Julkaistu: 16.6.2021

Miten tulvariskejä hallitaan

Tulvien riskit on Suomessa tiedostettu hyvin. Meillä on myös erityinen lainsäädäntö tulvariskien hallintaan. Tulvariskilaki määrittää ne viranomaisten tehtävät, joiden avulla vähennetään tulvahaittoja ja varaudutaan tulviin.

 Tulvahaittoja voidaan vähentää tehokkaimmin, kun tiedetään ja tunnetaan tulvien riskialueet. Niinpä ensimmäinen tehtävä on määrittää, mille alueille saattaa tulla vahingollisia tulvia. Suomessa on nimetty 22 merkittävää tulvariskialuetta. Niistä 17 on sisämaan vesistöjen varrella ja 5 rannikolla.

Seuraavaksi tulvariskialueista laaditaan karttoja. Niitä on tehty Suomessa yli sadalle alueelle. Kullekin alueelle on laadittu useita karttoja eri suuruisille tulville. Tulvat määritellään sen mukaan, kuinka usein tällainen tulva keskimäärin toistuu, esimerkiksi kerran sadassa vuodessa.

Karttojen teko aloitetaan tulvavaarakartoista. Nämä kartat kertovat, mihin vesi leviää tulvatilanteessa. Tämän jälkeen laaditaan tulvariskikartat. Niihin on merkitty tulvavaara-alueen herkät kohteet, esimerkiksi asuinrakennukset ja kulkuväylät. Erityisesti merkitään yhteiskunnalle tärkeät palvelut, kuten sairaalat, vesilaitokset ja voimalaitokset.

Kartoituksen jälkeen laaditaan merkittäville tulvariskialueille tulvariskien hallintasuunnitelmat. Niissä kerrotaan, miten tulvahaittoja ja -riskejä vähennetään. Keinoja ovat esimerkiksi tulvien ennustaminen ja niistä varoittaminen. Myös pelastustoiminta suunnitellaan etukäteen. Tulvariskiä voidaan lisäksi pienentää vesistössä tehtävillä toimilla.

Kuva: iStockphoto

Sukella syvemmälle tähän aihepiiriin

 • Tulvakartoitus

  Tulvavaarakartta kertoo, mille alueille tulva voi levitä. Tulvariskikartta taas kuvaa, mitä riskikohteita tulvavaara-alueilla sijaitsee. …

 • Tulvariskien hallinta

  Tulvariskien hallinta kattaa kaikki ne eri vaiheiden toimet, joiden tavoitteena on arvioida ja vähentää tulvariskejä …

 • Tulvariskilainsäädäntö

  Tulvariskien hallintaa ohjaavan lainsäädännön tavoitteena on vähentää tulvariskejä ja -haittoja sekä parantaa varautumista tulviin. …

 • Tulvariskialueet

  Suomessa on nimetty 22 merkittävää tulvariskialuetta. Näillä alueilla vesistöjen tai meriveden pinnan nousu voi aiheuttaa …