Lämpimät kelit sulattavat lumia ja nostavat jokien virtaamia Lapissa

Lapissa vesistöjen vedenkorkeudet ja jokien virtaamat ovat sateisen lokakuun seurauksena keskimääräistä korkeammilla tasoilla.  Sään ennustetaan lämpenevän, jonka seurauksena tapahtuu lumien sulamista ja virtaamat tulevat edelleen kasvamaan. ELY-keskus varoittaa, että jo olemassa olevat jäät ovat erittäin heikot ja jäille menoa tulee välttää. Lokakuu on ollut Lapissa monin paikoin ennätyksellisen sateinen. Suurien sademäärien vuoksi vesistöjen vedenpinnat ovat […]

Lue lisää

Pohjois-Savon vesitilannekatsaus 28.10.2021

Lokakuu kääntyi märäksi. Järvien pinnat ovat nopeassa nousussa ja jokien virtaamat ovat suuria. On ajankohtaista käydä varmistamassa, että soutuvene talvehtii riittävän korkealla järven pinnasta. Nyt lämpimällä viikolla tilannetta voi vielä helposti korjata. Kallaveden vedenpinta Itkonniemen asteikolla on N2000+ 82,12.  Lokakuun alusta on noustu 20 cm.  Nyt taso on 17 cm yli ajankohdan pitkäaikaiskeskiarvon ja nousee […]

Lue lisää

Ilmastonmuutos huomioidaan entistä vahvemmin Saimaan ja Vuoksen juoksutuksissa

Saimaalla esiintyy entistä useammin tulva- ja kuivuustilanteita ilmastonmuutoksen myötä. Poikkeuksellisten vesitilanteiden lisääntymisen vuoksi suomalais-venäläinen rajavesistökomissio on sopinut yhteistoimintakäytännöstä, joka lisää ennakointia ja tiedonvaihtoa Saimaan ja Vuoksen juoksutusten hoitamisessa. Saimaan ja Vuoksen juoksutussääntöä koskeva sopimus solmittiin Suomen ja Neuvostoliiton välille vuonna 1989, ja sopimus on edelleen voimassa Suomen ja Venäjän välisenä. Juoksutussäännön mukaan Saimaan vedenkorkeus ja […]

Lue lisää

Vesikirje-uutiskirje on uudistunut

Syken toimittama ja julkaisema Vesikirje-uutiskirje ilmestyi uudistettuna 15.10.2021. Uusi ulkoasu keventää vesiin liittyvien uutisten selaamista ja lukemista. Erityisesti muutoksessa on panostettu kuviin ja visuaalisuuteen. Otamme mielellään vastaan kommentteja ja kehitysehdotuksia. Uutiskirje kokoaa keskeisiä aiheita neljästi vuodessa muun muassa lainsäädäntötyöstä ja sen toimeenpanosta, tutkimuksesta, tapahtumista ja julkaisuista. Aiheet liittyvät pääosin sisävesiin. Kirje on tarkoitettu erityisesti vesialan […]

Lue lisää

Keski-Suomen ELY-keskuksen leväseurannan katsaus kesä 2021

Perinteiseen tapaan kesän 2021 aikana Keski-Suomen maakunnassa seurattiin sinilevätilannetta 14 virallisella pisteellä kesäkuun alusta syyskuun loppuun. Sinileväseurannan tarkoitus on antaa yleiskuva levätilanteesta erilaisissa järvissä. Viikoittaisessa seurannassa sinilevää havaittiin erityisesti kahdessa järvessä; Karstulan Pääjärvellä ja Hankasalmen Kuuhankaveden Kirkkoselällä. Sinilevähavaintojen suhteen kesä 2021 ei Keski-Suomessa poikennut edellisistä, vaikka helteet edistivät sinilevien kasvua alkukesällä. Sinilevää esiintyi eniten heinä- […]

Lue lisää

Pienet virtavedet ovat laaja-alaisesti heikossa tilassa

Pienet virtavedet ovat laaja-alaisesti hyvin heikossa tilassa, selviää uuteen paikkatietoaineistoon perustustuvista arvioista. Tilaa heikentävät erityisesti maatalous- ja metsämaiden mittavat ojitukset ja vuosikymmenten saatossa toteutetut perkaukset ja uomien suoristamiset. Suurin osa pienistä täysin luonnontilaisista virtavesistä löytyy maan pohjoisosasta. Uusi pienvesien paikkatietoaineisto on kaikkien saatavilla Syken verkkopalvelussa. Tietoja voidaan hyödyntää huonokuntoisten pienten virtavesien paikallistamisen ja kunnostuskohteiden priorisoinnin apuna. […]

