Julkaistu: 24.1.2022

Tämän tiedon on tuottanut Suomen ympäristökeskus

Routa vaikuttaa vesihuoltoon

Routa aiheuttaa ylimääräistä päänvaivaa suomalaiselle vesihuollolle. Roudan vaikutukset pitää ottaa huomioon, kun rakennetaan kaivoa, vesijohtoa tai viemäriä.

Vesijohdot ja viemärit pitää sijoittaa maahan routakerroksen alapuolelle, jotta ne eivät jäädy. Sijoittamisessa on otettava huomioon myös poikkeuksellisen kylmät talvet, jolloin routa voi ulottua tavanomaista syvemmälle. Lisäksi pitää muistaa, että roudan syvyys vaihtelee paikasta toiseen. Auratuilla pihoilla ja teillä routa tunkeutuu syvemmälle kuin lumipeitteisillä alueilla.

Jos vesijohtoa ei voi sijoittaa roudattomaan syvyyteen, se on varustettava lämmityksellä tai eristettävä niin hyvin, ettei se pääse jäätymään.

Roudasta voi koitua putkilinjoille muitakin ongelmia kuin jäätymisvaara. Routiminen voi liikuttaa vesijohtoja ja viemäreitä niin, että niihin tulee vuotoja. Vesijohdossa oleva vuoto voi aiheuttaa veden likaantumisen ja pahimmillaan vesiepidemian. Vuotava viemäri saattaa vaarantaa pohjaveden laadun.

Routa voi liikutella myös kaivon rakenteita, esimerkiksi siirtää ylimpiä kaivonrenkaita pois paikoiltaan. Kaivoon voi silloin päästä pintavettä renkaiden välistä. Kaivoa rakennettaessa on tärkeää huolehtia riittävästä routasuojauksesta.

Kuva: © Jussi Leino

Sukella syvemmälle tähän aihepiiriin

  • Kaivon rakentaminen

    Kaivon rakentaminen alkaa siitä, että rakennuspaikan maaperäolojen perusteella päätetään, mikä kaivotyyppi soveltuu parhaiten: perinteinen rengaskaivo …

  • Juomaveden terveysriskit

    Yleisin syy talousvedestä koituviin terveyshaittoihin on se, että raakavesi on mikrobiologisesti saastunutta eli siinä on …