Julkaistu: 15.10.2021

Tämän tiedon on tuottanut ELY-keskus

Keski-Suomen ELY-keskuksen leväseurannan katsaus kesä 2021

Perinteiseen tapaan kesän 2021 aikana Keski-Suomen maakunnassa seurattiin sinilevätilannetta 14 virallisella pisteellä kesäkuun alusta syyskuun loppuun. Sinileväseurannan tarkoitus on antaa yleiskuva levätilanteesta erilaisissa järvissä. Viikoittaisessa seurannassa sinilevää havaittiin erityisesti kahdessa järvessä; Karstulan Pääjärvellä ja Hankasalmen Kuuhankaveden Kirkkoselällä.

Sinilevähavaintojen suhteen kesä 2021 ei Keski-Suomessa poikennut edellisistä, vaikka helteet edistivät sinilevien kasvua alkukesällä. Sinilevää esiintyi eniten heinä- elokuun vaihteessa. Sinilevää havaittiin erityisesti kahdessa järvessä: Karstulan Pääjärvellä ja Hankasalmen Kuuhankaveden Kirkkoselällä. Lisäksi havaintoja oli Päijänteeltä, eli näistä kolmesta viikoittaisia havaintoja on enemmän kuin kaksi. Havaintopaikat ovat osa valtakunnallista sinilevähavaintoverkostoa ja edustavat rehevyydeltään, kooltaan ja vedenlaadultaan erityyppisiä järviä.

Sinileviä esiintyy kaikenlaisissa vesissä, mutta kukinnan muodostumiseen vaikuttavat monet tekijät. Tyypillisesti sinileviä pidetään rehevien järvien ongelmana. Tosin myös karuissa vesissä voi esiintyä sinilevien muodostamaa kukintaa edellyttäen, että ravinteiden määrä järvessä on riittävä ja olosuhteet otolliset. Lämmin ja tyyni sää edesauttavat sinilevien kukinnan muodostumista.

Levähaitoista havaintoja myös kansalaisilta

Viikoittaisen, valtakunnallisen seurannan lisäksi ELY-keskukseen tuli useita kansalaisten ilmoittamia sinilevähavaintoja, jotka keskittyivät helleviikoille.  Ilmoituksia tuli eri puolilta maakuntaa mm. Päijänteeltä. Myös syyskuun aikana on tullut muutamia havaintoja sinilevästä. Myöhäisimpiä sinilevähavaintoja on vuosien saatossa tullut ELY-keskukselle jopa joulukuun alkupuolella.

Syksyllä harmia voivat aiheuttaa runsaat piilevät erityisesti kalastajille verkkojen limoittumisena. Tällöin verkot ovat usein raskaita ja hankalia puhdistaa juuri piilevien runsaudesta ja ruskeasta ”limaisuudesta” johtuen. Piilevät eivät muodosta myrkyllisiä kantoja ja ne esiintyvät tyypillisesti runsaana erityisesti viileän veden ja täyskiertojen aikaan. Ilmoituksia on tullut mm. Keiteleeltä.

Vaikka valtakunnallinen sinileväseuranta on tältä kesältä päättynyt, voi havaintojaan edelleen ilmoittaa Keski-Suomen ELY-keskukseen tai tallentaa Järvi-Meriwiki -palveluun.  Havaintoja verkkojen limoittumisista otetaan myös vastaan.

Kuluneen kesän levähavainnot löytyvät Järvi-Meriwiki-palvelusta

Valtakunnallinen yhteenveto kesä 2021 löytyy

https://www.syke.fi/fi-FI/Ajankohtaista/Valtakunnallisen_sinilevakatsauksen_yhte(61390)

Lisätietoja:

Limnologi Arja Koistinen, puh. 0295 02 4760,
arja.koistinen(at)ely-keskus.fi
Limnologi Katja Leskisenoja, puh. 0295 024 965,
katja.leskisenoja(at)ely-keskus.fi

Kuva: Keski-Suomen ELY-keskus