Julkaistu: 26.10.2023

Tämän tiedon on tuottanut ELY-keskus

Pohjois-Savon vesitilannekatsaus 26.10.2023

Kallaveden vedenpinta Itkonniemen asteikolla on N2000+ 82,39.  Nyt taso on 44 cm yli ajankohdan pitkäaikaiskeskiarvon. Vedenpinta on pysynyt samalla korkeudella viimeisen viikon. Konnuksen tulvakanava on ollut auki elokuun alusta ja Naapuskosken säännöstelypato 16.10. alkaen.  Säätilan muutos ja lisäjuoksutus ovat pysäyttäneet pinnan nousun, mutta merkittävää pinnanlaskua ei vielä näy. Vesitilanteen kannalta poutajakson jatkuminen olisi toivottavaa. Käytännön vinkkinä kaikille veneen rantatelakoijille muistutus, että veneet kannattaa nostaa reilusti nykyisen vesirajan yläpuolelle.

Iisalmen reitillä Kiuruvesi, Porovesi ja Onkivesi säilyivät juoksutuksia lisäämällä kesäkauden luparajoissa. Nyt pakkasten alettua juoksutuksia on päästy pienentämään. Talviajan säännöstely on tarkoitus hoitaa ilman suuria pinnankorkeuden muutoksia.

Nilsiän reitin alaosassa Syvärin ja Vuotjärven vedenpinnat ovat lähellä ajankohdan luparajoja. Juojärvi on lähes 20 cm keskimääräisen yläpuolella.

Varkauden alapuolella Haukiveden pinta on 50 cm yli ajankohdan keskimääräisen tason, kun verrataan 30 viimeisen vuoden tilastoihin. Lukema on nyt N2000+ 76,58. Saimaallakin on käynnissä lisäjuoksutus, mutta vedenpinta on silti nousussa.

Säännöstelemättömällä Rautalammin reitillä kaikki järvet ovat 20 cm ajankohdan keskimääräisen tason yläpuolella. Näyttää olevan yleistä kaikissa järvissä, että pinnat ovat nousseet suhteessa keskimääräiseen.

Jäätilanne

Pohjois-Savossa suurten järvenselkien lämpötilat ovat vielä 4–5 astetta. Suuri osa pienemmistä järvistä ja lammista on jo saanut jääpeitteen.

Pohjavesitilanne

Pohjavedet ovat Pohjois-Savossa valtakunnallisen pohjavesiseurannan mukaan hyvällä tasolla.

 

Lisätietoja

Vesitalousasiantuntija Ilkka Maksimainen
Pohjois-Savon elinkeino- liikenne ja ympäristökeskus
puh 0295 026 823
etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

 

Kuva: Pohjoissavolainen järvimaisema © Pohjois-Savon ELY-keskus