Muutosehdotuksia vesiympäristölle vaarallisten ja haitallisten aineiden asetukseen

Suomen ympäristökeskus (Syke) ehdottaa muutoksia vesienhoidossa huomioitavien pilaavien aineiden listaan ja aineiden raja-arvoihin pintavesissä. Ehdotus perustuu riskinarviointiin aineiden haitallisuudesta vesiympäristölle ja pintaveden välityksellä ihmisille. Vesiympäristölle vaarallisten ja haitallisten aineiden asetuksen (VNa 1022/2006) tarkoituksena on suojella pinta- ja pohjavesiä sekä merivesiä. Asetus sisältää EU:n prioriteettiaineet ja kansallisesti valitut haitalliset aineet sekä niille ympäristönlaatunormeja eli raja-arvoja. On […]

Lue lisää

Suomen luonnon tilannekuva uudesta verkkopalvelusta

Uusi Luonnontila-verkkopalvelu kertoo yleistajuisesti Suomen luonnon monimuotoisuuden tilasta ja kehityksestä. Tieto on kriittisen tärkeää luontokadon pysäyttämiseksi. Luonnontila-palvelussa luonnon seurantatieto on tiivistetty helppotajuisiksi indikaattoreiksi, jotka kertovat elinympäristöjen tilasta ja niille tyypillisten lajiyhteisöjen kehityksestä. Palvelussa on sen avausvaiheessa noin 15 indikaattoria, jotka liittyvät muun muassa metsiin, soihin, sisävesiin, maatalousympäristöihin ja tuntureihin. Palvelua täydennetään jatkuvasti uusilla indikaattoreilla. “Ajantasainen […]

Lue lisää

Pohjois-Savon vesitilannekatsaus 26.10.2023

Kallaveden vedenpinta Itkonniemen asteikolla on N2000+ 82,39.  Nyt taso on 44 cm yli ajankohdan pitkäaikaiskeskiarvon. Vedenpinta on pysynyt samalla korkeudella viimeisen viikon. Konnuksen tulvakanava on ollut auki elokuun alusta ja Naapuskosken säännöstelypato 16.10. alkaen.  Säätilan muutos ja lisäjuoksutus ovat pysäyttäneet pinnan nousun, mutta merkittävää pinnanlaskua ei vielä näy. Vesitilanteen kannalta poutajakson jatkuminen olisi toivottavaa. Käytännön […]

Lue lisää

Tulvien, jäänlähdön ja lumitilanteen automaattinen seuranta riistakameroilta on käynnistynyt

Uudessa Koska jäät lähtevät? –palvelussa tekoäly tunnistaa reaaliaikaisesti, luotettavasti sekä taloudellisesti riistakameroiden kuvista lumen, veden ja jään määrän ja sijainnin virtavesiympäristöissä. Palvelu tukee seurantaa, tulvienhallintaa ja tutkimusta sekä mahdollistaa kansalaisten osallistumisen mallien kehittämiseen. Vesitilannetta voi seurata pilottikohteissa eri puolilla Suomea. Lisäksi toivotaan, että mahdollisimman moni kansalainen testaisi, kuinka tekoäly tunnistaa virtavesien jää- ja lumipeitteen käyttäjän […]

Lue lisää

Pielisen vedenpinta korkealla

Pielisen vedenpinta on korkeammalla kuin koskaan aiemmin mittaushistorian aikana lokakuun lopun ajankohtana. Muidenkin Pohjois-Karjalan järvien vedenpinnat ovat ajankohtaan nähden paikoin erittäin korkealla. Rannan- ja veneenomistajia pyydetään tarkkailemaan tilannetta. Liian alas jätetty vene tuhoutuu helposti jäiden seurauksena. Pielisen ja Pohjois-Karjalan muiden luonnontilaisten järvien vedenpinnat ovat syksyn runsaiden sateiden takia ajankohtaan nähden paikoin erittäin korkealla. Pielisen vedenkorkeus […]

Lue lisää

Kalankasvatuslaitos muuttui lohikalojen kutupuroiksi

Pellon Naamijoella sijainneen kirjolohenkasvatuslaitoksen toiminta on loppunut, mutta alueelle on toteutettu nyt luontaisen kalaston, kuten taimenen, elinympäristöjä.  Altaiden paikalle on muotoiltu neljäsataa metriä vuolaasti virtaavia puroja, jotka soveltuvat lohikalojen kutu- ja pienpoikasalueeksi.  Tavoite on, että Naamijoessa liikkuvat kutuhaluiset kalat löytävät purot ja hyväksyvät ne kutupaikakseen. Purot on mitoitettu ensisijaisesti taimenille sopiviksi. Tervetuloa kutupuron avajaisiin 21.10.2023 […]

Lue lisää

Pohjois-Pohjanmaan eteläosan jokien vesitilanne edelleen vaikea ainakin viikonlopun yli

