Regionalt vattenläge

Mellersta Finland, Päijänne-Tavastland och Kymmenedalen 21.9.

I Kymmene älvs vattendrag är vattenståndet i de flesta sjöarna högre än normalt den här tiden på året. Sensommaren och hösten har varit mycket regniga i området.

Vattenståndet i Päijänne är knappt 20 cm över mediannivån för tidpunkten. Päijänne utflöde från Kalkkinen är i sin helhet cirka 330 m3/s, medan det vid den här tiden på året är i genomsnitt 200 m3/s. Vattenföringen i Kymmene älv i Kuusankoski är också större än genomsnittet och torde förbli mycket stor fram till nästa år.

Av de stora sjöarna i avrinningsområdets norra del är Konnevesi och Pielavesi-Nilakka cirka 10 cm och Keitele cirka 25 cm högre än genomsnittet för slutet av augusti. Enligt prognosen är förändringarna i vattenståndet små under de närmaste två veckorna.

På Mäntyharjustråten ligger vattenståndet i Puula något över mediannivån för tidpunkten och inga betydande förändringar väntas under de närmaste veckorna.