Publicerad: 30.4.2021

Informationen har producerats av Finlands miljöcentral

Skydda hemmet mot översvämning

Genom att skydda byggnaden ordentligt kan du se till att den inte blir våt. En översvämningsvall hindrar vattnet från att nå husgrunden. Genom att skydda väggarnas nedre del håller du vattnet utanför huset. Svämvattnen som stiger från avloppen kan stoppa genom att täppa igen golvbrunnarna och toalettstolen.

Så här bygger du en översvämningsvall

Du kan bygga översvämningsvallen till exempel av sandsäckar som staplas på varandra. Stapla säckarna så att de överlappar varandra och bildar en lång vall. Täck till slut vallen helt och hållet med byggplast. Skyffla sand eller placera ut vikter på plasten så att den hålls på plats. Det är också bra att placera ut vikter ovanpå vallen. Kom ihåg att täppa igen eventuella trummor och diken som går under översvämningsvallen.

Så här bygger du en översvämningsvall, närmare anvisningar finns i texten.

Så här skyddar du husgrunden, väggarnas nedre del och dörrarna

Om det finns risk för att svämvattnet når byggnaden lönar det sig att skydda husgrunden och väggarnas nedre del med byggplast. Fäst plasten i väggen på tillräcklig höjd och tejpa fogarna. Låt plasten ligga mot marken och skyffla sand eller lägg sandsäckar på den. Trappor och dörröppningar kan du skydda till exempel med lastpallar som täcks med plast.

Så här skyddar du husgrunden med byggplast, mer om skyddet i texten.

Så här täpper du igen golvbrunnar och toalettstolar

Det lönar sig att täppa igen golvbrunnar och toalettstolar på bottenvåningen så att avloppen inte svämmar över inomhus. Lägg plast över golvbrunnen och toalettstolen och täck med till exempel en plywoodskiva. Avsluta med en tillräcklig vikt eller en balk som du stöttar mot taket.

Så här täpper du igen golvbrunnar och toalettstolar, närmare anvisningar finns i texten.

Infografik: Daddy Finland Oy