Julkaistu: 21.6.2021

Tämän tiedon on tuottanut Suomen ympäristökeskus

Vastuullinen vedenkäyttö

Hanaveden valmistamiseen ja jakeluun kuluu kemikaaleja ja energiaa. Hyvästä raakavedestä voi olla myös paikoin pulaa. Vastuullinen vedenkäyttö on osa kestävää elämäntapaa.

Suomalainen käyttää noin 120–150 litraa vettä vuorokaudessa. Vaikka Suomessa ei yleensä ole pulaa talousvedestä, kestävään elämäntapaan kuuluu myös vastuullinen vedenkäyttö. Omaan vedenkäyttöön kannattaa kiinnittää huomiota muistakin syistä kuin vesilaskun takia.

Vedenkulutus kuormittaa luontoa ja luonnonvaroja

Hanavesi saattaa tuntua yksinkertaiselta tuotteelta. Terveellisen ja raikkaan talousveden valmistaminen ja jakelu on kuitenkin monivaiheinen prosessi. Energiaa, kemikaaleja ja muita voimavaroja kuluu raakaveden hankintaan, veden puhdistamiseen ja muuhun käsittelyyn sekä veden kuljetukseen eli pumppaukseen. Tuotantoketjun vaatima energiamäärä riippuu raakaveden laadusta ja veden siirtoetäisyyksistä.

Hyvät raakavesivarat ovat jakautuneet epätasaisesti eivätkä aina sijaitse asutuskeskusten tuntumassa. Raakavedestä voi siis olla alueellisesti pulaa, minkä takia joudutaan valmistamaan tekopohjavettä tai kuljettamaan vettä pitkiäkin matkoja. Helsingin seudun raakavesi johdetaan tunnelia pitkin Päijänteestä, jopa 120 kilometrin päästä. Turun seudulla talousvesi on pääosin tekopohjavettä, joka valmistetaan Kokemäenjoen vedestä.

Vedenkäytön kääntöpuoli – viemäriin juoksutetun veden käsittely jätevesilaitoksilla – vie niin ikään energiaa ja kemikaaleja. Lisäksi jätevedet kuormittavat aina vesistöjä, vaikka ne käsitelläänkin asianmukaisesti.

Säästeliäs vedenkäyttö on osa vesiviisasta kiertotaloutta

Vedenkäytön kokonaisuuteen kuuluu myös niin sanottu piilovesi. Piilovesi on sitä vettä, jonka avulla tuotetaan käyttämämme ravinto ja hyödykkeet. Ostamalla tuotteita ja palveluita kulutamme välillisesti paljon enemmän vettä kuin laskemme suoraan vesihanasta.

Tämä ei kuitenkaan merkitse, että hanavettä voi surutta tuhlata. Piiloveteen liittyvät omat kysymyksensä maapallon rajallisten vesivarojen käytöstä ja tuotantotoiminnan aiheuttamasta vesistökuormituksesta. Vastuullinen vedenkäyttäjä pyrkii vähentämään sekä piiloveden kulutusta että suoraa vedenkäyttöä ja saamaan näin oman vesijalanjälkensä pienenemmäksi.

Vesijalanjäljen pienentäminen kytkeytyy laajempaan tavoitteeseen: vesiviisaaseen kiertotalouteen. Vesiviisas kiertotalous pyrkii vastamaan veteen liittyviin kestävyysongelmiin. Kiertotaloudessa vesi ei vain virtaa kertakäyttöisenä tuotteena yhteiskunnan läpi vaan se kierrätetään ja käytetään mahdollisimman tehokkaasti ennen kuin se lopulta päästetään takaisin luontoon. Myös veteen sen käytön aikana liuenneet ja sitoutuneet aineet ja energia otetaan talteen ja palautetaan kiertoon.

Vesiviisaassa kiertotaloudessa vettä käytetään vain vesivarojen uusiutumisen sallimissa rajoissa. Samalla minimoidaan vedenhukka ja vähennetään vesiin kohdistuvia paineita ja haittoja. Säästeliäs vedenkäyttö kotitalouksissa on yksi osa vesiviisasta kiertotaloutta.

Keinoja fiksuun vedenkäyttöön

  • Käytä vettä arjen askareissasi järkevästi. Suosi lyhyitä suihkuja ja sammuta vesihana saippuoinnin ja hampaiden pesun ajaksi. Vältä astioiden tiskaamista juoksevan veden alla, konetiskaaminen kuluttaa usein vähemmän vettä.
  • Pese vain täysiä koneellisia pyykkiä ja astioita. Jos on välttämätöntä pestä vajaita koneellisia, käytä säästö- ja vajaatäyttöohjelmia. Usein riittää vaatteiden tuuletus tai lyhyempi ja viileämpi pesuohjelma. Annostele pesuainetta ohjeen mukaisesti, määrään vaikuttaa alueen veden kovuus.
  • Kiinnitä erityistä huomiota lämpimän veden käyttöön. Veden lämmittäminen vie energiaa.
  • Seuraa säännöllisesti kodin vesimittaria. Jos huomaat että vedenkulutus on tavanomaista suurempaa, talossa saattaa olla vesivuoto. Korjauta vuotava hana tai wc-pönttö heti. Pieniltäkin vaikuttavat vuodot voivat tulla pitkällä aikavälillä kalliiksi. Mikäli vesimittarin viisari liikkuu eikä vettä sillä hetkellä käytetä, voi syynä olla vuoto. Vesikalusteiden korjaamiseen kannattaa tilata huoltomies.
  • Kun hankit uusia kodinkoneita ja laitteita, suosi vettä säästäviä astian- ja pyykinpesukonemalleja sekä hanoja ja suihkuja. Erilaiset tekniset ratkaisut, kuten virtaaman rajoittimet ja vettä säästävät suihkupäät, voivat vähentää merkittävästi vedenkulutusta.
  • Hyödynnä sadevettä tai mahdollista ilmalämpöpumpun tuottamaa vettä puutarhan kastelussa. Kasvimaata ei ole järkevää kastella puhdistetulla juomavedellä.

Lisää tietoa aiheesta:

Vesi.fi:n teemasivut:
Vesijalanjäljen teemasivu
Vinkit vesien ystäville

Vesi.fi:n työkalu:
Vesijalanjälkilaskuri