Pohjois-Pohjanmaan jokien vesitilanne jatkuu epävakaisena. Pattijoella vesi on kastellut muutamia taloja ja katkaissut liikenneväyliä ja myös rakennuksia on jouduttu suojaamaan tulvavedeltä. Myös Kalajoella ja Siikajoella vesi on kastellut kellareita. Viikonlopulle ennustetut sateet voivat nostaa jokien vedenpintoja entisestään ja kiinteistöjen omistajia kehotetaan suojaamaan omaisuuttaan. Pattijoen Haapajärven tekoallas on täyttynyt ja sen pinta on jo yli säännöstelyrajan […]

Lue lisää

Joet ja järvet tulvalukemissa eri puolilla maata – harvinainen syystulva Pohjanmaalla

Sateet ovat nostaneet joet tulvalukemiin erityisen nopeasti Pohjanmaan maakunnissa, mutta myös Kainuussa, Pirkanmaalla ja Lounais-Suomessa vedet ovat poikkeuksellisen korkealla. Omistajien kannattaa tarkistaa laiturien ja veneiden kiinnitykset, ja nostaa irtaimisto pois tulvaveden ulottuvilta. Liikkumista tulvivilla alueilla tulisi välttää erilaisten riskien vuoksi. Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus kehottaa Pattijoen varrella asuvia seuraamaan tilannetta viikonloppuna ja suojaamaan tarvittaessa rakennuksia. Apuna voi […]

Lue lisää

Syyssateet nostaneet jokien virtaamia Pohjois-Pohjanmaalla

Viimepäivien sateet ovat nostaneet virtaamia erityisesti Pattijoen vesistöalueella ja Kalajoella. Syyssateiden valmiiksi kastelema maaperä ei ime viime päivien sateita riittävästi. Pattijoella satoi keskiviikon ja torstain välisenä noin 40–50 mm vettä ja viikonlopuksi on luvassa lisää sateita. Haapajärven tekoallas on ylärajalla ja Pattijoessa vettä on runsaasti. Pattijoesta juoksutetaan Haapajärven tekoaltaaseen vettä säännöstelyn sallimissa rajoissa. Pelastuslaitos pumppaa […]

Lue lisää

Vuodenaikaan nähden Hämeen järvissä on yhä reilusti vettä

Säännölliset sateet ovat pitäneet Hämeen järvet tavanomaista korkeammalla loppukesästä lähtien. Kokemäenjoen vesistöalueen järvissä vedenkorkeudet ovat pääasiassa vuodenaikaan nähden tavanomaista korkeammalla. Vanajaveden pinta on tavanomaisella korkeudella, mutta viikonlopun sateet nostivat Miemalanselän vedenkorkeuden väliaikaisesti jopa 20 senttimetriä muuta Vanajavettä korkeammalle. Iso-Roineen pinta on noussut noin 15 senttimetriä vuodenaikaan nähden tavanomaista korkeammalle. Pääjärvi sekä Tammelan Pyhäjärvi ovat myös […]

Lue lisää

Vesihuollon hiilineutraalisuuden ja kiertotalouden edistäminen – Vesihuki-hankkeen loppuwebinaari

Suomen ympäristökeskuksen Vesihuki-hankkeessa arvioitiin kattavasti ensimmäistä kertaa Suomen vesihuollon elinkaarisia kasvihuonekaasupäästöjä ja niiden vähentämisen keinoja. Hankkeessa tuotettiin myös vesihuoltolaitosten käyttöön tarkoitettu avoin ja ilmainen päästölaskentatyökalu. Tule kuulemaan Vesihuki-hankkeen tuloksista ja tutustumaan päästölaskentatyökaluun 23.11. järjestettävässä loppuwebinaarissa. Aika: 23.11 klo 10–12 Paikka: Teams (osallistumislinkki lähetetään ilmoittautuneille edellisenä päivänä) Ilmoittaudu webinaariin viimeistään 22.11 klo 15 Ilmoittautumislinkki Alustava ohjelma […]

Lue lisää

Syyskuun 2023 vesitilannekatsaus: Vedenpinnat pysyivät korkealla (Pohjalaismaakunnat)

Sateista elokuuta seurasi sateinen syyskuu. Syyskuun sademäärä oli pohjalaismaakunnissa noin 80–120 mm, kun keskimääräinen elokuun sademäärä alueella on noin 55 mm luokkaa. Vedenpinnat pysyivät korkealla syyskuun ajan Sateet osuivat etenkin jokien latva-alueille. Esimerkiksi Jurvassa satoi syyskuussa 114 mm, Ähtärin Myllymäellä 105 mm, Halsualla 94 mm, Alajärvellä Möksyssä 93 mm ja Seinäjoella Ylistarossa 91 mm. Maa […]

Lue lisää