Julkaistu: 13.10.2023

Tämän tiedon on tuottanut Suomen ympäristökeskus

Joet ja järvet tulvalukemissa eri puolilla maata – harvinainen syystulva Pohjanmaalla

Sateet ovat nostaneet joet tulvalukemiin erityisen nopeasti Pohjanmaan maakunnissa, mutta myös Kainuussa, Pirkanmaalla ja Lounais-Suomessa vedet ovat poikkeuksellisen korkealla. Omistajien kannattaa tarkistaa laiturien ja veneiden kiinnitykset, ja nostaa irtaimisto pois tulvaveden ulottuvilta. Liikkumista tulvivilla alueilla tulisi välttää erilaisten riskien vuoksi.

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus kehottaa Pattijoen varrella asuvia seuraamaan tilannetta viikonloppuna ja suojaamaan tarvittaessa rakennuksia. Apuna voi käyttää pientalon suojausopasta (Youtube).

Viikonlopulle ennustetut sateet voivat nostaa jokien vedenpintoja etenkin Etelä- ja Lounais-Suomessa sekä Keski- ja Pohjois-Pohjanmaalla. Pohjanmaan pienimmät joet ehtivät kääntyä laskuun ennen lauantain sateita, eikä näissä todennäköisesti sade nosta pintoja edellisen huipun tasolle. Poikkeuksena on Pattijoki, jonka alaosille vaikuttaa lauantaille ennustettu merenpinnan nousu. Siikajoella ja Kalajoella joet tulvivat viikonloppuna alavimmille pelloille ja saattavat katkaista paikallisteitä. Myös Uudellamaalla veden ennustetaan tulvivan alavimmille pelloille.

Järvet jatkavat nousuaan vielä ainakin lähipäivinä. Järvien vedenpinnat ovat lähes koko maassa tavanomaista korkeammalla. Erityisen korkealla pinnat ovat Suomenselän alueella sekä Keski- ja Etelä-Pohjanmaalla.

Koko syksyn sademäärät ovat laajoilla alueilla olleet erittäin runsaita, mikä on kyllästänyt maaperän ja täyttänyt järvet ja joet ääriään myöten. Tästä syystä viime päivien runsaat sateet erityisesti länsirannikolla vaikuttivat nopeasti vedenkorkeuksiin.

Pohjois-Pohjanmaalla pahin tilanne on ollut Patti- ja Kalajoella

Sateet ovat nostaneet jokien ja järvien pintoja nopeasti Pohjanmaalla. Voimakkainta vedenpintojen nousu on ollut Pohjois-Pohjanmaalla, missä mm Pattijoki ja Kalajoki ovat tulvineet liikenneväylille ja asuinrakennuksia on kastunut. Raahessa, Kalajoen kaupungissa, Kokkolassa sekä Siikajoella on suojattu myös asuinrakennuksia.

Raahessa Haapajärven tekoaltaan pinta on ylittänyt säännöstelyn ylärajan. Nousua on hillitty juoksutusten avulla sekä pumppaamalla vettä altaasta. Sadetta kertyi enimmillään yli 50 mm Raahen ja Kalajoen seuduilla.

Etelä-Pohjanmaalla mittaushistorian suurimpia havaintoja

Runsaimmat sateet saatiin keskiviikkona Oulusta Ähtävänjoelle ulottuvan alueen vesistöissä. Ähtävänjoella virtaama nousi poikkeuksellisen suureksi. Herrforsin voimalaitoksella virtaama oli torstaina noin 67 m3/s, joka on samaa luokkaa kuin mittaushistorian suurin havainto keväältä 1982.

Kälviänjoella virtaama ei ole ollut yhtä suuri sitten vuoden 2000 kevättulvan. Lappajärven pinta on sateisen syksyn ansiosta korkeammalla kuin kertaakaan syksyllä vuodesta 1939 alkaneella havaintojaksolla.

Kuva: Jokiranta Raahessa lokakuussa 2023. © Juha Autio, ELY-keskus