi är 30 cm, Lestijärvi cirka 40 cm och Pyhäjärvi 20 cm högre än genomsnittet för tidpunkten.

I Ijo älv är vattenståndet och vattenföringen i åarna och älvarna något högre än genomsnittet och håller på att stiga. Förloppet fortsätter till första veckan i oktober. Av sjöarna i området är Pudasjärvi nästan en meter och Jongunjärvi 50 cm högre än genomsnittet. De börjar sjunka i början av oktober. Avtappningen i Irnijärvi och Kostonjärvi är cirka 20–23 m3/s.