Julkaistu: 30.1.2020

Tämän tiedon on tuottanut Tulvakeskus

Tulvakeskus

Tulvakeskus on Ilmatieteen laitoksen ja Suomen ympäristökeskuksen yhteinen palvelu. Se ennustaa tulvia ja varoittaa niistä.

Tulvakeskus on jatkuvassa valmiudessa tulvien varalta. Se seuraa sisävesien vesitilannetta ja merenpinnan korkeutta. Se tarkkailee myös lumen kertymistä ja sulamista sekä rankkasateita. Keräämistään tiedoista Tulvakeskus laatii vesi- ja tulvatilannekarttoja sekä antaa vesitilannetiedotuksia ja tulvavaroituksia.

Tulvakeskus tekee tiivistä yhteistyötä Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten (ELY-keskusten) ja pelastuslaitosten kanssa. Eri tahot pitävät yhteisiä videopalavereja, joissa käydään läpi senhetkistä tilannekuvaa.

Jos tulvavaara alkaa kasvaa, tulvapalavereja pidetään tiheästi. Niihin osallistuvat myös tulvariskialueen kunnat, vesivoimayhtiöt ja muut tarpeelliset tahot. Palavereihin tuodaan tuoreimmat sää- ja tulvaennusteet sekä arviot tulvien vaikutuksista.

Ennusteiden ja vaikutusarvioiden perusteella viranomaiset voivat varautua ajoissa ja ryhtyä toimiin, joilla vähennetään tulvavahinkoja. Myös kansalaisia varoitetaan uhkaavista tulvista.