Julkaistu: 29.10.2021

Tämän tiedon on tuottanut ELY-keskus

Lämpimät kelit sulattavat lumia ja nostavat jokien virtaamia Lapissa

Lapissa vesistöjen vedenkorkeudet ja jokien virtaamat ovat sateisen lokakuun seurauksena keskimääräistä korkeammilla tasoilla.  Sään ennustetaan lämpenevän, jonka seurauksena tapahtuu lumien sulamista ja virtaamat tulevat edelleen kasvamaan. ELY-keskus varoittaa, että jo olemassa olevat jäät ovat erittäin heikot ja jäille menoa tulee välttää.

Lokakuu on ollut Lapissa monin paikoin ennätyksellisen sateinen. Suurien sademäärien vuoksi vesistöjen vedenpinnat ovat monin paikoin ajankohtaan nähden keskimääräistä korkeampia. Myös pohjavedet ja maaperän vesipitoisuus ovat tavanomaista korkeammilla tasoilla. Runsaan vesitilanteen vuoksi myös säännöstellyissä vesistöissä on jouduttu tekemään ohijuoksutuksia.

Viikonvaihteeseen ja ensi viikolle ennustettu sään lämpeneminen ja mahdolliset vesisateet sulattavat lumia, ja virtaamien arvioidaan edelleen nousevan. Virtaamat jäävät kuitenkin selvästi pienemmäksi kuin kevättulvissa, joten tulvavahinkoja niistä ei arvioida aiheutuvan. Suuret virtaamat ja lumen sulaminen heikentävät entisestään jääolosuhteita ja jokien jäät lähtevät todennäköisesti liikkeelle. Jäillä liikkumista tulee ehdottomasti välttää.

Tulvatilannekuvaa ja ennusteita voi seurata valtakunnallisella vesi.fi -sivulla. Ennusteet päivittyvät muutaman tunnin välein.

Lisätietoja:

Vesitalousasiantuntija Juha-Petri Kämäräinen,
Lapin ELY-keskus, puh 0295 037 406

Vesitalousasiantuntija Anna Kurkela,
Lapin ELY-keskus, puh. 0295 037 398

etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

Kuva: Rovaniemi 24.10.2021 © Lapin ELY-keskus