Julkaistu: 2.12.2019

Tämän tiedon on tuottanut Suomen ympäristökeskus

Suomen ympäristökeskus

Suomen ympäristökeskus (SYKE) on ympäristöalan tutkimus- ja kehittämiskeskus. Se tuottaa tietoja ja ratkaisuja vesien ja ympäristön suojeluun ja hoitoon.

Suomen ympäristökeskus toimii ympäristöministeriön alaisuudessa. Lisäksi se hoitaa maa- ja metsätalousministeriön toimialaan kuuluvia tehtäviä, jotka liittyvät muun muassa vesivarojen käyttöön ja hoitoon.

SYKE on ainoa suomalainen tutkimuslaitos, joka tarkastelee kokonaisuutena kaikkea vesiluontoa ja vesivaroja – sisävesiä, Itämerta ja pohjavesiä – sekä niiden käyttöä. Se seuraa vesissä tapahtuvia muutoksia ja kehittää ratkaisuja, jotka parantavat vesien suojelua ja vesivarojen hoitoa.

Vesiasioissa SYKE harjoittaa yhteistyötä ilmatieteen laitoksen ja ELY-keskusten (elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset) kanssa. Yhdessä nämä tahot tarkkailevat vesitilannetta ja pitävät yllä sitä koskevaa varoituspalvelua, Tulvakeskusta.

SYKE tuottaa myös yhteiskunnallisia ja taloudellisia arviointeja, jotka tukevat vesiin liittyvää päätöksentekoa. Se kehittää menetelmiä, joilla sovitetaan yhteen vesivarojen eri käyttö- ja hoitotarpeita.