Publicerad: 28.10.2019

Informationen har producerats av Finlands miljöcentral

Brunnsvattnets kvalitet

Vatten som pumpas från en brunn är klart och friskt. Trots det kan vattnet innehålla olika ämnen och mikrober. Det är alltså bäst att skicka ett vattenprov för analys. Vad visar analyserna?

Det är viktigt att låta analysera brunnsvattnets kvalitet regelbundet. Vart tredje år görs en begränsad undersökning och vart sjätte år en utvidgad undersökning.

I den begränsade undersökningen analyseras halten av vissa bakterier som förekommer i tarmkanalen. Bakteriehalten ger besked om vattnets hygieniska kvalitet. I undersökningen bestäms också bland annat vattnets surhet samt halterna av järn och kväveföreningar. Utifrån dessa kan man dra flera slutsatser om dricksvattnets kvalitet.

I den utvidgade undersökningen ingår samma analyser, men utöver dessa bestäms också halterna av vissa andra ämnen samt vattnets hårdhet. Om vattnet kommer från en borrbrunn analyseras dessutom halten av radon, uran och arsenik.

Hjälp med att tolka resultaten hittar man i Finlands miljöcentrals verktyg Analystolk för brunnsvatten. En jämförelse av resultaten med värdena visar om vattnet i brunnen är gott, dugligt eller dåligt. Förslag ges också förslag till orsaken till ett dåligt värde och vilka problem det kan medföra. Förslag till korrigerande åtgärder ges också.

Analystolk för brunnsvatten.

Bild: © Merja Otronen, Vastavalo

Fördjupa dig i temat

  • Brunnsvattnets kvalitet

    Brunnsvattnet måste vara ofarligt för hälsan. Därför gäller samma kvalitetskrav och -rekommendationer för brunnsvatten som …