Regionalt vattenläge

Södra och sydvästra Finland 29.7.

Vattenståndet i åarna och älvarna i södra och sydvästra Finland är normalt för slutet av juli. I Egentliga Finland regnade det ställvis mycket i början av veckan men regnets inverkan på vattendragen var liten, eftersom den torra marken till stor del absorberade vattnet. Nästa vecka kan nederbörden vara riklig i söder, men sannolikheten för det är liten.

Vattenståndet i sjöarna är också nära det normala för tidpunkten och nästa vecka förväntas knappt några förändringar i vattenläget.

Informationen har producerats av
SYKE