Regionalt vattenläge

Södra och sydvästra Finland 22.9.

Vattenståndet i åarna och älvarna i södra och sydvästra Finland är något högre än normalt för tidpunkten. Regnen som förutspåtts för veckoslutet syns snabbt i vattendragen på grund av den våta marken. Om regnen på lördagen realiseras enligt de största prognoserna, stiger vattenståndet till exempel i Vanda å tydligt. I sydvästra Finland är Sirppujoki redan högre på grund av de senaste dagarnas regn och de kommande regnen kan höja vattendraget högre än i slutet av augusti.

Vattenståndet i sjöarna är ställvis klart högre än normalt för tidpunkten. Pyhäjärvi i Säkylä är cirka 20 cm högre än medianen för tidpunkten och avtappningen från sjön är större än någonsin tidigare i september på 2000-talet. Hiidenvesi och Lojo sjö ligger på en för tidpunkten typisk nivå. Pyhäjärvi, som är en sjö i naturtillstånd i Artjärvi, är något högre än medelnivån för tidpunkten.