Julkaistu: 14.10.2021

Tämän tiedon on tuottanut ELY-keskus

Sateet nostavat vedenpintoja: ”Kohta on aika nostaa veneet veden äärestä”

Syyssateet nostavat vedenkorkeuksia lähiviikkoina Pirkanmaalla. Veneet kannattaa siirtää turvaan. Loivilla rannoilla rantaviiva voi nousta jopa metrejä.

Järvien vedenpinnat ovat olleet maakunnan itäosissa ajankohtaan nähden keskimääräisiä tai 5-10 senttimetriä keskimääräistä korkeammat. Maakunnan pohjoisosissa järvien vedenpinnat ovat 20-25 senttimetriä keskimääräistä alempana.

– Itäisellä Pirkanmaalla sateisen alkukesän vaikutukset näkyvät vielä lokakuussa, vaikka alueen järvissä vedenkorkeudet ovatkin laskeneet kesän aikana. Längelmäveden reitin järvissä vesitilanne on ollut virkistyskäyttäjien näkökulmasta edellisiä vuosia parempi, toteaa johtava vesitalousasiantuntija Diar Isid Pirkanmaan ELY-keskuksesta.

Vedenkorkeudet nousevat yleensä syksyllä sateiden myötä. Lähipäiville ennustetut sateet nostavat vedenkorkeuksia etenkin pienissä järvissä ja pidemmällä aikavälillä myös isoissa järvissä.

– Kohta alkaa olla aika nostaa veneet ja muu rantairtaimisto pois veden äärestä. Etenkin loivarantaisilla alueilla rantaviiva voi siirtyä kymmeniä, jopa satoja senttimetrejä, jatkaa Isid.

Taulukossa on esitetty Pirkanmaan säännösteltyjen (s) ja luonnontilaisten (lt) järvien havaittuja vedenkorkeuksia 11.10.2021. Säännösteltyjen järvien yhteydessä esitetään säännöstelyä hoitava toimija. Vedenkorkeuden yhteydessä on esitetty suluissa vedenkorkeuden erotus (m) vuosien 1970–2020 keskimääräiseen arvoon kyseisenä päivänä. Arvot on esitetty N2000-korkeusjärjestelmässä.

Järvi, paikkaVedenkorkeus metriä merenpinnasta (N2000) 11.10.2021
Näsijärvi, Tampere (s, Tampereen sähkölaitos Oy)95,59 (-0,07)
Pyhäjärvi, Näppilä (s, UPM Energy Oy)77,44 (+0,01)
Vanajavesi, Toijala (s, Pirkanmaan ELY-keskus)79,64 (-0,02)
Kyrösjärvi (s, Kyröskosken Voima Oy)83,33 (-0,14)
Kukkia, Pälkäne (lt)86,74 (-0,01)
Längelmävesi, Kaivanto (lt)84,35 (+0,06)
Keurusselkä (lt), Mänttä105,53 (-0,17)
Kitusjärvi, Virrat (lt)116,33 (-0,16)
Tarjannevesi, Visuvesi (lt)95,95 (-0,28)
Toisvesi (lt)98,29 (+0,03)

Säännöstelysuosituksia seurataan vuosittain

Pirkanmaan keskeisten säännösteltyjen järvien säännöstelysuosituksia seurataan vuosittaisella säännöstelykatsauksella. Katsauksessa käydään läpi kukin suositus ja arvioidaan sen toteutumista.

Vuoden 2021 katsauksen mukaan säännöstelyssä on otettu huomioon vallitseva vesitilanne ja erilaisia vesien käytön ja tilan näkökulmia. Merkittävimmät poikkeamat liittyvä Rautaveden säännöstelyyn keväällä 2021, jonka vaihtelu oli suurimmillaan 28 senttimetriä, kun suositusten mukaan tulisi välttää yli 15 senttimetrin vaihtelua.

Vuosien 2017-2021 katsaukset ovat saatavilla verkkopalvelussa Kokemäenjoen vesistöalueen säännöstely (ymparisto.fi)

Lue lisää:

Vesistöjen vedenkorkeudet Pirkanmaalla (ymparisto.fi)

Yhteyshenkilöt:

Johtava vesitalousasiantuntija Diar Isid,
p. 0295 036 188 (ei paikalla viikolla 42)

Vesitalousasiantuntija Niko Nurhonen,
p. 0295 036 103

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

http://www.twitter.com/pirvesi (vesiasiat Pirkanmaalla)
http://www.twitter.com/pirkanmaanely (Pirkanmaan ELY-keskus)

ALT: Veneet on syytä nostaa lähiaikoina pois veden ääreltä. © Diar Isid