Regionalt vattenläge

Mellersta Finland, Päijänne-Tavastland och Kymmenedalen 3.8.

I Kymmene älvs vattendrag är vattenståndet i de flesta sjöarna något högre än genomsnittet för denna tidpunkt på året och det sjunker huvudsakligen långsamt. Det regn som förutspåtts för de närmaste dagarna kan höja vattenståndet i mindre sjöar, åar och älvar en aning, men regnets inverkan torde bli liten och kortvarig.

Områdets största sjö Päijänne ligger cirka 5 cm över mediannivån för tidpunkten. Vattennivån i Päijänne förutspås sjunka med 10–20 cm fram till slutet av augusti. Päijänne utflöde och Kymmene älvs vattenföring är något större än genomsnittet för den här tiden på året.

Vattenståndet i de största sjöarna i avrinningsområdets norra del; Keitele, Konnevesi och Pielavesi-Nilakka, är normalt för tidpunkten. Vattenståndet i sjöarna sjunker långsamt, vilket är normalt den här tiden på året.

Puula, som ligger vid Mäntyharjustråten, är nära mediannivån för tidpunkten, medan Vuohijärvi och Kyyvesi är cirka 10 cm högre än genomsnittet. Vattenståndet i sjöarna sjunker på det sätt som är typiskt för tidpunkten. Vattenståndet i Puula sjunker mycket långsamt.

Informationen har producerats av
SYKE