Lue lisää

Sateet nostavat vedenpintoja: ”Kohta on aika nostaa veneet veden äärestä”

Syyssateet nostavat vedenkorkeuksia lähiviikkoina Pirkanmaalla. Veneet kannattaa siirtää turvaan. Loivilla rannoilla rantaviiva voi nousta jopa metrejä. Järvien vedenpinnat ovat olleet maakunnan itäosissa ajankohtaan nähden keskimääräisiä tai 5-10 senttimetriä keskimääräistä korkeammat. Maakunnan pohjoisosissa järvien vedenpinnat ovat 20-25 senttimetriä keskimääräistä alempana. – Itäisellä Pirkanmaalla sateisen alkukesän vaikutukset näkyvät vielä lokakuussa, vaikka alueen järvissä vedenkorkeudet ovatkin laskeneet kesän […]

Lue lisää

Uusi vesienhoitoverkosto käynnistyy eteläisellä Pirkanmaalla

Pirkanmaan ELY-keskus on käynnistämässä uuden vesienhoitoverkoston toimintaa eteläisellä Pirkanmaalla. Ensimmäinen kokous on 9. marraskuuta. Tule mukaan ideoimaan verkoston toimintaa ja vaikuttamaan sen sisältöön! Vesienhoitoverkoston ensimmäisen tapaaminen järjestetään etäyhteydellä tiistaina 9. marraskuuta klo 17–19.30. Mukaan ovat tervetulleita kaikki alueen vesien tilasta ja vesien kunnostamisesta kiinnostuneet – niin yhdistykset, järjestöt kuin alueen asukkaat ja mökkeilijätkin. – Toivomme, […]

Lue lisää

Metsäojituksella on myös positiivisia vaikutuksia

Suometsätaloudella on tärkeä merkitys Metsäojitusta kohtaan on viime aikoina esitetty kovaa kritiikkiä – osin syystäkin. Nykytiedon valossa on helppo heittää, että soita ei olisi pitänyt ojittaa. Metsät ja metsätalous ovat olleet maamme talouden vetureita koko itsenäisyytemme ajan. Historiaamme liittyy ajanjaksoja, joissa on ollut välttämätöntä löytää uusia keinoja metsäpinta-alan ja samalla puuntuotannon kasvattamiseen metsäteollisuuden tarpeisiin. Sotien […]

Lue lisää

Syyskuussa järvien vedenpinnat edelleen alle keskimääräisen tason (Pohjalaismaakunnat)

Pohjalaismaakunnissa järvien vedenpinnat ovat syyskuussa edelleen olleet normaalia alempana ja jokien virtaamat ovat olleet keskimääräistä pienempiä. Syyskuun sateet jäivät melko vähäisiksi. Maaperän vesivarastoissa oli vajausta syykuun lopussa monin paikoin noin 20-40 mm. Lapuanjoella alaosalla virtaama oli syyskuussa keskimäärin vain 3,3 m3/s, kun pitkän ajan keskiarvo syyskuulta on 21 m3/s. Kyrönjoella alaosalla virtaama oli syyskuussa keskimäärin […]

Lue lisää

Syyskuun sademäärä tavanomaista vähäisempi ja järvien vedenkorkeudet keskimääräistä alempia Pohjois-Karjalassa

Syyskuun keskilämpötila oli reilut kaksi astetta keskiarvoa viileämpi. Ilmatieteen laitoksen tilastojen mukaan syyskuun keskilämpötila oli Pohjois-Karjalan maakunnassa tavanomaista viileämpi. Poikkeama pitkän ajan keskiarvosta oli reilut kaksi astetta. Edellisen kerran syyskuu oli keskimääräistä kylmempi vuonna 2008. Syyskuussa satoi Pohjois-Karjalan maakunnassa tavanomaista vähemmän. Syyskuun sademäärä oli keskimäärin 46 mm, kun tavallisesti sataa 67 mm. Syyskuun päättyessä Pohjois-Karjalan […]

Lue lisää