Publicerad: 3.2.2020

Informationen har producerats av Finlands miljöcentral

Förebyggande bekämpning av översvämningar

Patorakennelma, tulvavesien juoksutus.

Uppkomsten av skadliga översvämningar kan förebyggas redan på förhand. De viktigaste metoderna är reglering av vattendragen och hantering av översvämningsvatten.

Finland har ett effektivt system för bekämpning av översvämningar och olika myndigheter samarbetar kring detta. Meteorologiska institutets och Finlands miljöcentrals gemensamma Översvämningscenter följer hela tiden väder- och vattensituationen. Centret utarbetar prognoser utifrån situationen och dessa används exempelvis av NTM-centralerna (närings-, trafik- och miljöcentralerna).

När lägesbilden är under kontroll kan uppkomsten av översvämningar ofta förebyggas redan på förhand. En metod är reglering av vattendragen. Genom reglering kan man till exempel skapa utrymme i sjöarna för smältvatten på våren. Älvarnas strömning kan ökas eller minskas beroende på om översvämningen hotar älvens övre eller nedre lopp.

På vintern och våren är man på sin vakt när det gäller is- och kravisproppar. Om risken för en ispropp ökar kan man splittra isen med hjälp av en såg. Kravisproppar kan också sprängas sönder.

Det finns åtgärder man kan vidta även om en översvämning trots allt börjar stiga. Då är det viktigast att minimera översvämningsskadorna. Överflödigt vatten kan exempelvis ledas till åker- eller skogsområden, för att undvika att översvämningen drabbar en tätort. Vid akuta översvämningssituationer är man ofta tvungen att fatta snabba beslut och göra snabba val.

Bild: © Kimmo Rampanen, Vastavalo

Fördjupa dig i temat