Julkaistu: 7.10.2021

Tämän tiedon on tuottanut ELY-keskus

Syyskuussa järvien vedenpinnat edelleen alle keskimääräisen tason (Pohjalaismaakunnat)

Pohjalaismaakunnissa järvien vedenpinnat ovat syyskuussa edelleen olleet normaalia alempana ja jokien virtaamat ovat olleet keskimääräistä pienempiä. Syyskuun sateet jäivät melko vähäisiksi. Maaperän vesivarastoissa oli vajausta syykuun lopussa monin paikoin noin 20-40 mm.

Lapuanjoella alaosalla virtaama oli syyskuussa keskimäärin vain 3,3 m3/s, kun pitkän ajan keskiarvo syyskuulta on 21 m3/s. Kyrönjoella alaosalla virtaama oli syyskuussa keskimäärin 12 m3/s, kun se havaintohistoriassa on ollut syyskuussa keskimäärin 31 m3/s. Pehonjoen alaosalla virtaama oli syyskuussa keskimäärin 7,6 m3/s, kun havaintohistorian keskiarvo on syyskuussa 15 m3/s. Närpiönjoen alasosalla virtaama oli tämän vuoden syyskuussa keskimäärin 3,7 m3/s. Tämä on melko lähellä havaintohistorian syyskuun keskiarvoa 4,9 m3/s.

Säännöstelyjen järvien ja tekojärvien vedenpinnat olivat syyskuussa pääsääntöisesti ajankohdan keskimääräisen tason alapuolella, vaikka niistä on toukokuusta lähtien juoksutettu vain säännöstelyluvan mukaisia minimivirtaamia. Perhonjoen vesistöalueella Patanan tekojärvi oli syyskuussa noin metrin ja Venetjoen tekojärvi noin 25 cm ajankohdan keskiarvojen alapuolella. Ähtävänjoen vesistöalueella Alajärven vedenpinta oli syyskuussa noin 15 cm ja Lappajärven vedenpinta noin 10 cm ajankohdan keskimääräisen alapuolella. Lapuanjoen vesistöalueella Hirvijärven tekojärvi oli noin 40 cm ja Kuortaneenjärvi noin 10 cm sekä Kyrönjoen vesistöalueella Kalajärven tekojärvi noin 15 cm ajankohdan keskimääräistä alempana.

Vedenlaatu

Vesien viileneminen jatkui syyskuussa. Suurimpien jokien ravinnepitoisuudet olivat kohtuullisen alhaisia johtuen vähäsateisuuden aiheuttamista vähäisistä ravinnevalumista. Ravinnepitoisuudet olivat vastaavasti korkeampia niissä joissa, joihin kohdistuu jätevesikuormitusta. Näissä jätevesien huono laimennussuhde nosti pitoisuuksia. Pienemmissä rannikon läheisissä joissa vesi oli paikoin hyvin tummaa, isompien jokien vesi puolestaan oli kirkkaampia. Happamuustilanne oli vähäsateiselle syksylle tyypillinen, pH oli jokivesistöstä riippuen välillä 6–7. Sinileväkukintoja tavattiin harvakseltaan useilla järvillä mm. Ähtärinjärvellä ja Lappajärvellä. Lisäksi Merenkurkussa havaittiin syyskuussa sinilevää muutamilla alueilla muutamaan otteeseen.

Pohjavesitilanne tasainen

Syyskuun aikana pohjavedenpinnat ovat pysyneet tasaisena ja ovat pääosin ajankohdan keskiarvoissa. Paikoitellen pohjavedenpinnat ovat vielä keskiarvoja alempana johtuen pohjavesivarastojen hitaasta täyttymisestä ja verrattain vähäisistä sateista.

Yhteyshenkilöt:

Johtava vesitalousasiantuntija Katja Haukilehto, puh. 0295 027 794 (säännöstely ja virtaamat)
Erikoistutkija Anssi Teppo, puh. 0295 027 948 (vedenlaatu)
Ylitarkastaja Krister Dalhem, puh. 0295 027 671 (pohjavedet)
Vesistöyksikön päällikkö Liisa Maria Rautio, puh. 0295 027 919

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

Lisätietoa:

Reaaliaikainen vesitilanne
Vesistöennusteet ja varoitukset kartalla

Kuva: Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus