Julkaistu: 2.12.2019

Tämän tiedon on tuottanut Suomen ympäristökeskus

Suomen ympäristökeskus

Suomen ympäristökeskus (Syke) on ympäristöalan tutkimus- ja kehittämiskeskus. Se tuottaa tietoja ja ratkaisuja kestävän yhteiskunnan rakentamiseen sekä vesien ja ympäristön suojeluun ja hoitoon.

Suomen ympäristökeskus edistää ja tukee kestävyysmurrosta – yhteiskunnan järjestelmien ripeää sovittamista ympäristön kantokyvyn rajoihin. Syke toimii ympäristöministeriön alaisuudessa. Lisäksi se hoitaa maa- ja metsätalousministeriön toimialaan kuuluvia tehtäviä, jotka liittyvät muun muassa vesivarojen käyttöön ja hoitoon.

Suomen ympäristökeskus on ainoa suomalainen tutkimuslaitos, joka tarkastelee kokonaisuutena kaikkea vesiluontoa ja vesivaroja – sisävesiä, Itämerta ja pohjavesiä – sekä niiden käyttöä. Se kehittää uusia ratkaisuja vesivarojen kestävään käyttöön sekä keinoja parantaa meren ja vesistöjen tilaa – tavoitteena kaikkien vesien hyvä tila.

Vesiasioissa Suomen ympäristökeskus harjoittaa yhteistyötä ilmatieteen laitoksen ja ELY-keskusten (elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset) kanssa. Yhdessä nämä tahot tarkkailevat vesitilannetta ja pitävät yllä sitä koskevaa varoituspalvelua, Tulvakeskusta.

Suomen ympäristökeskus tuottaa myös yhteiskunnallisia ja taloudellisia arviointeja, jotka tukevat vesiin liittyvää päätöksentekoa. Se kehittää menetelmiä, joilla sovitetaan yhteen vesivarojen eri käyttö- ja hoitotarpeita.

Suomen ympäristökeskuksella on laaja tehtäväkenttä, johon kuuluvat vesiin liittyvien teemojen lisäksi muun muassa ilmastonmuutos, luontokato, kiertotalous, ylikulutus, saastuminen ja kaupunkiympäristö.

Lisää tietoa aiheesta:

Muualla verkossa:
Tutkittua ympäristötietoa kestävyysmurroksen edistämiseksi (Syke)